کتاب طبقه بندی علوم و فنون ادبی-گل واژه

کتاب طبقه بندی علوم و فنون ادبی-گل واژه

ویژگی کتاب طبقه بندی علوم و فنون ادبی-گل واژه:

  1. آموزش پیش نیازهای لازم هر درس
  2. آموزش ساده و روان مفاهیم آموزشی همراه با مثال های متنوع
  3. تمرین های متنوع تشریحی و چهارگزینه ای برای هر درس با پاسخ های کامل
  4. آزمون های جامع میان نوبت و پایان نوبت اول و دوم
  5. تمرین های غنی سازی(پیشرفته) برای دانش آموزان برترجهت آمادگی کنکور

 


نظرات کاربران