کتاب آموزش پیشرفته فیزیک تجربی-گل واژه

کتاب آموزش پیشرفته فیزیک تجربی-گل واژه

ویژگی کتاب آموزش پیشرفته فیزیک تجربی-گل واژه:

  1. درسنامه کامل با پوشش دهی تمام مطالب درسی
  2. تمرین متناسب با نیاز هر دانش آموز
  3. آماده سازی دانش آموز جهت آزمون های پیشرفت تحصیلی و کنکور

نظرات کاربران