کتاب سوال های پرتکرار هندسه دهم-قلم چی

کتاب سوال های پرتکرار هندسه دهم-قلم چی

ویژگی کتاب سوال های پرتکرار هندسه دهم-قلم چی:

  1. طراحی سوال مطابق با نیاز دانش آموزان
  2. استفاده از درخت دانش در ابتدای هر درس برای کمک در دسته بندی مطالب
  3. سوال های تالیفی و سوال های امتحانی مرتبط با مبحث درسی
  4. افزودن ادرس سوال به سوال ها

 


نظرات کاربران