کتاب کار فیزیک دهم ریاضی-قلم چی

کتاب کار فیزیک دهم ریاضی-قلم چی

ویژگی کتاب کار فیزیک دهم ریاضی-قلم چی:

  1. ذکر تعداد سوالات هر بخش
  2. توضیح جزئ به جزئ مطالب کتاب
  3. گنجاندن تمام انواع سوالات تشریحی شامل تعریفی، جایگذاری، صحیح و غلط ، ....
  4. طرح سوالات مساله ای
  5. ذکر قسمتی که سوال از ان قسمت مطرح شده

 


نظرات کاربران