کتاب آموزش شیمی1 دهم-قلم چی

کتاب آموزش شیمی1 دهم-قلم چی

ویژگی کتاب آموزش شیمی1 دهم-قلم چی:

  1. طرح سوالات تشریحی، کامل کنید، تستی همراه با پاسخ
  2. گنجاندن ادرس سوال برای تمامی سوالات
  3. توضیح جزئ به جزئ مطالب کتاب درسی

 


نظرات کاربران