کتاب آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی-قلم چی

کتاب آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی-قلم چی

ویژگی کتاب آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی-قلم چی:

  1. تقسیم هر فصل به چندین درس و توضیح کامل ان
  2. ذکر مثال های فراوان و قسمتی که سوال از ان مطرح شده
  3. گنجاندن تمرین و حل کامل ان ها

 


نظرات کاربران