کتاب آموزش فیزیک دهم تجربی-قلم چی

کتاب آموزش فیزیک دهم تجربی-قلم چی

ویژگی کتاب آموزش فیزیک دهم تجربی-قلم چی:

  1. توضیح مطالب کتاب به صورت نکته ای
  2. استفاده از مثال های فراوان و حل ان ها به منظور فهم بهتر مطلب درسی
  3. آزمون های چهارگزینه ای تالیفی
  4. بهره گیری از سوال های مشابه مطالب درسی کنکورهای سال های قبل

 


نظرات کاربران