کتاب سوال های پرتکرار شیمی دهم-قلم چی

کتاب سوال های پرتکرار شیمی دهم-قلم چی

ویژگی کتاب سوال های پرتکرار شیمی دهم-قلم چی:

 کتاب از چهار قسمت تشکیل شده است که عبارتند از :
1) درخت دانش
* درخت دانش که همان درخت یادگیری می باشد. درخت دانش دورنمای کلی آن فصل را نشان میدهد که در ابتدای هر درس آورده شده است و هر انچه که دانش آموزان در هر درس یاد میگیرندد در یک نگاه می بینند.
2) نکات آموزشی
* به دانش آموز با خواندن آن می توانند به همه ی سوالات هر درس پاسخ دهد.
* بر اساس درخت دانش و بر ترتیب مطالب کتاب درسی آورده شده است.
* ترتیب ارائه مطالب به گونه ای است که هر مطلب، مطلب بعدی را آموزش می دهد.
2 – سوال های پر تکرار از مدارس سراسر کشور:
* به منظور اینکه  دانش آموزان بتوانند با سلیقه و روش طرح معلمان سراسر کشور اشنا شوند ، سوال ها از مدارس سراسر کشور جمع آوری شده اند .
* سوال ها بر اساس پیشروی مطالب کتاب درسی به صورت دسته بندی شده  آمده اند که  به دانش آموزان  در  پیدا کردن مبحث خاص کمک می کند.
*کلیه ی مطالب کتاب درسی پوشش داده شده است.
*سوال های این کتاب شامل سوال های صفحات زوج ( با پاسخ تشریحی ) جهت آموزش شیوه ی  حل به دانش آموز و سوال های صفحاه های فرد (مانند سوال های صفحات زوج اما بدون پاسخ تشریحی و دارای جواب آخر جهت خود آزمایی دانش آموز) می باشد.
4) پاسخ تشریحی جامع
* پاسخ به سوال ها بر اساس نوع آن ها  ( پاسخ کوتا، جای خالی و ... ) تنظیم شده است.


نظرات کاربران