کتاب کار فیزیک دهم تجربی-قلم چی

کتاب کار فیزیک دهم تجربی-قلم چی

ویژگی کتاب کار فیزیک دهم تجربی-قلم چی:

  1. توضیح مطالب کتاب درسی
  2. توضیح مطالب همراه با ذکر مسئله و حل ان
  3. همراه کردن سوالات هر مبحث پس از پایان مبحث مربوطه
  4. گنجاندن سوال های تشریحی و مسئله ها و روش حل انها

نظرات کاربران