کتاب کار شیمی دهم-قلم چی

کتاب کار شیمی دهم-قلم چی

ویژگی کتاب کار شیمی دهم-قلم چی:

1) درخت دانش

2) توضیح جز به جز مبحث های کتاب درسی

3) انواع سوال های تشریحی همراه با ذکر مبحثی که سوال از ان مطرح شده

 

 


نظرات کاربران