کتاب جامع اقتصاد دهم-قلم چی

کتاب جامع اقتصاد دهم-قلم چی

ویژگی کتاب جامع اقتصاد دهم-قلم چی:

1- کلیدواژه: کلماتی که جنبه ی آموزشی دارند و بکمک زیادی  به یادگیری دانش‌آموز خواهند کرد و مربوط به همان درس می باشند.
2- درس‌نامه‌ی کامل و جامع همراه با مثال‌های گوناگون: در این بخش کلیه ی  نکاتی که دانش‌آموزان در پاسخ‌گویی سؤالات نیاز دارند، همراه با نکته‌ها و مثال‌های گوناگون پوشش داده شده.
3- سؤالات تشریحی برای هر درس: این سؤالات در سطح متحانات مدارس و نهایی طراحی شده است. از ویژگی‌های این بخش میتوان به  تنوع سؤال‌های آن اشاره کرد به‌طوری که از سؤال‌های تشریحی با پاسخ بلند، سؤال‌های با پاسخ کوتاه، سؤال‌های جورکردنی، صحیح و غلط، جای خالی و چهارگزینه‌ای استفاده شده است.
4- سؤالات چهارگزینه‌ای : در این قسمت سؤالاتی از آزمون‌های سراسری و یا آزمون‌های دوره های قبل  کانون که با اطلاعات کتاب  قابل پاسخ‌گویی هستند، آورده شده است. در مواردی که نیاز بود، سؤالاتی نیز طراحی شده است.

 


نظرات کاربران