کتاب جامع علوم و فنون ادبی دهم

کتاب جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی-قلم چی

ویژگی کتاب جامع علوم و فنون ادبی دهم انسانی-قلم چی:

1) توضیح موجز و مفید مطالب کتاب درسی

2) سوالات تستی و تشریحی پس از هر مبحث

3) پاسخ های کاملا تشریحی برای هر سوال

 

 


نظرات کاربران