کتاب جامع جامعه شناسی دهم انسانی

کتاب جامع جامعه شناسی دهم انسانی-قلم چی

ویژگی کتاب جامع جامعه شناسی دهم انسانی-قلم چی:

1-  درخت دانش که  در یک نگاه شما را با مباحث اصلی درس آشنا میکند.
2- همه ی نکات درس به صورت مجزا و  به صورت گام به گام در درس‌نامه اورده شده تا با حفظ محتوای اصلی کتاب درسیآموزش به صورت دقیق صورت پذیرد.
3- ارائه‌ی سؤالات تشریحی بیست نمره‌ای و سؤالات تشریحی کمی‌ دشوارتر ده نمره‌ای در پایان هر درس تا دانش‌آموز را برای امتحانات داخلی مدرسه و  نیز امتحانات پایانی آماده ‌سازد.
4- سؤالات تستی چهارگزینه‌ای در پایان هر درس اورده شده که از سؤالات کنکور، آزمون‌های کانون و سؤالات تألیفی مشابه ‌کنکور است.  پاسخ به سؤالات تستی و تحلیل آنان  هم موجب آموزش و افزایش مهارت در  دانش‌آموز میشود که می‌توان موجب موفقیت  در آزمون‌های مختلف و در نهایت کنکور سراسری شود.
5- آزمون‌های جامع در پایان سال به صورت تشریحی که باعث افزایش فرآیند آموزش شده و دانش‌آموزان را  برای موفقیت در آزمون‌های ترم اول و امتحان نهایی آماده می‌کند.


نظرات کاربران