کتاب آبی ریاضی دهم انسانی-قلم چی

کتاب آبی ریاضی دهم انسانی-قلم چی

ویژگی کتاب آبی ریاضی دهم انسانی-قلم چی:

1) توضیح مطالب کتاب درسی
2) گنجاندن سوالات چهارگزینه ای کنکور سراسری و تالیفی پس از هر مبحث
3) پاسخ های تشریحی برای تمام سوالات چهارگزینه ای

4) مثال های فراوان برای درک بهتر مطالب درسی


نظرات کاربران