کتاب سوال های پرتکرار فارسی چهارم

کتاب سوال های پرتکرار فارسی چهارم دبستان-قلم چی

ویژگی کتاب سوال های پرتکرار فارسی چهارم دبستان-قلم چی:

  • 1) آشنایی با مهم‌ترین سؤال های پرتکرار درس به درس کشوری
  • 2) کمک به تثبیت موضوعات و احاطه بر نمونه‌ سؤالات امتحانی
  • 3) آشنایی با سلیقه‌ی معلم ها
  • 4) دانش‌آموز هم می‌آموزد (صفحه های فرد) و هم ارزیابی می‌کند (صفحه های زوج)
  • 5) حل تمرین‌ مشابه سؤالات امتحانی (صفحه های فرد) و رفع اشکالات یادگیری با تکرار مباحث (صفحه های زوج)
  • 6) تمرین روزانه ی هر درس ، با سؤال هایی مطابق با سطح کتاب درسی و امتحانات مدارس

نظرات کاربران