کتاب کار علوم چهارم دبستان

کتاب کار علوم چهارم دبستان-قلم چی

ویژگی کتاب کار علوم چهارم دبستان-قلم چی:

  • درس نامه های  آموزشی مختصر و کامل
  • استفاده ازراه کار های مختلف طرح سوالات
  • فضای  کافی برای نوشتن پاسخ سوالات
  • متناظر بودن سوال‌ها با خط  خط كتاب درسي
  • منطبق بودن با طرح درس دبیران
  • پوشش همه مطالب کتاب درسی جدید

نظرات کاربران