کتاب کار مطالعات اجتماعی سوم

کتاب کار مطالعات اجتماعی سوم دبستان-قلم چی

ویژگی کتاب کار مطالعات اجتماعی سوم دبستان-قلم چی:

  1.  با درسنامه آموزشی مختصر و جامع
  2. استفاده کردن از متد های مختلف طرح سوال
  3. جای خالی مناسب برای  پاسخ به سوالات 
  4.  سوال‌ها با خط به خط كتاب درسي متناظر است 
  5.  طرح درس با دبیران منطبق است
  6.  مطالب کتاب درسی کاملا پوشش داده می شوند .

نظرات کاربران