کتاب کار هدیه های آسمان سوم

کتاب کار هدیه های آسمان سوم دبستان-قلم چی

ویژگی کتاب کار هدیه های آسمان سوم دبستان-قلم چی:

  •  دارای درسنامه های  آموزشی مختصر و جامع
  • استفاده از فن های  مختلف طرح سوال
  • فضای مناسب جای خالی برای نوشتن پاسخ
  • متناظر بودن سوال‌ها با خط به خط كتاب درسي
  • تطابق با طرح درس دبیران
  • پوشش  دادن کامل مطالب کتاب های درسی

نظرات کاربران