کتاب سوال های پرتکرار ریاضی سوم

کتاب سوال های پرتکرار ریاضی سوم-قلم چی

ویژگی کتاب سوال های پرتکرار ریاضی سوم-قلم چی:

  •  آموزش با مهم‌ترین سؤالات پرتکرار کشوری به‌صورت درس به درس
  •  کمک به تثبیت مفاهیم مباحث با توجه به نمونه‌ سؤالات امتحانی
  • آشنایی با سلیقه‌ های معلمان جای جای کشور
  •  دانش‌آموز در صفحات فرد می‌آموزد و صفحات زوج ارزیابی می‌ شوند 
  • درصفحات فرد حل تمرین‌های مشابه سؤالات امتحانی ارایه می شود ودر صفحات زوج رفع اشکالات یادگیری با تکرار مباحث 
  •  ارایه تمرین هر درس، همان روز با سؤالاتی در سطح کتاب درسی و امتحانات مدارس

نظرات کاربران