کتاب کار ریاضی سوم دبستان

کتاب کار ریاضی سوم دبستان

ویژگی های کتاب کار ریاضی سوم دبستان:

  • درسنامه های آموزشی مختصر و جامع
  • بااستفاده از متد های مختلف طرح سوال
  • فضای خالی  مناسب برای یادداشت پاسخ ها 
  • تناظر سوال‌ها با خط به خط كتب درسي
  • منطبق با طرح درس برای دبیران
  • پوشش دادن همه مطالب کتب درسی

نظرات کاربران