کتاب سوال های پرتکرار ریاضی دوم

کتاب سوال های پرتکرار ریاضی دوم

ویژگی کتاب سوال های پرتکرار ریاضی دوم:

کتاب شامل سه بخش اصلی است.

1. درس‌نامه

در این قسمت نکات کتاب درسی ساده  توضیح داده می شود. نکته‌هایی موجود در سایر مطالب در درس‌نامه مشخص خواهد شد. طرز بیان مطالب طبق کتاب درسی می باشد.

2. سؤال‌های امتحانی و تألیفی

این سؤالات از سؤالات امتحانی می باشد که از سراسر کشور جمع اوری شده اند.  نحوه ی چیدمان سوالات همانند کتاب درسی  از ساده به دشوار می باشد و نوع سؤالات متنوع است. در قسمت هایی که از نکات کتاب سؤال امتحانی طرح نشده باشد، سؤالی مشابه متن کتاب طرح شده است و همراه با سؤال فسمتی که سوال از آن طرح شده آورده شده است.سؤالات در دو قسمت زوج و فرد آمده که سؤالات فرد مانند سؤال هم شماره از صفحه زوج است و برای تمرین بیش‌تر گنجانده شده است.چهار نمونه سؤال هم در چهارچوب برگه‌ی امتحانی در قسمت پایانی کتاب آورده شده است.

3. پاسخ‌نامه‌ی تشریحی 

برای سؤالات موجود درصفحه های زوج پاسخ تشریحی جامع و کاملآ آورده شده است .بو رای سؤالات در صفحه های فرد جواب های کوتاه آمده است.
ویژگی کتاب: از تصاویر مربوط به مبحث کتاب درسی و گیرا در متن سؤالات استفاده شده که به یادگیری دانش آموز کمک  قابل توجهی  خواهد نمود .


نظرات کاربران