کتاب کار فارسی اول دبستان

​کتاب کار فارسی اول دبستان-قلم چی

ویژیگی های کتاب کار فارسی اول دبستان-قلم چی

  • درسنامه آموزشی خلاصه و جامع
  • استفاده از روش‏های متفاوت طرح سوال
  • فضای خالی برای نوشتن پاسخ
  •  سوال‌های متناظز با خط به خط كتاب درسي
  • منطبق با طرح درس دبیران
  • پوشش کامل مطالب کتاب درسی

 

منبع : انتشارات قلم چی 


نظرات کاربران