کتاب کار علوم اول دبستان

کتاب کار علوم اول دبستان-قلم چی

 

ویژگی های کتاب کار علوم اول دبستان:

  • دارای تکالیف هدف دار کتاب کار علوم اول دبستان
  • افزایش مهارت دانش آموزان در فهم مفاهیم علوم 
  • با ایجاد میل و رغبت در آنها درک علوم را ملموس تر میسازد.

 

 

 

منبع : انتشارات قلم چی 


نظرات کاربران