راهنمای گام به گام مکانیک خودرو

 راهنمای گام به گام مکانیک خودرو پایه دهم هنرستان

 ناشر:انتشارات چهارخونه

  نویسنده:گروه طراحان

درس هایی که درراهنمای گام به گام مکانیک خودرو تدریس میشود:

  • ریاضی 1
  • فیزیک
  • عربی زبان قرآن 1
  • دین و زندگی 1
  • فارسی و نگارش 1
  • زبان انگلیسی
  • نقشه کشی فنی رایانه ای رشته مکانیک خودرو
  • دانش فنی پایه مکانیک خودرو

منبع : انتشارات چهارخونه 


نظرات کاربران