راهنمای گام به گام الکتروتکنیک


  راهنمای گام به گام الکتروتکنیک پایه دهم هنرستان

 ناشر:انتشارات چهارخونه

  نویسنده:گروه طراحان

راهنمای گام به گام الکتروتکنیک شامل دروس:

  • ریاضی 1
  • فیزیک
  • عربی زبان قرآن 1
  • دین و زندگی 1
  • فارسی و نگارش 1
  • زبان انگلیسی
  • نقشه کشی فنی رایانه ای
  • دانش فنی پایه الکتروتکنیک

منبع : انتشارات چهارخونه 


نظرات کاربران