کتاب کار ریاضی اول دبستان

کتاب کار ریاضی اول دبستان

ویژگی های کتاب کار ریاضی اول دبستان:

  • تکالیف هدف دار کتاب کار ریاضی اول دبستان
  • افزایش مهارت دانش آموزان در حل مسئله
  • ایجاد میل و رغبت در آنها درک ریاضی را ملموس تر میسازد.

 

 

 

منبع : انتشارات قلم چی 


نظرات کاربران