راهنمای گام به گام تاسیسات مکانیکی

 
راهنمای گام به گام تاسیسات مکانیکی پایه دهم هنرستان

 ویژیگی های گام به گام  تاسیسات مکانیکی پایه دهم

  • هنرستان شاخه فنی حرفه ای
  • حاوی پاسخ سوالات کتب درسی جدید
  • طبق  آخرین تغییرات کتب درسی
  • شامل دروس تخصصی رشته تاسیسات مکانیکی و عمومی پایه دهم فنی حرفه ای


 منبع : انتشارات چهارخونه 


نظرات کاربران