آموزش جامع حسابداری خرید و فروش

کتاب آموزش جامع حسابداری خرید و فروش

ویژگی های آموزش جامع حسابداری خرید و فروش 

  •  ناشر:انتشارات چهارخونه
  •   نویسنده:گروه طراحان
  • سوالات صحیح غلط
  • سوالات جا خالی
  • سوالات چهارگزینه ای
  • سوالات تشریحی

منبع : انتشارات چهارخونه 


نظرات کاربران