آموزش جامع شیمی پایه دهم فنی حرفه ای

آموزش جامع شیمی پایه دهم فنی حرفه ای

 ویژگی های آموزش جامع شیمی هنرستان

  •  ناشر:انتشارات چهارخونه
  •   نویسنده:گروه طراحان          
  • سوالات صحیح غلط
  • سوالات جا خالی
  • سوالات چهارگزینه ای
  • سوالات تشریحی

منبع : انتشارات چهارخونه 


نظرات کاربران