آموزش جامع فیزیک پایه دهم هنرستان

 آموزش جامع فیزیک پایه دهم هنرستان

ویژگی های کتاب آموزش جامع فیزیک پایه دهم هنرستان

  •  ناشر:انتشارات چهارخونه
  •   نویسنده:دکتر خشایار پیک
  • آموزش دروس
  • پاسخ سوالات کتاب درسی
  • تمرینات تکمیلی
  • سوالات چهارگزینه ای

منبع : انتشارات چهارخونه 


نظرات کاربران