ردیف نام کالا تعداد قیمت کالا قیمت کل عملیات
1 آموزش تصویری فارسی پایه اول- لوح دانش 20000 20000 delete
2 آموزش تصویری فارسی چهارم -لوح دانش 22000 22000 delete
3 آموزش تصویری علوم پایه دوم -لوح دانش 22000 22000 delete
تعداد: 3 قیمت کل: 64000 تومان