ردیف نام کالا تعداد قیمت کالا قیمت کل عملیات
1 آموزش تصویری ریاضی پایه اول -لوح دانش 25000 25000 delete
2 آموزش تصویری فارسی پایه دوم -لوح دانش 25000 25000 delete
3 آموزش تصویری علوم ششم دبستان 22000 22000 delete
4 آموزش تصویری ریاضی پنجم -لوح دانش 40000 40000 delete
تعداد: 4 قیمت کل: 112000 تومان