ردیف نام کالا تعداد قیمت کالا قیمت کل عملیات
1 آموزش مفهومی علوم پنجم - رهپویان 45000 45000 delete
2 آموزش مفهومی علوم هفتم - رهپویان 35000 35000 delete
تعداد: 2 قیمت کل: 80000 تومان