ردیف نام کالا تعداد قیمت کالا قیمت کل عملیات
1 آموزش مفهومی زیست 2 یازدهم 40000 40000 delete
تعداد: 1 قیمت کل: 40000 تومان