ردیف نام کالا تعداد قیمت کالا قیمت کل عملیات
1 آموزش تصویری ریاضی و آمار دهم (انسانی ) 28000 28000 delete
تعداد: 1 قیمت کل: 28000 تومان