آنچه در اینجا میبینید: ریاضی


امتحان نهایی ریاضی (3) سوم تجربی خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

پاسخ امتحان نهایی ریاضی (3) سوم تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم...
خلاصه مطلب close

پاسخ امتحان نهایی ریاضی (3) سوم تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم تجربی دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم تجربی ...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم تجربی دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

سوالات امتحان نهایی حسابان + خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی حسابان + خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی حسابان + خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب ...

سوالات امتحان نهایی ادبیات 3 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان سوالات امتحان نهایی ادبیات 3 + خرداد 96 (تمامی رشته های به غیر از ادبیات و علوم انسانی) خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91...
خلاصه مطلب close

اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان سوالات امتحان نهایی ادبیات 3 + خرداد 96 (تمامی رشته های به غیر از ادبیات و علوم انسانی) خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس...

سوالات نهایی عربی 3 خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات نهایی عربی 3 ریاضی و تجربی+خرداد 96 (رشته های تجربی و ریاضی و فیزیک) اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود...
خلاصه مطلب close

سوالات نهایی عربی 3 ریاضی و تجربی+خرداد 96 (رشته های تجربی و ریاضی و فیزیک) اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. سوم ریاضی سوم تجربی دانلود مستقیم دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب...

دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش ریاضی اپلیکیشن اندرویدی امتحان نهایی پیش دانشگاهی تجربی با نصب آن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید .. دانلود کنید خرداد 90 شهریور...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهایی فیزیک پیش ریاضی اپلیکیشن اندرویدی امتحان نهایی پیش دانشگاهی تجربی با نصب آن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید .. دانلود کنید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

دانلود سوالات کنکور 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات کنکور 96 گروه آزمایشی ریاضی و فنی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی 2 گروه آزمایشی علوم تجربی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات کنکور 96 گروه آزمایشی ریاضی و فنی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی 2 گروه آزمایشی علوم تجربی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه بهیاری 3 گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه اصول و عقاید فقه 4 گروه آزمایشی هنر دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی 5 گروه آزمایشی زبان دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه...

دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی برای دانلود سوالات هر درس، بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. زیست شناسی و آزمایشگاه (2) شیمی (3) و آزمایشگاه فیزیک(3) و آزمایشگاه ریاضی (3) زمین شناسی ادبیات فارسی (3) زبان فارسی...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی برای دانلود سوالات هر درس، بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. زیست شناسی و آزمایشگاه (2) شیمی (3) و آزمایشگاه فیزیک(3) و آزمایشگاه ریاضی (3) زمین شناسی ادبیات فارسی (3) زبان فارسی (3) دین و زندگی (3) عربی (3) زبان انگلیسی (3) مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در نهصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد. براساس این آیین نامه، دانش آموزان در پایان پایه نهم اقدام به انتخاب شاخه و رشته تحصیلی خواهند...
خلاصه مطلب close

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در نهصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد. براساس این آیین نامه، دانش آموزان در پایان پایه نهم اقدام به انتخاب شاخه و رشته تحصیلی خواهند کرد. طبق این آیین نامه دانش آموزان باید براساس استعداد، علاقه، نیازهای کشور و امکانات آموزشی یکی از رشته ها و شاخه های تحصیلی را بر گزینند. ضمنا نظر دانش آموز، نتایج آزمون های مشاوره ای، نتایج عملکرد تحصیلی، نظر والدین، نظر معلمان و نظر مشاور مدرسه، 6 عامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان است. در سال تحصیلی 96-1395 سه شاخه تحصیلی نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش خواهیم داشت، که در شاخه نظری 4 رشته ریاضی-...

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 + خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. سوم ریاضی سوم تجربی دانلود مستقیم دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

دانلود گام به گام های دهم ریاضی،تجربی،انسانی،معارف وفنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام دهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام دهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان شما به صورت ایمیل ، پیامک، تماس،یا تلگرام با ما ارتباط برقرار کرده اند و تقاضای ارایه گام به گام دروس دهم داشته اند(به خصوص دروس ریاضی) .خبر خوب اینجاست که راهنمای گام به گام های رشته های مختلف از جمله تجربی دهم ،ریاضی دهم ،انسانی دهم ،معارف دهم ،فنی حرفه ای و کاردانش دهم توسط تیمی مجرب از اساتید و مولفان آماده شده است.بدلیل حجم زیاد کار و فایل های pdf مختلف این گام به گام ها؛ ما بر...

دانلود گام به گام های یازدهم ریاضی،تجربی،انسانی،معارف وفنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام یازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام یازدهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس یازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام یازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام یازدهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس یازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان شما به صورت ایمیل ، پیامک، تماس،یا تلگرام با ما ارتباط برقرار کرده اند و تقاضای ارایه گام به گام دروس یازدهم داشته اند(به خصوص دروس ریاضی) .خبر خوب اینجاست که راهنمای گام به گام های رشته های مختلف از جمله تجربی یازدهم ،ریاضی یاز دهم ،انسانی یاز دهم ،معارف یازدهم ،فنی حرفه ای و کاردانش یازدهم توسط تیمی مجرب از اساتید و مولفان آماده شده است.بدلیل حجم زیاد کار و فایل های pdf مختلف این گام به گام ها؛...

کتاب های درسی پیش دانشگاهی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب های درسی پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پیش دانشگاهی مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب
خلاصه مطلب close

کتاب های درسی پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پیش دانشگاهی مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

دانلود کتاب های درسی چاپ 95 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم توجه: این صفحه در حال بروزرسانی می باشد. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم ...
خلاصه مطلب close

گام به گام ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم توجه: این صفحه در حال بروزرسانی می باشد. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

دانلود گام به گام های دوازدهم ریاضی،تجربی،انسانی،معارف وفنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام های کامل پایه دوازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دوازدهم(گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دوازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام های کامل پایه دوازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دوازدهم(گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دوازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان شما به صورت ایمیل ، پیامک، تماس،یا تلگرام با ما ارتباط برقرار کرده اند و تقاضای ارایه گام به گام دروس دوازدهم داشته اند(به خصوص دروس ریاضی) .خبر خوب اینجاست که راهنمای گام به گام های رشته های مختلف از جمله تجربی دوازدهم ،ریاضی دوازدهم ،انسانی دوازدهم ،معارف دوازدهم ،فنی حرفه ای و کاردانش دوازدهم توسط تیمی مجرب از اساتید و مولفان آماده شده است.بدلیل حجم زیاد کار و فایل های pdf مختلف این گام به گام ها؛ ما...

کتاب های دهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی دهم ریاضی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی دهم ریاضی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

کتاب های دهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی دهم انسانی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی دهم انسانی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

سوالات ریاضی 3 انسانی و معارف خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات نهایی ریاضی 3 انسانی و معارف+خرداد 96 سوم انسانی سوم معارف دانلود مستقیم دانلود مستقیم اخرین آپدیت: 7 خرداد96 اخرین آپدیت: 8 خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91...
خلاصه مطلب close

سوالات نهایی ریاضی 3 انسانی و معارف+خرداد 96 سوم انسانی سوم معارف دانلود مستقیم دانلود مستقیم اخرین آپدیت: 7 خرداد96 اخرین آپدیت: 8 خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

سوالات امتحان نهايي رياضي 3 فنی و حرفه ای مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهايي درس رياضي 3 فنی و حرفه ای برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس رياضي 3 رشته ي كامپيوتر بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی رياضي 3 فنی و حرفه ای رشته...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهايي درس رياضي 3 فنی و حرفه ای برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس رياضي 3 رشته ي كامپيوتر بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی رياضي 3 فنی و حرفه ای رشته ي كامپيوتر کد کتاب: C 482/8 برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام ششم گام به گام ریاضی ششم گام به گام ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم با جواب گام به گام ششم جدید حل المسائل ریاضی ششم ابتدایی دانلود گام...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام ششم گام به گام ریاضی ششم گام به گام ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم با جواب گام به گام ششم جدید حل المسائل ریاضی ششم ابتدایی دانلود گام به گام علوم ششم دانلود گام به گام ششم ابتدایی دروس طلایی گام به گام ششم ابتدایی فارسی نوشتاری دانلود گام به گام ششم ابتدایی کلاغ سپید دانلود رایگان گام به گام ششم دانلود دروس طلایی ششم ابتدایی

دانلود گام به گام هفتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام هفتم دانلود کتاب گام به گام هفتم کلاغ سپید, دانلود گام به گام هفتم برای اندروید, دانلود دروس طلایی هفتم, گام به گام ریاضی هفتم رایگان, دانلود کتاب دروس طلایی هفتم pdf , دانلود گام به...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام هفتم دانلود کتاب گام به گام هفتم کلاغ سپید, دانلود گام به گام هفتم برای اندروید, دانلود دروس طلایی هفتم, گام به گام ریاضی هفتم رایگان, دانلود کتاب دروس طلایی هفتم pdf , دانلود گام به گام هفتم کاملا رایگان, جواب تمرین های ریاضی هفتم, حل فصل به فصل مسائل و تمرینات ریاضی پایه هفتم, دانلود گام به گام هفتم, گام به گام ریاضی هفتم, دانلود گام به گام ریاضی هفتم, گام به گام یازدهم ریاضی دانلود مستقیم دانلود از تلگرام applicationsources@ محتوای این اپلیکیشن درحال تالیف و ویرایش است آپدیت های آن به زودی در کانال گذاشته خواهد شد .

دانلود گام به گام هشتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام هشتم گام به گام یازدهم ریاضی دانلود مستقیم دانلود از تلگرام applicationsources@ محتوای این اپلیکیشن درحال تالیف و ویرایش است آپدیت های آن به زودی در کانال گذاشته خواهد شد ....
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام هشتم گام به گام یازدهم ریاضی دانلود مستقیم دانلود از تلگرام applicationsources@ محتوای این اپلیکیشن درحال تالیف و ویرایش است آپدیت های آن به زودی در کانال گذاشته خواهد شد . دانلود گام به گام هشتم pdf دانلود گام به گام هشتم برای اندروید دانلود گام به گام کلاغ سپید هشتم گام به گام هشتم pdf رایگان دانلود دروس طلایی هشتم دانلود رایگان گام به گام هشتم pdf دانلود گام به گام عربی هشتم pdf دانلود گام به گام زبان هشتم دانلود گام به گام هشتم گام به گام هشتم ریاضی دانلود گام به گام ریاضی هشتم گام به گام عربی هشتم گام به گام کلاس هشتم مطالب ویژه پایه هشتم...

دانلود گام به گام نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام نهم دانلود گام به گام نهم, گام به گام ریاضی نهم, گام به گام نهم pdf , گام به گام عربی نهم, دانلود گام به گام ریاضی نهم, گام به گام فارسی نهم, گام به گام...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام نهم دانلود گام به گام نهم, گام به گام ریاضی نهم, گام به گام نهم pdf , گام به گام عربی نهم, دانلود گام به گام ریاضی نهم, گام به گام فارسی نهم, گام به گام علوم نهم, گام به گام زبان نهم, دانلود گام به گام نهم pdf , دانلود گام به گام رایگان, گام به گام قرآن نهم, گام به گام عربی نهم, دانلود گام به گام علوم نهم, دانلود گام به گام فارسی نهم, گام به گام قران نهم, گام به گام مطالعات نهم, دانلود گام به گام قرآن نهم, دانلود گام به گام قران نهم, دانلود برنامه گام به گام نهم, دانلود گام به گام کلاغ سپید پایه نهم, دانلود گام به...

دانلود كتاب هاي درسي پايه اول ابتدايي چاپ 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود كتاب هاي درسي پايه اول ابتدايي چاپ 96 برای دانلود کتاب های درسی پایه اول ابتدایی چاپ 95 ، بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی بخوانیم C 1 فارسی مهارت های نوشتن C 1/1...
خلاصه مطلب close

دانلود كتاب هاي درسي پايه اول ابتدايي چاپ 96 برای دانلود کتاب های درسی پایه اول ابتدایی چاپ 95 ، بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی بخوانیم C 1 فارسی مهارت های نوشتن C 1/1 ریاضی C2 علوم تجربی C4 آموزش قرآن C4/1

بارم بندی دروس یازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس یازدهم تجربی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمایشگاه علوم تجربی 2 انسان و محیط زیست تفکر و سواد رسانه ای...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس یازدهم تجربی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمایشگاه علوم تجربی 2 انسان و محیط زیست تفکر و سواد رسانه ای دین و زندگی 2 زمین شناسی فارسی 2 نگارش 2 هنر ریاضی 2 تاریخ معاصر ایران انگلیسی2 عربی، زبان قرآن 2 شیمی 2 فیزیک 2 زیست شناسی 2 کارگاه کارآفرینی و تولید ضمیمه ی دین و زندگی 2

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های پایه پیش انسانی اینجا کلیک کنید.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های پایه پیش انسانی اینجا کلیک کنید.

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی پیش تجربی اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی پیش تجربی اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

رشته ساختمان(فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ساختمان(فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ساختمان(فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

صنایع فلزی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع فلزی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع فلزی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

رشته مکاترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکاترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکاترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته الکترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته مکانیک خودرو (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک خودرو (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک خودرو (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته تاسیسات مکانیکی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته تاسیسات مکانیکی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته تاسیسات مکانیکی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته صنایع چوب و مبلمان پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع چوب و مبلمان (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع چوب و مبلمان (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته ماشین ابزار (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین ابزار (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین ابزار (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته معدن (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته معدن (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته معدن (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته صنایع شیمیایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع شیمیایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع شیمیایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته متالورژی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته متالورژی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته متالورژی پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته سرامیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته سرامیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته سرامیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم اینجا کلیک کنید

رشته حمل و نقل پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته رشته حمل و نقل پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته رشته حمل و نقل پایه دهم اینجا کلیک کنید

تربیت بدنی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته تربیت بدنی پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته تربیت بدنی پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

حسابداری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته حسابداری پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته حسابداری پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

کودکیاری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید

امور باغی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید

امور زراعی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور زراعی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور زراعی پایه دهم اینجا کلیک کنید

ماشین های کشاورزی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین های کشاورزی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین های کشاورزی پایه دهم اینجا کلیک کنید

امور دامی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور دامی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور دامی پایه دهم اینجا کلیک کنید

صنایع غذایی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع غذایی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع غذایی پایه دهم اینجا کلیک کنید

فتو-گرافیک پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته فتو-گرافیک پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته فتو-گرافیک پایه دهم اینجا کلیک کنید

صنایع دستی (فرش) (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع دستی (فرش) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع دستی (فرش) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

معماری داخلی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته معماری داخلی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته معماری داخلی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

ناوبری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری پایه دهم اینجا کلیک کنید

چاپ (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته چاپ (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته چاپ (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

تولید برنامه تلویزیونی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته تولید برنامه تلویزیونی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته تولید برنامه تلویزیونی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

مکانیک موتورهای دریایی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک موتورهای دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک موتورهای دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

صنایع نساجی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع نساجی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع نساجی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

الکترونیک و مخابرات دریایی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی الکترونیک و مخابرات دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی الکترونیک و مخابرات دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

پویانمایی (انیمیشن) (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی پویانمایی (انیمیشن) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی پویانمایی (انیمیشن) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

نمایش پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته نمایش پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته نمایش پایه دهم اینجا کلیک کنید

نقاشی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته نقاشی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته نقاشی پایه دهم اینجا کلیک کنید

نقشه کشی معماری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی نقشه کشی معماری پایه دهم​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی نقشه کشی معماری پایه دهم​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

گرافیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسیگرافیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسیگرافیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته ناوبری (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری (فنی و حرفه ای) پایه دهم​ اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری (فنی و حرفه ای) پایه دهم​ اینجا کلیک کنید

سینما پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته سینما پایه دهم​​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته سینما پایه دهم​​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویرایش دوم اپلیکشن موبایل کتاب های دهم ریاضی، شامل تمامی 14 کتاب منتشره شده تا امروز (95/06/18) می باشد که عبارتند از: 1- عربی زبان قرآن 1 2-آمادگی دفاعی 3- فارسی 1 4- جغرافیای ایران 5- زبان خارجه(کتاب دانش آموز)...
خلاصه مطلب close

ویرایش دوم اپلیکشن موبایل کتاب های دهم ریاضی، شامل تمامی 14 کتاب منتشره شده تا امروز (95/06/18) می باشد که عبارتند از: 1- عربی زبان قرآن 1 2-آمادگی دفاعی 3- فارسی 1 4- جغرافیای ایران 5- زبان خارجه(کتاب دانش آموز) 6- زبان خارجه (کتاب کار) 7- هندسه 1 8- نگارش1 9- شیمی 1 10- ریاضی 1 11- آزمایشگاه علوم 12-فیزیک 1 13- دین و زندگی 1 14- کارگاه کارآفرینی تصاویری از محیط نرم افزار هنگام نمایش کتاب درسی مورد نظر را در زیر مشاهده می کنید: این اپلیکیشن را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دانلود و بر روی گوشی های اندرویدی خود نصب نمایید.برای دانلود بر روی عبارت زیر کلیک نمایید : دانلود...

کتاب های کمک درسی دهم رشته ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

توجه: این صفحه در حال بروز رسانی می باشد و لینک های آن به زودی فعال خواهند شد. کتاب های کمک درسی پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک برای مشاهده کتاب های کمک درسی هر کتاب بر روی عنوان کتاب...
خلاصه مطلب close

توجه: این صفحه در حال بروز رسانی می باشد و لینک های آن به زودی فعال خواهند شد. کتاب های کمک درسی پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک برای مشاهده کتاب های کمک درسی هر کتاب بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید تعلیمات دینی1 (دینی، اخلاق و قرآن) عربی زبان قرآن1 C102206 فارسي1 C110201 نگارش1 c101202 زبان انگلیسی کتاب دانش آموز C110230 جغرافیای ایران C110218 آمادگي دفاعي C110215 هنر تفکر و سواد رسانه ای كارگاه كارآفريني و توليد رياضي 1 فيزيك 1 C110209 شيمي1 هندسه 1 C110213 آزمايشگاه علوم تجربي 1 زبان انگلیسی کتاب کار C110230 جغرافیای استان...

دانلود منابع کنکور 98 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود منابع کنکور 98 دفتر تالیف کتابهای درسی، طبق اطلاعیه ای فهرست منابع کنکور 98 را اعلام نمود.متن این اطلاعیه به شرح زیر است: بر اساس مذاکرات بعمل آمده و توافق حاصل فی مابین مدیران و کارشناسان حوزه معاونت آموزش...
خلاصه مطلب close

دانلود منابع کنکور 98 دفتر تالیف کتابهای درسی، طبق اطلاعیه ای فهرست منابع کنکور 98 را اعلام نمود.متن این اطلاعیه به شرح زیر است: بر اساس مذاکرات بعمل آمده و توافق حاصل فی مابین مدیران و کارشناسان حوزه معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش آموزش کشور، توافق گردید سوالات آزمون سراسری سال 1398 براساس کتب مندرج در لیست زیر طراحی شود. الف) دروس عمومی توجه:برای دانلود هر یک از کتاب ها، بر روی عنوان آن کلیک نمایید. نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات 1-زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (2) 220/1 دوم 94 کلیه رشته ها ادبیات فارسی (3) 249/1 سوم 95 کلیه رشته ها غیر علوم انسانی زبان...

فیلم آموزشی تعیین علامت پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

خلاصه مطلب close

کتاب های کمک درسی مبتکران پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی مبتکران ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی مبتکران ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. فيزيك دهم رشته هاي رياضي و تجربي بانك سوال انگليسي-مرشد(كندو) تمامي رشته ها كتاب و پاسخ نامه رياضي دهم-شهاب رشته هاي رياضي و تجربي بانك سوال رياضي و آمار دهم- مرشد رشته هاي انساني و معارف اسلامي هندسه دهم- شهاب رشته ي رياضي آموزش و آزمون انگليسي دهم رشادت تمامي رشته ها رياضي دهم-رشادت(يگانه) رشته هاي رياضي و تجربي آموزش و آزمون هندسه-رشادت(يگانه) رشته رياضي فارسي دهم-مبتكران رشته هاي رياضي و تجربي عربي دهم هدهد(مرشد) رشته...

انجام سریع محاسبات ریاضی بخش دوم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سرعت محاسبات خود را در عرض چند دقیقه کوتاه 100 برابر کنید! توجه:براي دانلود بر روي ويديو کليک راست نموده و گزينه ي save video as را انتخاب نماييد
خلاصه مطلب close

سرعت محاسبات خود را در عرض چند دقیقه کوتاه 100 برابر کنید! توجه:براي دانلود بر روي ويديو کليک راست نموده و گزينه ي save video as را انتخاب نماييد

دانلود نمونه سوالات امتحانی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی دهم مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی دهم به تفکیک رشته...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی دهم مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی دهم به تفکیک رشته آماده شده و برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات دهم ابتدا بر روی رشته مورد نظر خود کلیک نموده و سپس با دانلود بر روی هر درس به صفحه دانلود نمونه سوالات آن درس منتقل می شوید. نمونه سوالات دهم تجربی نمونه سوالات دهم ریاضی نمونه سوالات دهم انسانی نمونه سوالات دهم معارف مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه...

ریاضی 1 پایه دهم - بازه های اعداد مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید
خلاصه مطلب close

برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید

ریاضی 1 پایه دهم - متمم یک مجموعه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

در این درسنامه به بررسی مبحث متمم یک مجموعه پرداخته شده است. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید
خلاصه مطلب close

در این درسنامه به بررسی مبحث متمم یک مجموعه پرداخته شده است. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید

تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

در این درسنامه به بررسی مبحث تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها پرداخته شده است. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید
خلاصه مطلب close

در این درسنامه به بررسی مبحث تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها پرداخته شده است. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید

فیلم آموزشی ریاضی 1 پایه دهم - نمودار ون مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

در این درسنامه به بررسی مبحث حل مساله به کمک نمودارهای ون پرداخته شده است. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید
خلاصه مطلب close

در این درسنامه به بررسی مبحث حل مساله به کمک نمودارهای ون پرداخته شده است. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید

فیلم آموزشی ریاضی 1 پایه دهم - مفهوم دنباله مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -مبحث مفهوم دنباله تدریس آقای مهندس رضا منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 14 تا 15 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید....
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -مبحث مفهوم دنباله تدریس آقای مهندس رضا منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 14 تا 15 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1مبحث دنباله حسابی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -مبحث مفهوم دنباله تدریس آقای مهندس رضا منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 21 تا 24 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید....
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -مبحث مفهوم دنباله تدریس آقای مهندس رضا منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 21 تا 24 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود. برای دانلود بر روی ویدیو کلیک راست کرده و گزینه save video as را انتخاب نمایید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1مجموعه های اعداد مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -مجموعه های اعداد تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 5تا 8 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و...
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -مجموعه های اعداد تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 5تا 8 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -بازه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -بازه تدریس آقای محمد نیرو http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 3 تا 5 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و...
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -بازه تدریس آقای محمد نیرو http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 3 تا 5 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1مجموعه های مرجع و متمم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 8 و 9 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می...
خلاصه مطلب close

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 8 و 9 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1-تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 10 و 11 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می...
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 10 و 11 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1-تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 10 تا 12 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می...
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -تعداد اعضای اجتماع مجموعه ها تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 10 تا 12 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1-پایه دهم -الگو و دنباله مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 14 و 15 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می...
خلاصه مطلب close

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 14 و 15 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

دانلود کتاب های معلم پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود کتاب های معلم (راهنمای تدریس) پایه دهم برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس زبان انگلیسی پایه دهم دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس فیزیک پایه دهم...
خلاصه مطلب close

دانلود کتاب های معلم (راهنمای تدریس) پایه دهم برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس زبان انگلیسی پایه دهم دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس فیزیک پایه دهم دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس هندسه پایه دهم مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

ریاضی 1-پایه دهم -دنباله های حسابی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 21 تا 24 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می...
خلاصه مطلب close

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 21 تا 24 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1-پایه دهم -دنباله های هندسی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 25 تا 27 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می...
خلاصه مطلب close

با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 25 تا 27 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

كتاب فيزيك دهم ریاضی (سه بعدي)-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فيزيك دهم ریاضی (سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم(سه بعدي) ويژه رياضي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 27000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزش فیزیک دهم با پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و...
خلاصه مطلب close

كتاب فيزيك دهم ریاضی (سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم(سه بعدي) ويژه رياضي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 27000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزش فیزیک دهم با پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن آموزش با تکیه بر حل مسائل، با چینش آموزشی قدم به قدم 472 تمرین تشریحی با پاسخ های کاملاً تشریحی 337 پرسش‌ چهارگزینه‌ای با پاسخ های کاملاً تشریحی آزمونهایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی تدریس سرکار خانم امیدی پور http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28 تا 36 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می...
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی تدریس سرکار خانم امیدی پور http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28 تا 36 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1 -نسبت های مثلثاتی2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی تدریس سرکار خانم امیدی پور با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 32 تا 35 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید....
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی تدریس سرکار خانم امیدی پور با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 32 تا 35 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1-پایه دهم -دایره مثلثاتی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -دایره مثلثاتی تدریس سرکار خانم امیدی پور با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 36 و 37 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود...
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -دایره مثلثاتی تدریس سرکار خانم امیدی پور با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 36 و 37 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی تدریس آقای محمد نیرو http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28 تا 34 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید....
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم -نسبت های مثلثاتی تدریس آقای محمد نیرو http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28 تا 34 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

ویدیوی آموزشی ریاضی 1- دایره مثلثاتی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

‍ ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم - دایره مثلثاتی تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 36 تا 39 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید....
خلاصه مطلب close

‍ ویدیوی آموزشی ریاضی 1-پایه دهم - دایره مثلثاتی تدریس آقای محمد نیرو با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 36 تا 39 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

آموزش ریاضی 1 پایه دهم -نسبتهای مثلثاتی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویدیوی آموزشی ریاضی 1 پایه دهم -نسبتهای مثلثاتی تدریس آقای مهندس رضا_منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28تا 35 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و...
خلاصه مطلب close

ویدیوی آموزشی ریاضی 1 پایه دهم -نسبتهای مثلثاتی تدریس آقای مهندس رضا_منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28تا 35 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

مهندس رضا منصف: آموزش مثلثات-قسمت 2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

#ویدیوی_آموزشی #ریاضی 1-پایه دهم -#نسبتهای_مثلثاتی قسمت دوم تدریس آقای مهندس #رضا_منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28تا 35 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده...
خلاصه مطلب close

#ویدیوی_آموزشی #ریاضی 1-پایه دهم -#نسبتهای_مثلثاتی قسمت دوم تدریس آقای مهندس #رضا_منصف با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 28تا 35 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی دهم درس عربی، زبان قرآن1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک، و علوم تجربی و هم چنین تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوال امتحانی عربی دهم درس عربی، زبان قرآن1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک، و علوم تجربی و هم چنین تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. 1 2 3 4 5 6 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 8 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی درس اول دانلود فایل 10 نمونه سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل 11 نمونه سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل 12 نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم درس ریاضی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم درس ریاضی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 15 نمونه سوال امتحانی فصل دوم دانلود فایل 16 نمونه سوال امتحانی فصل های 1 و 2...

دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی درس فیزیک 1 ریاضی از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ریاضی و فیزیک می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی درس فیزیک 1 ریاضی از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ریاضی و فیزیک می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 نمونه سوال امتحانی فصل 1 دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی فصل 1 دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی فصل 2 دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی فصل 1 دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی فصل 3 دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 10 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 11...

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دهم درس ریاضی و آمار 1 دهم انسانی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دهم درس ریاضی و آمار 1 دهم انسانی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 سوال و پاسخنامه امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی و پاسخ نوبت اول دانلود فایل 8 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه...

محمد نیرو: آموزش روابط بین نسبت های مثلثاتی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب آموزش روابط بین نسبت های مثلثاتی ویدیوی آموزشی ریاضی1 روابط مثلثاتی تدریس آقای محمد نیرو http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 42 تا 46...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب آموزش روابط بین نسبت های مثلثاتی ویدیوی آموزشی ریاضی1 روابط مثلثاتی تدریس آقای محمد نیرو http://niroo.mihanblog.com/ با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 42 تا 46 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

بارم بندی دروس پایه دهم 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس پایه دهم 96-97 برای مشاهده بارم بندی دروس پایه دهم 96-97 بر روی رشته خود کلیک نمایید مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس پایه دهم 96-97 برای مشاهده بارم بندی دروس پایه دهم 96-97 بر روی رشته خود کلیک نمایید مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

دی وی دی های آموزشی پایه دهم رشته ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دهم رشته ریاضی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی دهم رشته ریاضی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دهم رشته ریاضی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی دهم رشته ریاضی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند تا با دیدی بهتری همه ی اموزش های تصویری را مشاهده کنید و در صورتیکه می خواهید در مورد هریک از دی وی دی آموزشی اطلاعات بیشتری داشته باشید کافی ست روی آن کلیک نمایید تا دی وی دی و آموزشی را با جزییات دقیق تر و نمونه تدریس مورد برسی قرار دهید . فیلم ها ودی وی دی های آموزشی موسسه لوح دانش فیلم آموزش جغرافياي ايران پایه دهم ریاضی 23000 تومان فیلم آموزش دين و زندگي پایه دهم ریاضی 23000...

کتاب پرسمان شیمی-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب پرسمان شیمی-گاج عنوان کتاب: کتاب پرسمان شیمی-گاج نویسندگان: افشین احمدی-امیرحسین کریمی ناشر: گاج قیمت: 12000 تومان مشترک رشته های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک ارائه درسنامه های کاربردی ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با...
خلاصه مطلب close

کتاب پرسمان شیمی-گاج عنوان کتاب: کتاب پرسمان شیمی-گاج نویسندگان: افشین احمدی-امیرحسین کریمی ناشر: گاج قیمت: 12000 تومان مشترک رشته های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک ارائه درسنامه های کاربردی ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی چاپ 1395 - تعداد صفحات: 128 بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران نویسنده: فرید شهریاری ناشر: مبتکران قیمت: 13500 تومان کتاب درسی فیزیک (1) برای سال دهم، برای نخستین بار در کشور به چاپ رسیده و تغییراتی چشم‌گیر نسبت به کتاب‌های فیزیک...
خلاصه مطلب close

کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران نویسنده: فرید شهریاری ناشر: مبتکران قیمت: 13500 تومان کتاب درسی فیزیک (1) برای سال دهم، برای نخستین بار در کشور به چاپ رسیده و تغییراتی چشم‌گیر نسبت به کتاب‌های فیزیک در نظام‌های آموزشی پیشین داشته است. این تغییرات، کاری گسترده را برای تدارک کتاب‌های کمک آموزشی مفهومی و منطبق بر اهداف کتاب جدید، می‌طلبید. به همین سبب، تصمیم گرفتیم این کتاب را به صورت «دو جلدی» منتشر کنیم. با این کار، هم می‌توان کامل‌تر به هر فصل پرداخت و هم برای مولف (یعنی خودم!) زمان کافی برای کار بر روی هر فصل و ارائه‌ی یک کتاب با کیفیت ایجاد می‌شود. در این کتاب، برای دو فصل نخست از کتاب فیزیک...

کتاب میکرو هندسه دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب میکرو هندسه دهم-گاج عنوان کتاب: کتاب میکرو هندسه دهم-گاج نویسنده: مهندس ارش عمید ناشر: گاج قیمت: 18000تومان 1ـ درسنامه ها کاملاً موضوع فصل رو پوشش میدهند. برای اینکه مبحثی بهتر برای دانش آموزان جا بیفتد حالت های خاص یک...
خلاصه مطلب close

کتاب میکرو هندسه دهم-گاج عنوان کتاب: کتاب میکرو هندسه دهم-گاج نویسنده: مهندس ارش عمید ناشر: گاج قیمت: 18000تومان 1ـ درسنامه ها کاملاً موضوع فصل رو پوشش میدهند. برای اینکه مبحثی بهتر برای دانش آموزان جا بیفتد حالت های خاص یک مبحث هم داخل درسنامه ها آورده شده اند. 2ـ تست های هر مبحث در حیطه کتاب درسی قرار می گیرند و به ترتیب از آسان به سخت مرتب شدند. 3ـ پاسخ های تشریحی به قدری ساده و مفصل توضیح داده شدند که حتی با خواندن هر تست و پاسخ ش هم میتوانید یک مبحث را یاد بگیرید. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969...

محمد نیرو: آموزش ریشه و توان ریاضی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب محمد نیرو: آموزش ریشه و توان ریاضی دهم در این ویدیوی آموزشی مبحث ریشه و توان از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تدریس شده است. با مشاهده این فیلم...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب محمد نیرو: آموزش ریشه و توان ریاضی دهم در این ویدیوی آموزشی مبحث ریشه و توان از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تدریس شده است. با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 48 تا 51 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود.

اعلام نتایج المپیادهای دانش آموزی 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

اعلام نتایج المپیادهای دانش آموزی 96-97 مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان طی اطلاعیه ای از اعلام نتایج المپیادهای دانش آموزی 96-97 خبر داد. مهم ترین مطالب این اطلاعیه به قرار زیر است: نتايج پذيرفته‌شدگان المپيادهاي علمی دانش آموزی در...
خلاصه مطلب close

اعلام نتایج المپیادهای دانش آموزی 96-97 مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان طی اطلاعیه ای از اعلام نتایج المپیادهای دانش آموزی 96-97 خبر داد. مهم ترین مطالب این اطلاعیه به قرار زیر است: نتايج پذيرفته‌شدگان المپيادهاي علمی دانش آموزی در رشته های ادبی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، نجوم و اخترفیزیک، شیمی و همچنين المپياد سلول‌هاي بنيادي و پزشكي بازساختي، از طريق سامانۀ ثبت‌نام المپيادهاي علمي به نشاني http://oly.medu.ir قابل مشاهده و دريافت است. دانش‌آموزان گرامي مي‌توانند با مراجعه به سامانۀ مذكور و با وارد نمودن كدملي و رمزعبور، از نتايج خود مطلع شوند. ضمناً كارنامه دانش آموزان پذيرفته نشده بر اساس وضعيت پاسخگويي (تعداد صحيح – غلط – نزده) حداكثر تا پايان هفته در سامانه فعال شده و...

آموزش فیزیک 1 مبحث چگالی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب آموزش فیزیک 1 مبحث چگالی در این فیلم آموزشی مبحث چگالی از مباحث فصل اول رشته های ریاضی و تجربی آموزش داده شده است. با مشاهده این فیلم آموزشی...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب آموزش فیزیک 1 مبحث چگالی در این فیلم آموزشی مبحث چگالی از مباحث فصل اول رشته های ریاضی و تجربی آموزش داده شده است. با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 22 تا 24 کتاب درسی فیزیک1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود. برای مشاهده بر روی دکمه play فیلم زیر کلیک کنید.

آموزش فیزیک 1 مبحث چگالی بخش دوم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب آموزش فیزیک 1 مبحث چگالی بخش دوم در این فیلم آموزشی مبحث چگالی از مباحث فصل اول رشته های ریاضی و تجربی آموزش داده شده است. با مشاهده این...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب آموزش فیزیک 1 مبحث چگالی بخش دوم در این فیلم آموزشی مبحث چگالی از مباحث فصل اول رشته های ریاضی و تجربی آموزش داده شده است. با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 22 تا 24 کتاب درسی فیزیک1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود. برای مشاهده بر روی دکمه play فیلم زیر کلیک کنید.

کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران نویسنده: میر شهرام صدر ناشر: مبتکران قیمت: 22500 تومان ریاضی و آمار دهم یگانه کتابی است که کلیه مطالب کتاب درسی ریاضی و آمار دهم (رشته‌های ادبیات و...
خلاصه مطلب close

کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران نویسنده: میر شهرام صدر ناشر: مبتکران قیمت: 22500 تومان ریاضی و آمار دهم یگانه کتابی است که کلیه مطالب کتاب درسی ریاضی و آمار دهم (رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی) را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد و دانش‌آموز را برای شرکت در امتحانات آماده می‌سازد. کتاب‌های مجموعه یگانه به گونه‌ای تالیف شده‌اند که مطالعه‌ی آن‌ها دانش‌آموز را از همان سال اول متوسطه، برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها آماده می‌کند. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با خلاصه مباحث و نکته‌های مهم هر درس آشنا می‌شود و با مثال‌هایی بر آن‌ها تسلط می‌یابد. سپس برای هر مبحث، با تعدادی تمرین و پرسش‌های چهار گزینه‌ای روبرو...

دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دهم آذرماه 1395 اولین مرحله ی آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دهم در آذرماه 1395 برگزار شد. برای دانلود سوالات و پاسخنامه ی سوالات بر روی رشته ی مورد نظر خود کلیک کنید. ردیف عنوان فایل...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دهم آذرماه 1395 اولین مرحله ی آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دهم در آذرماه 1395 برگزار شد. برای دانلود سوالات و پاسخنامه ی سوالات بر روی رشته ی مورد نظر خود کلیک کنید. ردیف عنوان فایل 1 دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی رشته تجربی-استان تهران دانلود سوالات دانلود پاسخ 2 دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی رشته ریاضی-استان تهران دانلود فایل دانلود پاسخ 3 دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی انسانی- تهران منطقه 15 دانلود فایل دانلود پاسخ برای دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی انسانی فایل آنها رو با استفاده از نرم افزار Winrar از حالت فشرده سازی خارج کنید. راهنمای دانلود: سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دهم را می توانید از لینک های...

DVD های آموزشی کتاب های پایه اول دبستان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی پایه اول ابتدایی این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه اول ابتدایی از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر دی وی دی اموزش پایه اول دبستان می توانید ویژگی...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی پایه اول ابتدایی این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه اول ابتدایی از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر دی وی دی اموزش پایه اول دبستان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از تدریس آن را مشاهده نمایید. دی وی دی آموزشی فارسی پایه اول 20,000 تومان دی وی دی آموزشی ریاضی پایه اول 15,500 تومان دی وی دی آموزشی علوم پایه اول 23,000 تومان دی وی دی آموزشی ریاضی پایه اول 27,000 تومان نرم افزار تحت اندروید پایه اول 35,000 تومان نرم افزار تحت ویندوز پیش دبستانی 35,000 تومان لطفا با شماره 09120150969 تماس بگیرید یا با ایدی آن یعنی siteposhtiban@ در تلگرام پیغام دهید.

DVD های آموزشی کتاب های پایه دوم دبستان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دوم دبستان در لیست زیر دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دوم ابتدایی را مشاهده می کنید شما می توانید با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دوم دبستان در لیست زیر دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دوم ابتدایی را مشاهده می کنید شما می توانید با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. فیلم آموزش فارسی پایه دوم ابتدایی 20,000 تومان فیلم آموزش ریاضی پایه دوم ابتدایی 15,500 تومان فیلم آموزش علوم پایه دوم ابتدایی 23,000 تومان فیلم آموزش ریاضی پایه دوم ابتدایی 27,000 تومان فیلم آموزش علوم پایه دوم ابتدایی 27,000 تومان نرم افزار تحت ویندوز پایه دوم ابتدایی 35,000 تومان نرم افزار تحت اندروید پایه دوم ابتدایی 35,000 تومان تبلت دانش اموزی با نرم افزار پایه دوم ابتدایی 335،000 تومان لطفا با شماره 09120150969 تماس بگیرید...

دی وی دی های آموزشی پایه سوم دبستان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی پایه سوم دبستان این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه سوم ابتدایی ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر کدام می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی پایه سوم دبستان این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه سوم ابتدایی ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر کدام می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. فیلم آموزشی فارسی پایه سوم ابتدایی 27،000 تومان فیلم آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی 22000 تومان فیلم آموزشی علوم پایه سوم ابتدایی 10500تومان فیلم آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی 27,000 تومان فیلم آموزشی علوم پایه سوم ابتدایی 27,000 تومان فیلم آموزشی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی 27,000 تومان نرم افزار تحت ویندوز پایه سوم ابتدایی 35,000 تومان تبلت دانش اموزی با نرم افزار پایه سوم ابتدایی 335000 تومان نرم افزار تحت اندروید پایه سوم ابتدایی 35,000 تومان لطفا با شماره 09120150969 تماس بگیرید یا...

دی وی دی های آموزشی چهارم دبستان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی پایه چهارم دبستان این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه چهارم دبستان از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی پایه چهارم دبستان این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه چهارم دبستان از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. فیلم آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی 23،000 تومان فیلم آموزشی علوم چهارم ابتدایی 16,500 تومان فیلم آموزشی علوم چهارم ابتدایی 27,000 تومان نرم افزار تحت ویندوز چهارم ابتدایی 35,000 تومان فیلم آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی 27,000 تومان نرم افزار تحت اندروید چهارم ابتدایی 35,000 تومان تبلت دانش اموزی با نرم افزار پایه چهارم ابتدایی 335000 تومان لطفا با شماره 09120150969 تماس بگیرید یا با ایدی آن یعنی siteposhtiban@ در تلگرام پیغام دهید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه پنجم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه پنجم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه پنجم ابتدایی ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه پنجم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه پنجم ابتدایی ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. دی وی دی آموزشی ریاضی پایه پنجم ابتدایی 23،000 تومان دی وی دی آموزشی علوم پایه پنجم ابتدایی 16,500 تومان نرم افزار تحت اندروید پایه پنجم ابتدایی 35,000 تومان دی وی دی آموزشی ریاضی تکمیلی پایه پنجم ابتدایی 30،000 تومان دی وی دی آموزشی ریاضی پایه پنجم ابتدایی 27,000 تومان دی وی دی آموزشی علوم پایه پنجم ابتدایی 27,000 تومان نرم افزار تحت ویندوز پایه پنجم ابتدایی 35,000 تومان تبلت دانش اموزی با نرم افزار...

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه ششم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه ششم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه ششم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه ششم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه ششم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. دی وی دی آموزشی علوم پایه ششم ابتدایی 23،000 تومان دی وی دی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی 16,500 تومان دی وی دی آموزشی فارسی پایه ششم ابتدایی 16,500 تومان ریاضی و علوم تیز هوشان پایه ششم ابتدایی 30،000 تومان دی وی دی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی 27,000 تومان دی وی دی آموزشی علوم پایه ششم ابتدایی 27,000 تومان نرم افزار تحت ویندوز پایه ششم ابتدایی 35,000 تومان تبلت دانش اموزی با نرم...

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هفتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هفتم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هفتم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هفتم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هفتم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم متوسطه 23,000 تومان فیلم آموزش علوم پایه هفتم متوسطه 11,900 تومان فیلم آموزش فارسی پایه هفتم متوسطه 23,000 تومان فیلم آموزش زبان پایه هفتم متوسطه 17،500تومان فیلم آموزش عربی پایه هفتم متوسطه 13،900 تومان فیلم آموزش علوم تیز هوشان پایه هفتم متوسطه 65.000 تومان فیلم آموزش ریاضی تیزهوشان پایه هفتم متوسطه 65.000 تومان فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم متوسطه 23,000 تومان فیلم آموزش زبان پایه هفتم متوسطه 30،000تومان فیلم آموزش عربی پایه هفتم متوسطه 30،000تومان فیلم آموزش علوم پایه هفتم متوسطه 30،000تومان فیلم...

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هشتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هشتم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هشتم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هشتم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه هشتم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. برداشتن پیوند فیلم آموزش ریاضی پایه هشتم متوسطه 23,000 تومان فیلم آموزش علوم پایه هشتم متوسطه 16,500 تومان فیلم آموزش فارسی پایه هشتم متوسطه 17,500 تومان فیلم آموزش زبان پایه هشتم متوسطه 13،900تومان فیلم آموزش عربی پایه هشتم متوسطه 13،900 تومان فیلم آموزش علوم تیز هوشان پایه هشتم متوسطه 65.000 تومان فیلم آموزش ریاضی تیزهوشان پایه هشتم متوسطه 65.000 تومان فیلم آموزش ریاضی پایه هشتم متوسطه 30,000 تومان فیلم آموزش زبان پایه هشتم متوسطه 30،000تومان فیلم آموزش عربی پایه هشتم متوسطه 30،000تومان فیلم آموزش علوم پایه هشتم متوسطه 30،000تومان نرم افزار تحت ویندوز...

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه نهم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه نهم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه نهم این صفحه برای معرفی دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه نهم از ایجاد شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن مجموعه ی آموزشی را مشاهده و بخشی از آن را دانلود و مشاهده نمایید. فیلم آموزش ریاضی پایه نهم متوسطه 22,000 تومان فیلم آموزش علوم پایه نهم متوسطه 22,000 تومان فیلم آموزش فارسی پایه نهم متوسطه 17,500 تومان فیلم آموزش زبان پایه نهم متوسطه 22,000 تومان فیلم آموزش علوم تیزهوشان پایه نهم متوسطه 65.000 تومان فیلم آموزش عربی پایه نهم...

کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی عنوان کتاب: کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 15000 تومان • توالی عناوین کتاب سبز و انطباق با عناوین کتاب درسی • درسنامه به معنای نگارش مطالب کاربردی برای حل...
خلاصه مطلب close

کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی عنوان کتاب: کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 15000 تومان • توالی عناوین کتاب سبز و انطباق با عناوین کتاب درسی • درسنامه به معنای نگارش مطالب کاربردی برای حل مسائل تشریحی وتستی • حل مسایل تشریحی منتخب از کتاب پرتکرار • حل تست‌های منتخب از کتاب آبی • جمع بندی در قالب نکته • آزمون پایانی فصل بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی عنوان کتاب: اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 22000 تومان شاید شما هم تاکنون این جملات را به زبان آورده اید یا اینکه از دوستانتان شنیده اید- درس را خوب...
خلاصه مطلب close

کتاب اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی عنوان کتاب: اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 22000 تومان شاید شما هم تاکنون این جملات را به زبان آورده اید یا اینکه از دوستانتان شنیده اید- درس را خوب خوانده ام اما به خاطر برخی اشتباه های کوچک در امتحانات نمره از دست می دهم. واقعا چاره ی این اشتباهات در پاسخ به سوالات درسی چیست؟ جالب است بدانید که تنها شما نیستید که گرفتار این خطاها میشوید. بسیاری از این اشتباهات آنقدر توسط هم کلاسی های شما تکرار میشوند که نام آنها را اشتباهات متداول گذاشته ایم. حال می خواهیم باهم درباره ی این کتاب کمی بیشتر بدانیم. ویژگی های این کتاب: 1-سوال های دامدار به ترتیب مباحث...

بارم بندی دروس هفتم سال 98-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس هفتم سال 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی آموزش مهارت های نوشتاری کار و فناوری ریاضی پیام های آسمان ضمیمه...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس هفتم سال 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی آموزش مهارت های نوشتاری کار و فناوری ریاضی پیام های آسمان ضمیمه پیام های آسمان مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر انگلیسی علوم تجربی آموزش قرآن تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران و پسران) عربی

بارم بندی دروس هشتم 98-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس هشتم 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی آموزش مهارت های نوشتاری کار و فناوری ریاضی علوم تجربی پیام های آسمان...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس هشتم 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی آموزش مهارت های نوشتاری کار و فناوری ریاضی علوم تجربی پیام های آسمان ضمیه پیام های آسمان تفکر و سبک زندگی( ویزه پسران) مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر انگلیسی عربی آموزش قرآن تفکر و سبک زندگی

بارم بندی دروس نهم 98-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس نهم 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی آموزش مهارت های نوشتاری ریاضی علوم تجربی پیام های آسمان تعلیمات ادیان...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس نهم 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی آموزش مهارت های نوشتاری ریاضی علوم تجربی پیام های آسمان تعلیمات ادیان الهی و اخلاق کار و فناوری مطالعات اجتماعی فرهنگ و هنر انگلیسی آموزش قرآن عربی آمادگی دفاعی مطالب ویژه پایه نهم کانال تلگرام پایه نهم بارم بندی دروس پایه نهم نمونه سوالات امتحانی پایه نهم دی وی دی های آموزشی پایه نهم

بارم بندی دروس سوم ریاضی سال 96-95 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس سوم ریاضی سال تحصیلی 96-95 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. ادبیات فارسی 3 زبان فارسی 3 دین و زندگی 3 فیزیک...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس سوم ریاضی سال تحصیلی 96-95 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. ادبیات فارسی 3 زبان فارسی 3 دین و زندگی 3 فیزیک 3 و آزمایشگاه شیمی 3 و آزمایشگاه حسابان جبر و احتمال هندسه 2 مبانی علم و رایانه ضمیمه ی دین و زندگی انگلیسی 3 تاریخ معاصر ایران عربی 3 مطالب ویژه پیش دانشگاهی منابع کنکور 97 بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی ریاضی 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی ریاضی 96-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. بارم بندی ادبیات فارسی بارم بندی انگلیسی 1 و 2 بارم بندی دین و...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی ریاضی 96-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. بارم بندی ادبیات فارسی بارم بندی انگلیسی 1 و 2 بارم بندی دین و زندگی بارم بندی شیمی بارم بندی فیزیک بارم بندی هندسه ی تحلیلی و جبر خطی بارم بندی حساب دیفرانسیل و انتگرال بارم بندی ریاضیات گسسته مطالب ویژه پیش دانشگاهی بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی

بارم بندی دروس پیش تجربی 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس پیش تجربی 96-97 این پست شامل بارم بندی دروس پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 96 - 97 در رشته تجربی نوبت اول و نوبت دوم به صورت درس به درس می باشد. بارم بندی تمام دروس عمومی...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس پیش تجربی 96-97 این پست شامل بارم بندی دروس پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 96 - 97 در رشته تجربی نوبت اول و نوبت دوم به صورت درس به درس می باشد. بارم بندی تمام دروس عمومی و تخصصی رشته علوم تجربیپیش دانشگاهی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در دو نوبت دی ماه و خرداد را برای شما دانش آموزان عزیز در سایت قرار داده ایم لطفا جهت دریافت روی دکمه دانلود کلیک کنید بارم بندی ادبیات فارسی بارم بندی انگلیسی 1 و 2 بارم بندی دین و زندگی بارم بندی شیمی بارم بندی فیزیک بارم بندی زیست شناسی بارم بندی علوم زمین بارم بندی ریاضی عمومی مطالب...

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی انسانی 97-96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی انسانی 97-96 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. ادبیات فارسی انگلیسی 1 و 2 دین و زندگی ادبیات فارسی ریاضی...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی انسانی 97-96 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. ادبیات فارسی انگلیسی 1 و 2 دین و زندگی ادبیات فارسی ریاضی پایه جغرافیا علوم اجتماعی تاریخ شناسی عربی فلسفه مطالب ویژه پیش دانشگاهی بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی

بارم بندی دروس سوم معارف سال 96-95 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس سوم معارف سال تحصیلی 96-95 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. بارم بندی درس ادبیات فارسی 3 سوم معارف بارم بندی درس زبان فارسی 3...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس سوم معارف سال تحصیلی 96-95 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. بارم بندی درس ادبیات فارسی 3 سوم معارف بارم بندی درس زبان فارسی 3 سوم معارف بارم بندی درس دین و زندگی 3 سوم معارف بارم بندی درس تاریخ اسلام 2 سوم معارف بارم بندی درس جامعه شناسی 2 سوم معارف بارم بندی درس فلسفه سوم معارف بارم بندی درس ادبیات فارسی 3 سوم معارف بارم بندی درس ریاضی سوم معارف بارم بندی درس روان شناسی سوم معارف بارم بندی درس زبان فارسی 3 سوم معارف بارم بندی درس انگلیسی 3 سوم معارف بارم بندی...

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی درس ریاضی 1 دهم از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی درس ریاضی 1 دهم از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی حرفه ای و کار و دانش برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل طراح:آقای قدیر عنایت ارشاد 2 ...

فیلم آموزشی تدریس ریاضی 1 مبحث ریشه n ام مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب فیلم آموزشی تدریس ریاضی 1 مبحث ریشه n ام در این ویدیوی آموزشی درس دوم از فصل سوم کتاب ریاضی دهم ارایه شده است. مبحث ریشه n ام...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب فیلم آموزشی تدریس ریاضی 1 مبحث ریشه n ام در این ویدیوی آموزشی درس دوم از فصل سوم کتاب ریاضی دهم ارایه شده است. مبحث ریشه n ام در این فیلم به خوبی آموزش داده شده است. با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 54 تا 58 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود. برای مشاهده این فیلم آموزشی بر روی دکمه play کلیک نمایید:

فیلم آموزشی توان های گویا مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب فیلم آموزشی تدریس ریاضی 1 مبحث توان های گویا در این ویدیوی آموزشی درس دوم از فصل سوم کتاب ریاضی دهم ارایه شده است. مبحث توان های گویا...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه برای دهمی ها مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب فیلم آموزشی تدریس ریاضی 1 مبحث توان های گویا در این ویدیوی آموزشی درس دوم از فصل سوم کتاب ریاضی دهم ارایه شده است. مبحث توان های گویا در این فیلم به خوبی آموزش داده شده است. با مشاهده این فیلم آموزشی ، مطالب موجود در صفحات 59 تا 63 کتاب درسی ریاضی1 رشته های ریاضی و تجربی را به خوبی فرا می گیرید. دانلود و مشاهده این فیلم به تمامی دانش آموزان پایه دهم توصیه می شود. برای مشاهده این فیلم آموزشی بر روی دکمه play کلیک نمایید:

کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی عنوان کتاب: کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی نویسنده: بابک مثنی ناشر: نارنجی قیمت: 6500 تومان معنی لغات و اصطلاحات به صورت سطر به سطر کتاب درسی ارایه واژگان براساس حروف الفبا به همراه مترادف...
خلاصه مطلب close

کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی عنوان کتاب: کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی نویسنده: بابک مثنی ناشر: نارنجی قیمت: 6500 تومان معنی لغات و اصطلاحات به صورت سطر به سطر کتاب درسی ارایه واژگان براساس حروف الفبا به همراه مترادف و متضاد واژه سازی به همراه متداول ترین پیشوندها و پسوندهای واژه ساز قطع کتاب خشتی کوچک (12 *12 ) بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب های جدید التالیف پایه یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب های پایه یازدهم مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری در گفت‌وگو با فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند خبرگزاری فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند...
خلاصه مطلب close

کتاب های پایه یازدهم مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری در گفت‌وگو با فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند خبرگزاری فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری با بیان اینکه تألیف کتب پایه یازدهم آغاز شده است، گفت: تمام کتاب‌های این پایه که برای سال تحصیلی آینده آماده می‌شوند، جدیدالتألیف هستند. محمود امانی طهرانی مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص تألیف کتاب‌های سال تحصیلی آینده، اظهار داشت: تألیف کتاب‌های پایه یازدهم آغاز شده است و همانطور که توزیع کتاب‌ها را در...

آیین‌نامه تغییر رشته دانش آموزان دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

جزئیات آیین‌نامه تغییر رشته دانش آموزان در سال دهم معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش جزئیات آیین نامه تغییر رشته دانش آموزان در پایه دهم خبر داد. علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص جزئیات...
خلاصه مطلب close

جزئیات آیین‌نامه تغییر رشته دانش آموزان در سال دهم معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش جزئیات آیین نامه تغییر رشته دانش آموزان در پایه دهم خبر داد. علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص جزئیات تصویب آیین نامه تغییر رشته دانش آموزان پایه دهم اظهار داشت: دانش آموزان پایه نهم که انتخاب رشته خود را انجام می دهند و در پایه دهم در همان رشته تحصیل می کنند در صورتی که از انتخاب رشته خود راضی نباشند می توانند در پایان سال تحصیلی پایه دهم درخواست تغییر رشته دهد. وی افزود: دانش آموزانی که قصد تغییر رشته دارند باید شرایط لازم را از نظر تحصیلی داشته باشند چرا که نمرات آن ها در رشته مدنظر...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی ریاضی نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نمونه سوال امتحانی عربی نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نمونه سوال امتحانی...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی کار و فناوری پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی فرهنگ و هنر پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن پایه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی مهارت های خوانداری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی مهارت های خوانداری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی مهارت های نوشتاری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی هدیه های آسمان پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی تفکر و پژوهش پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی کار و فناوری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی مطالعات...

آموزش تصویری ریاضی پیش تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

آموزش تصویری ریاضی پیش تجربی در این مجموعه آموزشی تصویری، ریاضی عمومی 4 به صورت گام به گام آموزش داده می شود. این مجموعه طبق سرفصل های کتاب درسی و طبق آخرین تغییرات کتب درسی می باشد.این مجموعه آموزشی قابل پخش...
خلاصه مطلب close

آموزش تصویری ریاضی پیش تجربی در این مجموعه آموزشی تصویری، ریاضی عمومی 4 به صورت گام به گام آموزش داده می شود. این مجموعه طبق سرفصل های کتاب درسی و طبق آخرین تغییرات کتب درسی می باشد.این مجموعه آموزشی قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه خانگی می باشد. سایر ویژگی ها: فیلم آموزشی ریاضی ۴ (رشته علوم تجربی) – چهارم دبیرستان ۱- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش و پرورش ۲-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر ۳-ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله ۴-حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت جامع ۵-دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ۶-باقابلیت اجرا در پلیرهای خانگ آنچه در مجموعه خواهید...

دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی ریاضی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی سال پیش دانشگاهی رشته ریاضی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند تا...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی ریاضی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی سال پیش دانشگاهی رشته ریاضی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند تا با دیدی بهتری همه ی اموزش های تصویری را مشاهده کنید و در صورتیکه می خواهید در مورد هریک از دی وی دی آموزشی اطلاعات بیشتری داشته باشید کافی ست روی آن کلیک نمایید تا دی وی دی و آموزشی را با جزییات دقیق تر و نمونه تدریس مورد برسی قرار دهید . فیلم ها ودی وی دی های آموزشی موسسه دبیر دسا فیلم آموزش دیفرانسیل کنکور ریاضی 14900 تومان فیلم آموزش ریاضیات گسسته کنکور ریاضی 17500 تومان فیلم آموزش هندسه تحلیلی...

بارم بندی دروس یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس یازدهم انسانی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. جغرافیا 2 انسان و محیط زیست تفکر و سواد رسانه ای ...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس یازدهم انسانی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. جغرافیا 2 انسان و محیط زیست تفکر و سواد رسانه ای دین و زندگی 2 روان شناسی فارسی 2 نگارش2 هنر تاریخ 2 ریاضی و آمار 2 انگلیسی2 جامعه شناسی 2 علوم و فنون ادبی 2 فلسفه عربی، زبان قرآن 2 کارگاه کارآفرینی و تولید ضمیمه ی دین و زندگی 2

DVD آموزشی کتاب های سوم دبیرستان ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های سوم دبیرستان ریاضی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی سال سوم دبیرستان رشته ریاضی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های سوم دبیرستان ریاضی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی سال سوم دبیرستان رشته ریاضی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند تا با دیدی بهتری همه ی اموزش های تصویری را مشاهده کنید و در صورتیکه می خواهید در مورد هریک از دی وی دی آموزشی اطلاعات بیشتری داشته باشید کافی ست روی آن کلیک نمایید تا دی وی دی و آموزشی را با جزییات دقیق تر و نمونه تدریس مورد برسی قرار دهید . فیلم ها ودی وی دی های آموزشی موسسه دبیر دسا فیلم آموزش جبرو احتمال سوم دبیرستان ریاضی 14900 تومان فیلم آموزش آموزش حسابان سوم...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی کارو فناوری نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی نگارش فارسی نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نمونه سوال امتحانی ریاضی نمونه سوال امتحانی تفکر و پژوهش نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نمونه سوال امتحانی هدیه های آسمانی (تعلیم و تربیت اسلامی) مطالب ویژه پایه ششم مشاهده مطلب مشاهده...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی انگلیسی نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی (ویزه دختران) نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی انگلیسی نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی (ویزه پسران) نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی انگلیسی نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نمونه سوال امتحانی ریاضی نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نمونه سوال امتحانی...

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود لینک دانلود 1 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی (خرداد 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 2 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود لینک دانلود 1 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی (خرداد 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 2 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی (غائبین 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 3 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی (مرداد 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 4 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان خراسان رضوی (شهریور95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 5 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان فارس دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 6 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان کردستان(خرداد 96) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 7 سوالات امتحانی ریاضی پایه نهم استان آذربایجان شرقی(خرداد 96) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی...

دی وی دی های آموزشی ریاضی(1) دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی ریاضی(1) دهم آموزش مفهومی ریاضی...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی ریاضی(1) دهم آموزش مفهومی ریاضی دهم شامل ۴ حلقه DVD آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجرا می باشد شامل ۳۲ جلسه ی آموزشی : تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی جدید توسعه و غنی سازی مطالب کتاب طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی از کتاب درسی راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی جدید استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش مانند LCD...

دی وی دی های آموزشی شیمی(1)دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی شیمی(1)دهم آموزش مفهومی شیمی (۱) دهم شامل موارد زیر است: تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب آموزش از طریق ارائه انیمیشن های جذاب ساده سازی مفاهیم با ارائه مثال های کاربردی در زندگی ما ...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی شیمی(1)دهم آموزش مفهومی شیمی (۱) دهم شامل موارد زیر است: تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب آموزش از طریق ارائه انیمیشن های جذاب ساده سازی مفاهیم با ارائه مثال های کاربردی در زندگی ما درک ماهیت ها ،روش ها و فرآیند های شیمیایی و به کارگیری در زندگی امروزی معرفی پیشرفت ها و دستاورد های صنعتی جهان و نقش شیمی در رسیدن به این دستاوردها مدیر علمی دپارتمان شیمی متوسطه دوم : اقای علیرضا عابدین نویسنده سناریو آموزشی: اقای روح الله حاجی سلیمانی مدرس: اقای روح الله حاجی سلیمانی شناسه محصول: شماره 9743 مقطع:دهم ریاضی فیزیک و دهم تجربی دبیران: اقای روح الله حاجی سلیمانی تعداد جلسات : 23 جلسه شناسه اثر :...

دی وی دی های آموزشی فیزیک (1) دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی فیزیک (1) دهم شامل ۵ حلقه DVD آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست: شامل ۳۳ جلسه ی آموزشی: تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی جدید توسعه...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی فیزیک (1) دهم شامل ۵ حلقه DVD آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست: شامل ۳۳ جلسه ی آموزشی: تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی جدید توسعه و غنی سازی مطالب کتاب طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی از کتاب درسی راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی جدید استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش مانند LCD و وایت برد و دوربین از بالا مدیر علمی دپارتمان فیزیک متوسطه دوم : اقای احمد احمدی نویسنده سناریو آموزشی: اقای امید باشعور لشگری مدرس: اقای امید باشعور لشگری مقطع:پایه دهم رشته ریاضی و دهم تجربی...

دی وی دی های آموزشی عربی زبان قران(1)دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی عربی زبان قران(1)دهم عربی زبان قرآن دهم شامل ۲ حلقه DVD آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست روخوانی صحیح بالهجه عربی استاد ترجمه متن و تمرین ها تدریس...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی عربی زبان قران(1)دهم عربی زبان قرآن دهم شامل ۲ حلقه DVD آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست روخوانی صحیح بالهجه عربی استاد ترجمه متن و تمرین ها تدریس قواعد به همراه مثالها حل نمونه سوالات و تمرین های امتحانات نهایی نوبت اول و دوم نویسنده سناریو آموزشی: اقای عمار تاج بخش مدرس: اقای عمار تاج بخش نوع: مجموعه ی چندرسانه ای مقطع: پایه دهم رشته ریاضی و دهم تجربی دبیر: اقای عمّار تاج‌بخش تعداد جلسات : 18 جلسه شناسه اثر : شماره 8-03083-023367 وزن 64 گرم 40،000 تومان

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ردیف عنوان فایل لینک دانلود لینک دانلود 1 دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 2 دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 3 دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 4 دانلود...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ردیف عنوان فایل لینک دانلود لینک دانلود 1 دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 2 دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 3 دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 4 دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 5 6 7 8 9 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه ششم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل مورد نظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه ششم مشاهده...

کتاب ریاضی تست دهم-خیلی سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب ریاضی تست دهم-خیلی سبز عنوان کتاب: كتاب ریاضی تست دهم-خیلی سبز نویسند'گان: سروش موئینی،رسول محسنی منش،کوروش اسلامی ناشر: خیلی سبز قیمت: 24000 تومان چکیده ای کامل از مطالب درسی مثال ها و سوال ها همراه با پاسخ های تشریحی...
خلاصه مطلب close

کتاب ریاضی تست دهم-خیلی سبز عنوان کتاب: كتاب ریاضی تست دهم-خیلی سبز نویسند'گان: سروش موئینی،رسول محسنی منش،کوروش اسلامی ناشر: خیلی سبز قیمت: 24000 تومان چکیده ای کامل از مطالب درسی مثال ها و سوال ها همراه با پاسخ های تشریحی سوال ها از تمامی مطالب و نکات کتاب درسی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

دی وی دی های آموزشی پایه دهم رشته تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دهم رشته تجربی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی دهم رشته تجربی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی کتاب های پایه دهم رشته تجربی در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی دهم رشته تجربی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند تا با دیدی بهتری همه ی اموزش های تصویری را مشاهده کنید و در صورتیکه می خواهید در مورد هریک از دی وی دی آموزشی اطلاعات بیشتری داشته باشید کافی ست روی آن کلیک نمایید تا دی وی دی و آموزشی را با جزییات دقیق تر و نمونه تدریس مورد برسی قرار دهید . فیلم ها ودی وی دی های آموزشی موسسه دبیردسا فیلم آموزش جغرافياي ايران پایه دهم تجربی 23000 تومان فیلم آموزش دين و زندگي پایه دهم تجربی 23000 تومان...

دی وی دی های آموزشی پایه دهم رشته معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی پایه دهم رشته معارف در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی دهم رشته معارف اسلامی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند تا...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی پایه دهم رشته معارف در این قسمت شما می توانید همه ی آموزش های تصویری و ویدیویی دهم رشته معارف اسلامی را به صورت یکجا مشاهده نمایید این قسمت به شما کمک می کند تا با دیدی بهتری همه ی اموزش های تصویری را مشاهده کنید و در صورتیکه می خواهید در مورد هریک از دی وی دی آموزشی اطلاعات بیشتری داشته باشید کافی ست روی آن کلیک نمایید تا دی وی دی و آموزشی را با جزییات دقیق تر و نمونه تدریس مورد برسی قرار دهید . فیلم آموزش جغرافياي ايران پایه دهم معارف 23000 تومان فیلم آموزش دين و زندگي پایه دهم معارف 23000 تومان فیلم آموزش ادبیات فارسی (1) پایه دهم معارف(دبیردسا) 23000 تومان...

یازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب برای دانلود کتاب های درسی یازدهم ریاضی چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب برای دانلود کتاب های درسی یازدهم ریاضی چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

یازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم تجربی چاپ 96 اینجا کلیک کنی. مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم ...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم تجربی چاپ 96 اینجا کلیک کنی. مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی یازدهم امتحانات پایه یازدهم طبق روال سنوات قبل در دو نوبت دی ماه و خردادماه به صورت امتحانات داخلی برگزار می گردد. اهمیت آمادگی برای شرکت در امتحانات یازدهم برکسی پوشیده نیست و بهترین راه برای کسب...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی یازدهم امتحانات پایه یازدهم طبق روال سنوات قبل در دو نوبت دی ماه و خردادماه به صورت امتحانات داخلی برگزار می گردد. اهمیت آمادگی برای شرکت در امتحانات یازدهم برکسی پوشیده نیست و بهترین راه برای کسب آمادگی حل نمونه سوالات امتحانی یازدهم برای تسلط بیشتر می باشد. با توجه به این موضوع تیم اموزشی وبسایت مجموعه ای از بهترین سوالات امتحانی یازدهم را گرداوری نموده و در اختیار دانش آموزان قرارداده است. این نمونه سوالات امتحانی شامل دروس دین و زندگی ، فارسی ، نگارش ، زبان انگلیسی ، عربی ، ریاضی ، زیست شناسی ،شیمی ، فیزیک و انسان و محیط زیست و زمین شناسی تفکر و سواد رسانه ای ، کارگاه کارافرینی و تولید...

دانلود نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی به...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی به تفکیک رشته آماده شده و برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات یازدهم تجربی بر روی درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعلیمات دینی عربی زبان قرآن 2 فارسی 2 نگارش 2 زبان خارجی تاریخ معاصر ایران انسان و محیط زیست هنر تفکر رسانه ای زیست شناسی 2 ریاضی 2 زمین شناسی فیزیک 2 شیمی 2 آزمایشگاه علوم تجربی 2 کارگاه کارآفرینی و تولید مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام...

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم رشته های ریاضی و تجربی 1 نمونه سوال درس های اول و دوم دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم رشته های ریاضی و تجربی 1 نمونه سوال درس های اول و دوم دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 5 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 6 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 8 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 9 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل ...

نمونه سوالات امتحانی ریاضی یازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی یازدهم تجربی 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل مطالب...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی یازدهم تجربی 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع این صفحه در حال بروز رسانی می باشد مطالب ویژه پایه...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع این صفحه در حال بروز رسانی می باشد مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

دانلود کتاب های دوازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود کتاب های دوازدهم ریاضی برای دانلود کتاب های درسی دوازدهم ریاضی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 C112204 عربی 3 C112206 فارسی 3 C112201 نگارش 3 C112202 زبان خارجی 3 کتاب...
خلاصه مطلب close

دانلود کتاب های دوازدهم ریاضی برای دانلود کتاب های درسی دوازدهم ریاضی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 C112204 عربی 3 C112206 فارسی 3 C112201 نگارش 3 C112202 زبان خارجی 3 کتاب کار C112231 هویت اجتماعی C112220 سلامت و بهداشت C112268 مدیریت خانواده و سبک زندگی c112241 حسابان 2 C112214 هندسه 3 C112213 ریاضیات گسته C112215 فیزیک 3 C112209 شیمی 3 C112210 زبان خارجی 3 کتاب دانش آموز C112231 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق C112228 مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران c112240 مطالب ویژه پایه دوازدهم ...

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) برای مشاهده نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان بر روی رشته مورد نظر خود کلیک نمایید: مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) برای مشاهده نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان بر روی رشته مورد نظر خود کلیک نمایید: مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب های رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی دهم رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی از رشته های گروه تحصیلی هنر زمینه ی هنر در شاخه فنی و حرفه ای می باشد. برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک...
خلاصه مطلب close

کتاب های رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی دهم رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی از رشته های گروه تحصیلی هنر زمینه ی هنر در شاخه فنی و حرفه ای می باشد. برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

موسیقی نوازندگی ساز جهانی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی موسیقی نوازندگی ساز جهانی دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی موسیقی نوازندگی ساز جهانی دهم اینجا کلیک کنید

بارم بندی دروس یازدهم معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس یازدهم معارف سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. احکام 2 انسان و محیط زیست تفکر و سواد رسانه ای ...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس یازدهم معارف سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. احکام 2 انسان و محیط زیست تفکر و سواد رسانه ای تحلیل فرهنگی روان شناسی فارسی 2 نگارش 2 هنر اصول عقاید 2 ریاضی و آمار 2 انگلیسی2 علوم و معارف قرآنی 2 علوم و فنون ادبی 2 فلسفه عربی، زبان قرآن 2 کارگاه کارآفرینی و تولید ضمیمه ی دین و زندگی 2 اخلاق اسلامی 2 اقتصاد مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

کتاب های درسی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب های درسی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) برای دانلود کتاب های درسی رشته مورد نظر بر روی لینک پایین صفحه کلیک نمایید. مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب...
خلاصه مطلب close

کتاب های درسی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) برای دانلود کتاب های درسی رشته مورد نظر بر روی لینک پایین صفحه کلیک نمایید. مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

برنامه امتحانات نهایی سوم و پیش دانشگاهی در شهریور 95 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه در حال ویرایش می باشد لطفا ابتدا توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید: برنامه امتحانات نهایی شهریور 95 در مقاطع پیش دانشگاهی و سوم در رشته های مختلف به صورت زیر می باشد. در زیر هر برنامه...
خلاصه مطلب close

این صفحه در حال ویرایش می باشد لطفا ابتدا توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید: برنامه امتحانات نهایی شهریور 95 در مقاطع پیش دانشگاهی و سوم در رشته های مختلف به صورت زیر می باشد. در زیر هر برنامه لینک دانلود فایل پی دی اف آن مقطع و رشته برای دانلود قرار داده شده است. با کلیک بر روی عنوان هر درس شما به صفحه ای هدایت می شوید که در آنجا می توانید سوالات امتحان نهایی آن درس را دانلود نمایید. برنامه ي امتحانات نهايي دوره ي پيش دانشگاهي روزانه (سالي - واحدي)، بزرگسالان و داوطلبان آزاد در نوبت امتحاني شهريور ماه سال تحصيلي٩٥-١٣٩٤ روز و تاريخ امتحان ٨ صبح رياضي و فيزيك علوم تجربي ...

بارم بندی دروس دهم ریاضی 98-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس دهم ریاضی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمایشگاه علوم تجربی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای ...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس دهم ریاضی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمایشگاه علوم تجربی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای دین و زندگی 1 ریاضی 1 فارسی 1 نگارش 1 هنر آمادگی دفاعی کارگاه کارآفرینی و تولید انگلیسی 1 عربی، زبان قرآن 1 شیمی 1 فیزیک 1 هندسه 1 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1

بارم بندی دروس دهم تجربی 98-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس دهم تجربی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمایشگاه علوم تجربی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای ...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس دهم تجربی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمایشگاه علوم تجربی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای دین و زندگی 1 ریاضی 1 فارسی 1 نگارش 1 هنر آمادگی دفاعی کارگاه کارآفرینی و تولید انگلیسی 1 زیست شناسی 1 شیمی 1 فیزیک 1 عربی، زبان قرآن 1 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1

بارم بندی دروس دهم انسانی 98-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس دهم انسانی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. جامعه شناسی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای دین...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس دهم انسانی سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. جامعه شناسی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای دین و زندگی 1 ریاضی و آمار 1 فارسی 1 نگارش 1 هنر آمادگی دفاعی کارگاه کارآفرینی و تولید انگلیسی 1 عربی، زبان قرآن 1 تاریخ 1 ایران و جهان باستان علوم و فنون ادبی 1 منطق اقتصاد تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1 مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

بارم بندی دروس دهم معارف 98-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس دهم معارف سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. جامعه شناسی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای ...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس دهم معارف سال تحصیلی 98-97 برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. جامعه شناسی 1 جغرافیای ایران تفکر و سواد رسانه ای احکام 1 ویژه پسران ریاضی و آمار 1 فارسی 1 نگارش 1 هنر آمادگی دفاعی کارگاه کارآفرینی و تولید انگلیسی 1 احکام 1 ویژه دختران تاریخ اسلام 1 علوم و فنون ادبی 1 منطق عربی، زبان قرآن 1 اصول عقاید 1 اخلاق اسلامی 1 علوم و معارف قرآنی

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل سوال...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 4 ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 10 11 مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم ...

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات کنکور 97 بعد از برگزاری آزمون سراسری، بسیاری از داوطلبان برای بررسی عملکرد خود به دنبال دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 خواهند بود. بدین منظور دفترچه سوالات کنکور 97 به همراه کلید سوالات کنکور 97 در رشته های...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات کنکور 97 بعد از برگزاری آزمون سراسری، بسیاری از داوطلبان برای بررسی عملکرد خود به دنبال دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 خواهند بود. بدین منظور دفترچه سوالات کنکور 97 به همراه کلید سوالات کنکور 97 در رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان و معارف بلافاصله پس از انتشار توسط سازمان سنجش جهت دانلود در این قسمت قرار خواهد گرفت. لطفا برای دانلود سوالات کنکور 97 و کلید سوالات کنکور 97 بر روی عنوان رشته مورد نظر خود کلیک نمایید: سوالات کنکور 97 تجربی سوالات کنکور 97 ریاضی سوالات کنکور 97 انسانی سوالات کنکور 97 معارف سوالات کنکور 97 هنر سوالات کنکور 97 زبان

سوالات المپیاد 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات المپیاد 96-97 المپیادهای علمی دانش آموزی سال تحصیلی 97-98 طبق برنامه زمان بندی از پیش اعلام شده از سوم تا ششم بهمن ماه 96 برگزار گردید. بدیهی است که پس از برگزای آزمون بسیاری از دانش آموزان به دنبال...
خلاصه مطلب close

سوالات المپیاد 96-97 المپیادهای علمی دانش آموزی سال تحصیلی 97-98 طبق برنامه زمان بندی از پیش اعلام شده از سوم تا ششم بهمن ماه 96 برگزار گردید. بدیهی است که پس از برگزای آزمون بسیاری از دانش آموزان به دنبال دانلود سوالات المپیاد 97-98 برای بررسی عملکرد خود می باشند. در این پست فایل پی دی اف سوالات المپیاد 97-98 را برای دانلود شما عزیزان آماده شده است. عنوان سوال دوره لینک دانلود 1- سوالات المپیاد کامپیوتر 96-97 بیست و هشتم دانلود 2- سوالات المپیاد ادبی 96-97 سی و یک دانلود 3- سوالات المپیاد شیمی 96-97 بیست و هشتم دانلود 4- سوالات المپیاد نجوم و اخترفیزیک 96-97 چهاردهم دانلود 5- سوالات المپیاد ریاضی...

دانلود سوالات امتحانی دهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحانی دهم تجربی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحانی دهم تجربی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم نمونه سوالات نگارش دهم نمونه سوالات زبان خارجه دهم نمونه سوالات جغرافیای ایران نمونه سوالات فارسی 1 نمونه سوالات کارگاه کارآفرینی و تولید نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای نمونه سوالات عربی، زبان قرآن1 نمونه سوالات هنر دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم رشته علوم تجربی برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی 1 رشته های ریاضی...

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم طبق اعلام دفتر تالیف کتاب های درسی نگاشت اولیه (پیش نویس اولیه) کتاب های درسی پایه دوازدهم جهت اشنایی بیشتر دبیران و صاحب نظران منتشر گردیده و در دسترس عموم قرار گرفت. لازم به...
خلاصه مطلب close

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم طبق اعلام دفتر تالیف کتاب های درسی نگاشت اولیه (پیش نویس اولیه) کتاب های درسی پایه دوازدهم جهت اشنایی بیشتر دبیران و صاحب نظران منتشر گردیده و در دسترس عموم قرار گرفت. لازم به ذکر است که این نسخه ها نهایی نبوده و به هیچ وجه قابل استناد نیستند. دانلود پیش نویس شیمی دوازدهم فصل 1: مولکول ها در خدمت تندرستی فصل2: آسایش و رفاه در سایه شیمی فصل3: هنر، زیبایی و ماندگاری فصل 1-4: چالش های زندگی و راهکارهای آن فصل 2-4: ارزش فناوری های شیمیایی دانلود پیش نویس جامعه شناسی 3 درس اول و دوم درس سوم و چهارم دانلود پیش نویس فارسی 3 دانلود پیشنویس کتاب فارسی دوازدهم ...

کانال تلگرام دوازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کانال تلگرام دوازدهم آخرین اخبار علمی و آموزشی کلیپ های آموزشی مطالب انگیزشی کتاب های درسی پایه دوازدم نمونه سوالات امتحانی نمونه سوالات کنکور و ....... برای عضویت در کانال تلگرام دوازدهم بر روی لینک زیر کلیک نمایید: عضویت در...
خلاصه مطلب close

کانال تلگرام دوازدهم آخرین اخبار علمی و آموزشی کلیپ های آموزشی مطالب انگیزشی کتاب های درسی پایه دوازدم نمونه سوالات امتحانی نمونه سوالات کنکور و ....... برای عضویت در کانال تلگرام دوازدهم بر روی لینک زیر کلیک نمایید: عضویت در کانال تلگرام دوازدهم آیدی کانال: davazdahom@ یا می توانید با آیدی تلگرامی siteposhtiban@ یا شماره 09120150969 تماس بگیرید تا لینک کانال برای شما ارسال شود مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های دوازدهم ...

بارم بندی دوازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دوازدهم تجربی برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم تجربی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 هویت اجتماعی سلامت و بهداشت مدیریت خانواده...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دوازدهم تجربی برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم تجربی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 هویت اجتماعی سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و سبک زندگی ریاضی 3 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق زیست شناسی فیزیک 3 شیمی 3 مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی...

بارم بندی دوازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دوازدهم انسانی برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 ریاضی و آمار 3 سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دوازدهم انسانی برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 ریاضی و آمار 3 سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و سبک زندگی تاریخ 3 جامعه شناسی 3 جغرافیا 3 تحلیل فرهنگی علوم و فنون ادبی 3 فلسفه2 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم سوالات امتحانی دوازدهم ...

بارم بندی دوازدهم معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دوازدهم معارف برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم معارف بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: علوم و معارف قرآنی 3...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دوازدهم معارف برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: برای دانلود بارم بندی دروس دوازدهم معارف بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: علوم و معارف قرآنی 3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 ریاضی و آمار 3 سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و سبک زندگی تاریخ 3 اصول عقاید جریان شناسی اندیشه های معاصر تحلیل فرهنگی علوم و فنون ادبی 3 فلسفه2 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق احکام 3 مدیریت خانواده توجه: این صفحه در حال بروز رسانی می باشد مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم ...

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم ,وزارت آموزش و پروش طی بخشنامه ای دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم را اعلام کرد. مراحل انجام تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم: دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به...
خلاصه مطلب close

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم ,وزارت آموزش و پروش طی بخشنامه ای دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم را اعلام کرد. مراحل انجام تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم: دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است، چنانچه متقاضی تغییر رشته درون شاخه ای باشد، می تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه محل تحصیل اقدام نماید. تذکر: به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مدیر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه یازدهم صورت گیرد. الف) تکمیل نمون برگ شماره (۱) درخواست تغییر رشته دانش آموز 1- این نمون...

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 هویت اجتماعی سلامت...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم ریاضی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 هویت اجتماعی سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و سبک زندگی حسابان 2 هندسه 3 ریاضیات گسسته فیزیک 3 شیمی 3 مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران تعلیمات ادیان الهی و اخلاق مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 هویت اجتماعی سلامت...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم تجربی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 هویت اجتماعی سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و سبک زندگی ریاضی 3 زیست شناسی 3 مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران فیزیک 3 شیمی 3 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم سوالات امتحانی دوازدهم دی...

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی زبان قرآن 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 ریاضی و آمار 3 سلامت...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 عربی زبان قرآن 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 ریاضی و آمار 3 سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و سبک زندگی تاریخ 3 جامعه شناسی 3 جغرافیا 3 تحلیل فرهنگی علوم و فنون ادبی 3 فلسفه2 C112226 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم سوالات امتحانی دوازدهم ...

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم معارف برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم معارف بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: علوم و معارف قرآنی عربی زبان قرآن 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 ریاضی و آمار 3...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی دوازدهم معارف برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم معارف بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: علوم و معارف قرآنی عربی زبان قرآن 3 فارسی 3 نگارش 3 زبان خارجی 3 ریاضی و آمار 3 سلامت و بهداشت مدیریت خانواده و سبک زندگی تاریخ 3 اخلاق اسلامی جریان شناسی اندیشه های معاصر تحلیل فرهنگی علوم و فنون ادبی 3 اصول عقاید تعلیمات ادیان الهی و اخلاق C112228 مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران مدیریت خانواده و سبک زندگی احکام فلسفه2 مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس...

لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم مشخص شد مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دروس نهایی دوازدهم لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم مشخص شد شورای عالی آموزش و پرورش، جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم را اعلام نمود که به شرح جداول زیر می باشد: لیست دروس نهایی دوازدهم ریاضی و لیست دروس نهایی دوازدهم تجربی...
خلاصه مطلب close

دروس نهایی دوازدهم لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم مشخص شد شورای عالی آموزش و پرورش، جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم را اعلام نمود که به شرح جداول زیر می باشد: لیست دروس نهایی دوازدهم ریاضی و لیست دروس نهایی دوازدهم تجربی ردیف دروس نهایی دوازدهم تجربی دروس نهایی دوازدهم ریاضی 1 تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 عربی، زبان قرآن 3 عربی، زبان قرآن 3 3 فارسی 3 فارسی 3 4 زبان خارجه 3 زبان خارجه 3 5 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت 6 ریاضی 3 حسابان 7 فیزیک 3 ریاضیات گسسته 8 شیمی 3 فیزیک3 9 زیست شناسی 3 شیمی 3 11 علوم اجتماعی علوم اجتماعی 12 لیست دروس نهایی...

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات گسسته دوازدهم 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 10 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 11 نمونه سوال امتحان نهایی دی 97 دانلود فایل...

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحان نهایی دی 97 دانلود فایل 10 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 11 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل...

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دوازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دوازدهم درس ریاضی و آمار از جمله دروس مشترک پایه دوازدهم در رشته های انسانی معارف می باشد. برای موفقیت در این درس یکی از بهترین راه ها حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دوازدهم درس ریاضی و آمار از جمله دروس مشترک پایه دوازدهم در رشته های انسانی معارف می باشد. برای موفقیت در این درس یکی از بهترین راه ها حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین دلیل بنا داریم در این پست امکان دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و امار دوازدهم را برای شما عزیزان فراهم کنیم 1- نمونه سوال امتحانی درس اول دانلود 2- سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دی ماه 97 دانلود 3- نمونه سوال امتحانی دانلود 4- نمونه سوال امتحانی دانلود 5- نمونه سوال امتحانی دانلود 6- نمونه سوال امتحانی دانلود 7- نمونه سوال امتحانی دانلود 8- نمونه سوال امتحانی دانلود 9- نمونه سوال امتحانی دانلود 10- نمونه سوال امتحانی دانلود 11- نمونه...

تدریس خصوصی در اصفهان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

تدریس خصوصی در اصفهان
خلاصه مطلب close

تدریس خصوصی در اصفهان