آنچه در اینجا میبینید: دانلود


دانلود کتاب های گویای پایه یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود کتاب های گویای پایه یازدهم دانلود کتاب گویای زبان پایه یازدهم فایل های درس اول فایل های درس دوم فایل های درس سوم برای دانلود هر بخش برروی عنوان آن کلیک نمایید Converstation New worads and expressions Reading...
خلاصه مطلب close

دانلود کتاب های گویای پایه یازدهم دانلود کتاب گویای زبان پایه یازدهم فایل های درس اول فایل های درس دوم فایل های درس سوم برای دانلود هر بخش برروی عنوان آن کلیک نمایید Converstation New worads and expressions Reading Listening and speaking pronunciation what you learned Converstation New worads and expressions Reading Listening and speaking pronunciation what you learned Converstation New worads and expressions Reading Listening and speaking pronunciation what you learned کلیه فایل های درس اول به صورت یک جا کلیه فایل های درس به صورت یک جا کلیه فایل های درس اول به صورت یک جا دانلود دانلود دانلود دانلود کتاب گویای عربی زبان قرآن (2) رشته های ریاضی و تجربی مقدمه و درس اول درس...

امتحان نهایی ریاضی (3) سوم تجربی خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

پاسخ امتحان نهایی ریاضی (3) سوم تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم...
خلاصه مطلب close

پاسخ امتحان نهایی ریاضی (3) سوم تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم تجربی دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

سوالات امتحان نهایی زیست شناسی + خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی زیست شناسی + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . خرداد 90...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی زیست شناسی + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 ...

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم تجربی ...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 تجربی خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی تجربی - سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سوم تجربی دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

سوالات امتحان نهایی حسابان + خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی حسابان + خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی حسابان + خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب ...

سوالات امتحان نهایی زمین شناسی پیش دانشگاهی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی زمین شناسی پیش دانشگاهی خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 ...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی زمین شناسی پیش دانشگاهی خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی منابع کنکور 97 بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها)...

سوالات امتحان نهایی آرایه های ادبی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی آرایه های ادبی+ خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 ...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی آرایه های ادبی+ خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی منابع کنکور 97 بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی...

دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 2 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 ...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 2 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی منابع کنکور 97 بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی...

سوالات امتحان نهایی جغرافیا 2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی جغرافیا 2 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی ...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی جغرافیا 2 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی منابع کنکور 97 بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی ...

سوالات امتحان نهایی ادبیات 3 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان سوالات امتحان نهایی ادبیات 3 + خرداد 96 (تمامی رشته های به غیر از ادبیات و علوم انسانی) خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91...
خلاصه مطلب close

اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان سوالات امتحان نهایی ادبیات 3 + خرداد 96 (تمامی رشته های به غیر از ادبیات و علوم انسانی) خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس...

دانلود سوالات نهایی زبان فارسی 3 + خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات نهایی زبان فارسی 3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات نهایی زبان فارسی 3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. سوم ریاضی سوم تجربی دانلود مستقیم دانلود مستقیم (تمامی رشته ها به غیر از رشته انسانی) خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان...

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی3 خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی3 خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی3 خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ...

سوالات نهایی عربی 3 خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات نهایی عربی 3 ریاضی و تجربی+خرداد 96 (رشته های تجربی و ریاضی و فیزیک) اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود...
خلاصه مطلب close

سوالات نهایی عربی 3 ریاضی و تجربی+خرداد 96 (رشته های تجربی و ریاضی و فیزیک) اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. سوم ریاضی سوم تجربی دانلود مستقیم دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب...

سوالات امتحان زبان انگلیسی3 خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95...

امتحان نهایی زبان فارسی پیش خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی پیش خرداد 96 اپلیکیشن اندرویدی نمونه سوالات امتحان نهایی با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید .. با توجه به رشته خود...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی پیش خرداد 96 اپلیکیشن اندرویدی نمونه سوالات امتحان نهایی با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید .. با توجه به رشته خود دانلود کنید. خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته...

سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی پیش انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 ...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 طالب ویژه پیش دانشگاهی بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی

دانلود سوالات کنکور 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات کنکور 96 گروه آزمایشی ریاضی و فنی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی 2 گروه آزمایشی علوم تجربی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات کنکور 96 گروه آزمایشی ریاضی و فنی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی 2 گروه آزمایشی علوم تجربی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه بهیاری 3 گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه اصول و عقاید فقه 4 گروه آزمایشی هنر دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی 5 گروه آزمایشی زبان دفترچه آزمون عمومی دفترچه آزمون اختصاصی دفترچه...

دانلود سوالات و کلید آزمون تیزهوشان 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات و کلید آزمون تیزهوشان 96-97 اپلیکیشن های تحت اندروید آزمون های تیز هوشان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سال...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات و کلید آزمون تیزهوشان 96-97 اپلیکیشن های تحت اندروید آزمون های تیز هوشان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل را در گوشی موبایل خود داشته باشید . سال تحصیلی 94-93 سوالات آزمون ورودی پایه هفتم سال تحصیلی 94-95 سوالات آزمون ورودی پایه هفتم کلید سوالات سال تحصیلی 95-96 سوالات آزمون ورودی پایه هفتم سوالات استعداد تحلیلی پایه هفتم کلید سوالات ورودی پایه هفتم سوالات آزمون ورودی پایه دهم سوالات استعداد تحلیلی پایه دهم...

سوالات امتحان نهایی ادبیات عرب خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهایی ادبیات عرب خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی پیش دانشگاهی با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . پیش معارف دانلود مستقیم...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهایی ادبیات عرب خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی پیش دانشگاهی با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . پیش معارف دانلود مستقیم آخرین آپدیت:4خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی برای دانلود سوالات هر درس، بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. زیست شناسی و آزمایشگاه (2) شیمی (3) و آزمایشگاه فیزیک(3) و آزمایشگاه ریاضی (3) زمین شناسی ادبیات فارسی (3) زبان فارسی...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی برای دانلود سوالات هر درس، بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. زیست شناسی و آزمایشگاه (2) شیمی (3) و آزمایشگاه فیزیک(3) و آزمایشگاه ریاضی (3) زمین شناسی ادبیات فارسی (3) زبان فارسی (3) دین و زندگی (3) عربی (3) زبان انگلیسی (3) مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

نمونه سوالات المپیاد کامپیوتر مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات المپیاد کامپیوتر سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 94 سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 95
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات المپیاد کامپیوتر سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 94 سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 95

نمونه سوالات المپیاد زیست شناسی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات المپیاد زیست شناسی سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی سال 94
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات المپیاد زیست شناسی سوالات مرحله اول المپیاد زیست شناسی سال 94

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در نهصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد. براساس این آیین نامه، دانش آموزان در پایان پایه نهم اقدام به انتخاب شاخه و رشته تحصیلی خواهند...
خلاصه مطلب close

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در نهصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد. براساس این آیین نامه، دانش آموزان در پایان پایه نهم اقدام به انتخاب شاخه و رشته تحصیلی خواهند کرد. طبق این آیین نامه دانش آموزان باید براساس استعداد، علاقه، نیازهای کشور و امکانات آموزشی یکی از رشته ها و شاخه های تحصیلی را بر گزینند. ضمنا نظر دانش آموز، نتایج آزمون های مشاوره ای، نتایج عملکرد تحصیلی، نظر والدین، نظر معلمان و نظر مشاور مدرسه، 6 عامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان است. در سال تحصیلی 96-1395 سه شاخه تحصیلی نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش خواهیم داشت، که در شاخه نظری 4 رشته ریاضی-...

بارم بندی کتاب های درسی پایه هفتم (95-94) مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود بارم بندی کتاب های درسی پایه هفتم (95-94) بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید فارسی C101 آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) C101-1 کار و فناوری C102 علوم تجربی C104 ...
خلاصه مطلب close

برای دانلود بارم بندی کتاب های درسی پایه هفتم (95-94) بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید فارسی C101 آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) C101-1 کار و فناوری C102 علوم تجربی C104 ریاضی C103 پیام های آسمان C105 ضمیمه پیام های آسمان C105-2 تفکر و سبک زندگی (دختران و پسران ) C111 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا و تاریخ) C108 فرهنگ و هنر C109 انگلیسی C110 کتاب کار انگلیسی C110-1 عربی C114-1 آموزش قرآنC112 تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران ) C111-1 ...

نمونه سوالات المپیاد شیمی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات المپیاد شیمی سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی سال 94 کلید مرحله دوم المپیاد شیمی سال 94
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات المپیاد شیمی سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی سال 94 کلید مرحله دوم المپیاد شیمی سال 94

امتحان نهایی معارف اسلامی پیش خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی معارف اسلامی پیش خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 ...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی معارف اسلامی پیش خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی

سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 96 سوم انسانی سوم معارف دانلود مستقیم دانلود مستقیم اخرین آپدیت: 7 خرداد96 اخرین آپدیت: 8 خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی ...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 96 سوم انسانی سوم معارف دانلود مستقیم دانلود مستقیم اخرین آپدیت: 7 خرداد96 اخرین آپدیت: 8 خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 + خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 + خرداد 96 اپلیکیشن های اندرویدی امتحان نهایی سوم دبیرستان با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. سوم ریاضی سوم تجربی دانلود مستقیم دانلود مستقیم خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

دانلود گام به گام های دهم ریاضی،تجربی،انسانی،معارف وفنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام دهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام دهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان شما به صورت ایمیل ، پیامک، تماس،یا تلگرام با ما ارتباط برقرار کرده اند و تقاضای ارایه گام به گام دروس دهم داشته اند(به خصوص دروس ریاضی) .خبر خوب اینجاست که راهنمای گام به گام های رشته های مختلف از جمله تجربی دهم ،ریاضی دهم ،انسانی دهم ،معارف دهم ،فنی حرفه ای و کاردانش دهم توسط تیمی مجرب از اساتید و مولفان آماده شده است.بدلیل حجم زیاد کار و فایل های pdf مختلف این گام به گام ها؛ ما بر...

دانلود گام به گام های یازدهم ریاضی،تجربی،انسانی،معارف وفنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام یازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام یازدهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس یازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام یازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام یازدهم (گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس یازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان شما به صورت ایمیل ، پیامک، تماس،یا تلگرام با ما ارتباط برقرار کرده اند و تقاضای ارایه گام به گام دروس یازدهم داشته اند(به خصوص دروس ریاضی) .خبر خوب اینجاست که راهنمای گام به گام های رشته های مختلف از جمله تجربی یازدهم ،ریاضی یاز دهم ،انسانی یاز دهم ،معارف یازدهم ،فنی حرفه ای و کاردانش یازدهم توسط تیمی مجرب از اساتید و مولفان آماده شده است.بدلیل حجم زیاد کار و فایل های pdf مختلف این گام به گام ها؛...

دانلود گام به گام های دوازدهم ریاضی،تجربی،انسانی،معارف وفنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام های کامل پایه دوازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دوازدهم(گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دوازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام های کامل پایه دوازدهم سلام به همه کاربران محترم و متقاضیان گام به گام دوازدهم(گام به گام قابل دانلود نه کاغذی)، با توجه به تغییرات بسیاز زیاد دروس دوازدهم و همچنین نیازآموزشی مربوط به آن ؛بسیاری از دوستان شما به صورت ایمیل ، پیامک، تماس،یا تلگرام با ما ارتباط برقرار کرده اند و تقاضای ارایه گام به گام دروس دوازدهم داشته اند(به خصوص دروس ریاضی) .خبر خوب اینجاست که راهنمای گام به گام های رشته های مختلف از جمله تجربی دوازدهم ،ریاضی دوازدهم ،انسانی دوازدهم ،معارف دوازدهم ،فنی حرفه ای و کاردانش دوازدهم توسط تیمی مجرب از اساتید و مولفان آماده شده است.بدلیل حجم زیاد کار و فایل های pdf مختلف این گام به گام ها؛ ما...

گام به گام حسابان 1 پایه یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام حسابان 1 پایه یازدهم دانلود گام به گام حسابان 1 پایه یازدهم مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم ...
خلاصه مطلب close

گام به گام حسابان 1 پایه یازدهم دانلود گام به گام حسابان 1 پایه یازدهم مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

کتاب های دهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی دهم ریاضی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی دهم ریاضی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

کتاب های دهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی دهم انسانی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی دهم انسانی اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

سوالات ریاضی 3 انسانی و معارف خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات نهایی ریاضی 3 انسانی و معارف+خرداد 96 سوم انسانی سوم معارف دانلود مستقیم دانلود مستقیم اخرین آپدیت: 7 خرداد96 اخرین آپدیت: 8 خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91...
خلاصه مطلب close

سوالات نهایی ریاضی 3 انسانی و معارف+خرداد 96 سوم انسانی سوم معارف دانلود مستقیم دانلود مستقیم اخرین آپدیت: 7 خرداد96 اخرین آپدیت: 8 خرداد 96 خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های پایه دوم ابتدایی اینجا کلیک کنید.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های پایه دوم ابتدایی اینجا کلیک کنید.

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی چهارم ابتدایی اینجا کلیک کند.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی چهارم ابتدایی اینجا کلیک کند.

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های پایه پنجم ابتدایی اینجا کلیک کنید.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های پایه پنجم ابتدایی اینجا کلیک کنید.

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام ششم گام به گام ریاضی ششم گام به گام ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم با جواب گام به گام ششم جدید حل المسائل ریاضی ششم ابتدایی دانلود گام...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام ششم گام به گام ریاضی ششم گام به گام ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم ابتدایی گام به گام ریاضی ششم با جواب گام به گام ششم جدید حل المسائل ریاضی ششم ابتدایی دانلود گام به گام علوم ششم دانلود گام به گام ششم ابتدایی دروس طلایی گام به گام ششم ابتدایی فارسی نوشتاری دانلود گام به گام ششم ابتدایی کلاغ سپید دانلود رایگان گام به گام ششم دانلود دروس طلایی ششم ابتدایی

دانلود گام به گام هفتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام هفتم دانلود کتاب گام به گام هفتم کلاغ سپید, دانلود گام به گام هفتم برای اندروید, دانلود دروس طلایی هفتم, گام به گام ریاضی هفتم رایگان, دانلود کتاب دروس طلایی هفتم pdf , دانلود گام به...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام هفتم دانلود کتاب گام به گام هفتم کلاغ سپید, دانلود گام به گام هفتم برای اندروید, دانلود دروس طلایی هفتم, گام به گام ریاضی هفتم رایگان, دانلود کتاب دروس طلایی هفتم pdf , دانلود گام به گام هفتم کاملا رایگان, جواب تمرین های ریاضی هفتم, حل فصل به فصل مسائل و تمرینات ریاضی پایه هفتم, دانلود گام به گام هفتم, گام به گام ریاضی هفتم, دانلود گام به گام ریاضی هفتم, گام به گام یازدهم ریاضی دانلود مستقیم دانلود از تلگرام applicationsources@ محتوای این اپلیکیشن درحال تالیف و ویرایش است آپدیت های آن به زودی در کانال گذاشته خواهد شد .

دانلود گام به گام هشتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام هشتم گام به گام یازدهم ریاضی دانلود مستقیم دانلود از تلگرام applicationsources@ محتوای این اپلیکیشن درحال تالیف و ویرایش است آپدیت های آن به زودی در کانال گذاشته خواهد شد ....
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام هشتم گام به گام یازدهم ریاضی دانلود مستقیم دانلود از تلگرام applicationsources@ محتوای این اپلیکیشن درحال تالیف و ویرایش است آپدیت های آن به زودی در کانال گذاشته خواهد شد . دانلود گام به گام هشتم pdf دانلود گام به گام هشتم برای اندروید دانلود گام به گام کلاغ سپید هشتم گام به گام هشتم pdf رایگان دانلود دروس طلایی هشتم دانلود رایگان گام به گام هشتم pdf دانلود گام به گام عربی هشتم pdf دانلود گام به گام زبان هشتم دانلود گام به گام هشتم گام به گام هشتم ریاضی دانلود گام به گام ریاضی هشتم گام به گام عربی هشتم گام به گام کلاس هشتم مطالب ویژه پایه هشتم...

دانلود گام به گام نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود گام به گام نهم دانلود گام به گام نهم, گام به گام ریاضی نهم, گام به گام نهم pdf , گام به گام عربی نهم, دانلود گام به گام ریاضی نهم, گام به گام فارسی نهم, گام به گام...
خلاصه مطلب close

دانلود گام به گام نهم دانلود گام به گام نهم, گام به گام ریاضی نهم, گام به گام نهم pdf , گام به گام عربی نهم, دانلود گام به گام ریاضی نهم, گام به گام فارسی نهم, گام به گام علوم نهم, گام به گام زبان نهم, دانلود گام به گام نهم pdf , دانلود گام به گام رایگان, گام به گام قرآن نهم, گام به گام عربی نهم, دانلود گام به گام علوم نهم, دانلود گام به گام فارسی نهم, گام به گام قران نهم, گام به گام مطالعات نهم, دانلود گام به گام قرآن نهم, دانلود گام به گام قران نهم, دانلود برنامه گام به گام نهم, دانلود گام به گام کلاغ سپید پایه نهم, دانلود گام به...

دانلود كتاب هاي درسي پايه اول ابتدايي چاپ 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود كتاب هاي درسي پايه اول ابتدايي چاپ 96 برای دانلود کتاب های درسی پایه اول ابتدایی چاپ 95 ، بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی بخوانیم C 1 فارسی مهارت های نوشتن C 1/1...
خلاصه مطلب close

دانلود كتاب هاي درسي پايه اول ابتدايي چاپ 96 برای دانلود کتاب های درسی پایه اول ابتدایی چاپ 95 ، بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. فارسی بخوانیم C 1 فارسی مهارت های نوشتن C 1/1 ریاضی C2 علوم تجربی C4 آموزش قرآن C4/1

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی سوم ریاضی اینجا کلیک کنید.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی سوم ریاضی اینجا کلیک کنید.

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی سوم انسانی اینجا کلیک کنید.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی سوم انسانی اینجا کلیک کنید.

دانلود سوالات نمونه دولتی 96-95 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی 96-95 اپلیکیشن اندرویدی سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم محتویات: 1-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 95-96 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران) 2-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 96-97 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران)...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی 96-95 اپلیکیشن اندرویدی سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم محتویات: 1-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 95-96 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران) 2-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 96-97 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران) 3-سوالات آزمون تیزهوشان(سوالات آزمون استعداد تحصیلی+سوالات آزمون استعداد تحصیلی) سال تحصیلی 95-96 4-سوالات آزمون تیزهوشان(سوالات آزمون استعداد تحصیلی+سوالات آزمون استعداد تحصیلی) سال تحصیلی 96-97 تصاویری از محیط نرم افزار: دانلود نرم افزار با لینک مستقیم دانلود از کانال تلگرامی در صورتی که موفق به دانلود فایل نصبی نشدید و یا اینکه می خواهید از طریق تلگرام فایل نصبی را دریافت نمایید با شماره 09120150969 و ایدی تلگرامی siteposhtiban@ ارتباط برقرار کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته و هفت روز هفته آماده...

دانلود کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی کشور طی اطلاعیه ای پیش نویس کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم را منتشر نمود. متن این اطلاعیه به شرح زیر است. به اطلاع همكاران، صاحبنظران و دبیران گرامي ميرساند نگاشت اوليه (غیر قابل استناد)...
خلاصه مطلب close

سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی کشور طی اطلاعیه ای پیش نویس کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم را منتشر نمود. متن این اطلاعیه به شرح زیر است. به اطلاع همكاران، صاحبنظران و دبیران گرامي ميرساند نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) كتاب های پایه اول دوره متوسطه دوم (دهم) جهت آشنايي بيشتر همكاران با ساختار كتاب ، در دسترس عموم قرار ميگيرند. لازم بذكر است اين کتاب ها نسخه نهايي نمي باشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند. شما مي توانيد نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند تالیف کتاب ها زير از طریق پست هاي الکترونیکی زیر ارسال نمایید. talif@talif.sch.ir و admin@talif.sch.ir برای دانلود پیش نویس کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم بر روی لینک های زیر...

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های پایه پیش انسانی اینجا کلیک کنید.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های پایه پیش انسانی اینجا کلیک کنید.

کتاب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی پیش تجربی اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی پیش تجربی اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

کتاب های درسی پیش ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی پیش ریاضی اینجا کلیک کنید.
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی پیش ریاضی اینجا کلیک کنید.

جغرافي استان پايه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی جغرافي استان پايه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی جغرافي استان پايه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

دانلود سوالات امتحان نهايي درس اجزا ماشين مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس اجزا ماشين رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی اجزا ماشين فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس اجزا ماشين رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی اجزا ماشين فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

دانلود سوالات امتحان نهايي درس اكتشاف معدن مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس اكتشاف معدن رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی اكتشاف معدن فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس اكتشاف معدن رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی اكتشاف معدن فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

دانلود سوالات امتحان نهايي درس بافندگي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس بافندگي رشته ي صنايع نساجي بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی بافندگي فنی و حرفه ای رشته ي صنايع نساجي کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس بافندگي رشته ي صنايع نساجي بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی بافندگي فنی و حرفه ای رشته ي صنايع نساجي کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي تاسيسات برودتي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاسيسات برودتي رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاسيسات برودتي فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاسيسات برودتي رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاسيسات برودتي فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي تاسيسات حرارتي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاسيسات حرارتي رشته ي تاسيسات بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاسيسات حرارتي فنی و حرفه ای رشته ي تاسيسات کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاسيسات حرارتي رشته ي تاسيسات بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاسيسات حرارتي فنی و حرفه ای رشته ي تاسيسات کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي تاسيسات نساجي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاسيسات نساجي رشته ي صنايع نساجي بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاسيسات نساجي فنی و حرفه ای رشته ي صنايع نساجي کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاسيسات نساجي رشته ي صنايع نساجي بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاسيسات نساجي فنی و حرفه ای رشته ي صنايع نساجي کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي چاپ و تكميل نساجي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس چاپ و تكميل نساجي رشته ي...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی چاپ و تكميل نساجي فنی و حرفه ای رشته ي........ کد کتاب: C برای دانلود بر...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس چاپ و تكميل نساجي رشته ي...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی چاپ و تكميل نساجي فنی و حرفه ای رشته ي........ کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي خواص مكانيكي چوب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس خواص مكانيكي و فيزيكي چوب رشته ي...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی خواص مكانيكي و فيزيكي چوب فنی و حرفه ای رشته ي........ کد کتاب: C برای...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس خواص مكانيكي و فيزيكي چوب رشته ي...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی خواص مكانيكي و فيزيكي چوب فنی و حرفه ای رشته ي........ کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي رسم فني مكانيك خودرو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس رسم فني تخصصي رشته ي مكانيك خودرو بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی رسم فني تخصصي فنی و حرفه ای رشته ي مكانيك خودرو کد کتاب: C برای...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس رسم فني تخصصي رشته ي مكانيك خودرو بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی رسم فني تخصصي فنی و حرفه ای رشته ي مكانيك خودرو کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي فرآوري مواد معدني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس فرآوري مواد معدني رشته ي ....... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی فرآوري مواد معدني فنی و حرفه ای رشته ي ........ کد کتاب: C برای دانلود بر...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس فرآوري مواد معدني رشته ي ....... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی فرآوري مواد معدني فنی و حرفه ای رشته ي ........ کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهایی مباني مخابرات و راديو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی مباني مخابرات و راديو برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس مباني مخابرات و راديو رشته ي ....... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی مباني مخابرات و راديو فنی و حرفه ای رشته...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی مباني مخابرات و راديو برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس مباني مخابرات و راديو رشته ي ....... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی مباني مخابرات و راديو فنی و حرفه ای رشته ي ........ کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي محاسبات فني تخصصي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهايي محاسبات فني تخصصي برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس محاسبات فني تخصصي رشته ي چاپ بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی محاسبات فني تخصصي فنی و حرفه ای رشته ي چاپ کد...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهايي محاسبات فني تخصصي برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس محاسبات فني تخصصي رشته ي چاپ بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی محاسبات فني تخصصي فنی و حرفه ای رشته ي چاپ کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

دانلود سوالات امتحان نهايي درس مواد شناسي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس مواد شناسي رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی مواد شناسي فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس مواد شناسي رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی مواد شناسي فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي نقشه كشي2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهايي نقشه كشي2 برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس نقشه كشي 2 رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی نقشه كشي 2 فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب:...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهايي نقشه كشي2 برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس نقشه كشي 2 رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی نقشه كشي 2 فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي نقشه كشي تاسيسات مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهايي نقشه كشي تاسيسات برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس نقشه كشي تاسيسات رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی نقشه كشي تاسيسات فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهايي نقشه كشي تاسيسات برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس نقشه كشي تاسيسات رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی نقشه كشي تاسيسات فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي هندسه ترسيمي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهايي هندسه ترسيمي برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس هندسه ترسيمي رشته ي نقشه كشي عمومي بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه ترسيمي فنی و حرفه ای رشته ي نقشه كشي عمومي...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهايي هندسه ترسيمي برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس هندسه ترسيمي رشته ي نقشه كشي عمومي بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی هندسه ترسيمي فنی و حرفه ای رشته ي نقشه كشي عمومي کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي محاسبات فني 2 چوب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهايي محاسبات فني 2 چوب برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس محاسبات فني 2 چوب رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی محاسبات فني 2 چوب فنی و حرفه ای رشته...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهايي محاسبات فني 2 چوب برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس محاسبات فني 2 چوب رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی محاسبات فني 2 چوب فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

سوالات امتحان نهايي فن آوري چاپ مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهايي فن آوري چاپ برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس فن آوري چاپ رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی فن آوري چاپ فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهايي فن آوري چاپ برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس فن آوري چاپ رشته ي ...... بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی فن آوري چاپ فنی و حرفه ای رشته ي ...... کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

دانلود سوالات امتحان نهايي تاريخ هنر ايران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاريخ هنر ايران رشته ي سينما بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاريخ هنر ايران فنی و حرفه ای رشته ي سينما کد کتاب: C برای دانلود بر...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاريخ هنر ايران رشته ي سينما بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاريخ هنر ايران فنی و حرفه ای رشته ي سينما کد کتاب: C برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

دانلود سوالات امتحان نهایی عناصر و جزییات مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحان نهایی عناصر و جزییات برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس عناصر و جزئيات رشته ي نقشه كشي معماري بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی عناصر و جزئيات فنی و حرفه ای رشته...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحان نهایی عناصر و جزییات برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس عناصر و جزئيات رشته ي نقشه كشي معماري بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی عناصر و جزئيات فنی و حرفه ای رشته ي نقشه كشي معماري کد کتاب: C 488/4 برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​ مطالب ویژه پیش دانشگاهی منابع کنکور 97 بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های آموزشی...

دانلود سوالات امتحان نهايي تاريخ هنر جهان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاريخ هنر جهان رشته هاي گرافيك، طراحي و دوخت، مرمت آثار فرهنگي و پشتيباني صحنه بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاريخ هنر جهان فنی و حرفه ای رشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس تاريخ هنر جهان رشته هاي گرافيك، طراحي و دوخت، مرمت آثار فرهنگي و پشتيباني صحنه بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی تاريخ هنر جهان فنی و حرفه ای رشته ها ي گرافيك، طراحي و دوخت، مرمت آثار فرهنگي و پشتيباني صحنه کد کتاب: C 470/7 برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

دانلود سوالات امتحان نهايي درس مفاهيم و روش هاي آماري 2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس مفاهيم و روش هاي آماري 2 رشته ي حسابداري بازرگاني بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی مفاهيم و روش هاي آماري 2 فنی و حرفه ای رشته ي حسابداري...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس مفاهيم و روش هاي آماري 2 رشته ي حسابداري بازرگاني بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی مفاهيم و روش هاي آماري 2 فنی و حرفه ای رشته ي حسابداري بازرگاني کد کتاب: C 469/8 برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

دانلود سوالات امتحان نهايي درس الگو 2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس الگو 2 رشته ي طراحي و دوخت بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی الگو 2 فنی و حرفه ای رشته ي طراحي و دوخت کد کتاب:...
خلاصه مطلب close

برای دانلود سوالات امتحان نهایی درس الگو 2 رشته ي طراحي و دوخت بر روی تاریخ مورد نظر کلیک نمایید. دانلود سوالات امتحان نهایی الگو 2 فنی و حرفه ای رشته ي طراحي و دوخت کد کتاب: C 488 برای دانلود بر روی نوشته زیر هر عکس کلیک نمایید خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 ​

نقشه كشي ساختمان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نقشه كشي ساختمان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نقشه كشي ساختمان اینجا کلیک کنید

تعمير برق اتومبيل مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير برق اتومبيل اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير برق اتومبيل اینجا کلیک کنید

تعمير موتور و برق خودرو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور و برق خودرو اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور و برق خودرو اینجا کلیک کنید

تاسيسات بهداشتي ساختمان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي درسي تاسيسات بهداشتي ساختمان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي درسي تاسيسات بهداشتي ساختمان اینجا کلیک کنید

آبگرمكن خورشيدي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي آبگرمكن خورشيدي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي آبگرمكن خورشيدي اینجا کلیک کنید

تعمير دستگاه هاي گاز سوز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير دستگاه هاي گاز سوز اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير دستگاه هاي گاز سوز اینجا کلیک کنید

طراحي صفحات وب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های رشته طراحی صفحات وب اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های رشته طراحی صفحات وب اینجا کلیک کنید

توليد چند رسانه اي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي توليد چند رسانه اي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي توليد چند رسانه اي اینجا کلیک کنید

تصويرسازي كامپيوتري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تصويرسازي كامپيوتري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تصويرسازي كامپيوتري اینجا کلیک کنید

ماشين ابزار مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ماشين ابزار اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ماشين ابزار اینجا کلیک کنید

بازرسي جوش اسكلت فلزي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي بازرسي جوش اسكلت فلزي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي بازرسي جوش اسكلت فلزي اینجا کلیک کنید

جوشكاري برق مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري برق اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري برق اینجا کلیک کنید

رشته ساختمان(فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ساختمان(فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ساختمان(فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

صنایع فلزی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع فلزی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع فلزی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

رشته مکاترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکاترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکاترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته الکترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکترونیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته مکانیک خودرو (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک خودرو (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک خودرو (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته تاسیسات مکانیکی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته تاسیسات مکانیکی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته تاسیسات مکانیکی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته صنایع چوب و مبلمان پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع چوب و مبلمان (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع چوب و مبلمان (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته ماشین ابزار (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین ابزار (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین ابزار (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته معدن (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته معدن (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته معدن (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته صنایع شیمیایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع شیمیایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع شیمیایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته متالورژی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته متالورژی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته متالورژی پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته سرامیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته سرامیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته سرامیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم اینجا کلیک کنید

رشته حمل و نقل پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته رشته حمل و نقل پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته رشته حمل و نقل پایه دهم اینجا کلیک کنید

تربیت بدنی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته تربیت بدنی پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته تربیت بدنی پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

حسابداری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته حسابداری پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته حسابداری پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

کودکیاری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید

امور باغی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته کودکیاری پایه دهم اینجا کلیک کنید

امور زراعی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور زراعی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور زراعی پایه دهم اینجا کلیک کنید

ماشین های کشاورزی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین های کشاورزی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ماشین های کشاورزی پایه دهم اینجا کلیک کنید

امور دامی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور دامی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته امور دامی پایه دهم اینجا کلیک کنید

صنایع غذایی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع غذایی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع غذایی پایه دهم اینجا کلیک کنید

فتو-گرافیک پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته فتو-گرافیک پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته فتو-گرافیک پایه دهم اینجا کلیک کنید

صنایع دستی (فرش) (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع دستی (فرش) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع دستی (فرش) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

معماری داخلی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته معماری داخلی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته معماری داخلی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

ناوبری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری پایه دهم اینجا کلیک کنید

چاپ (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته چاپ (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته چاپ (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

تولید برنامه تلویزیونی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته تولید برنامه تلویزیونی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته تولید برنامه تلویزیونی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

مکانیک موتورهای دریایی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک موتورهای دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته مکانیک موتورهای دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

صنایع نساجی (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع نساجی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته صنایع نساجی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

الکترونیک و مخابرات دریایی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی الکترونیک و مخابرات دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی الکترونیک و مخابرات دریایی (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید

پویانمایی (انیمیشن) (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی پویانمایی (انیمیشن) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی پویانمایی (انیمیشن) (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

نمایش پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته نمایش پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته نمایش پایه دهم اینجا کلیک کنید

نقاشی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته نقاشی پایه دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته نقاشی پایه دهم اینجا کلیک کنید

نقشه کشی معماری پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی نقشه کشی معماری پایه دهم​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی نقشه کشی معماری پایه دهم​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

گرافیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسیگرافیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسیگرافیک (فنی و حرفه ای) پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

رشته ناوبری (فنی و حرفه ای) پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری (فنی و حرفه ای) پایه دهم​ اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته ناوبری (فنی و حرفه ای) پایه دهم​ اینجا کلیک کنید

سینما پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته سینما پایه دهم​​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته سینما پایه دهم​​ اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه اینجا کلیک کنید

ماشين هاي الكتريكي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ماشين هاي الكتريكي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ماشين هاي الكتريكي اینجا کلیک کنید

كابينت سازي چوبي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي كابينت سازي چوبي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي كابينت سازي چوبي اینجا کلیک کنید

برق ساختمان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي برق ساختمان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي برق ساختمان اینجا کلیک کنید

كتاب هاي رشته ي تاسيسات حرارتي برودتي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هاي درسي رشته ي تاسيسات حرارتي برودتي برای دانلود کتاب های درسی رشته ي تاسيسات حرارتي برودتي گروه مكانيك زمينه ي صنعت شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. مطالب...
خلاصه مطلب close

كتاب هاي درسي رشته ي تاسيسات حرارتي برودتي برای دانلود کتاب های درسی رشته ي تاسيسات حرارتي برودتي گروه مكانيك زمينه ي صنعت شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. مطالب ویژه پیش دانشگاهی مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

حسابداري مالي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي حسابداري مالي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي حسابداري مالي اینجا کلیک کنید

تعمير لوازم خانگي برقي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير لوازم خانگي برقي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير لوازم خانگي برقي اینجا کلیک کنید

امور دامي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی امور دامي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی امور دامي اینجا کلیک کنید

طراحي و دوخت مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی طراحي و دوخت اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی طراحي و دوخت اینجا کلیک کنید

صنايع دستي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی صنايع دستي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی صنايع دستي اینجا کلیک کنید

تربيت بدني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی تربيت بدني اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی تربيت بدني اینجا کلیک کنید

امور زراعي و باغي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی امور زراعي و باغي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی امور زراعي و باغي اینجا کلیک کنید

سينما مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی سينما اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی سينما اینجا کلیک کنید

صنايع غذايي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی صنايع غذايي ​ اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی صنايع غذايي ​ اینجا کلیک کنید

ماشين هاي كشاورزي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی ماشين هاي كشاورزي​ اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی ماشين هاي كشاورزي​ اینجا کلیک کنید

انيميشن مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي انيميشن اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي انيميشن اینجا کلیک کنید

نمايش مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی نمايش اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی نمايش اینجا کلیک کنید

پشتيباني صحنه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی پشتيباني صحنه اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی پشتيباني صحنه اینجا کلیک کنید

چاپ دستي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی چاپ دستي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی چاپ دستي اینجا کلیک کنید

گرافيك مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی گرافيك اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی گرافيك اینجا کلیک کنید

موسيقي نوازندگي ساز جهاني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی موسيقي نوازندگي ساز جهانياینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی موسيقي نوازندگي ساز جهانياینجا کلیک کنید

كامپيوتر مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی كامپيوتر ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی كامپيوتر ​اینجا کلیک کنید

حسابداري بازرگاني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی حسابداري بازرگاني ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی حسابداري بازرگاني ​اینجا کلیک کنید

مديريت خانواده مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی مديريت خانواده ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی مديريت خانواده ​اینجا کلیک کنید

موسيقي نوازندگي ساز ايراني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی موسيقي نوازندگي ساز ايراني ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی موسيقي نوازندگي ساز ايراني ​اینجا کلیک کنید

مرمت آثار فرهنگي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی مرمت آثار فرهنگي ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی مرمت آثار فرهنگي ​اینجا کلیک کنید

موسيقي مباني آهنگ سازي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی موسيقي مباني آهنگ سازي ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی موسيقي مباني آهنگ سازي ​اینجا کلیک کنید

نقاشي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی نقاشي ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی نقاشي ​اینجا کلیک کنید

پرورش گياهان آپارتماني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های رشته ی گل کاری اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های رشته ی گل کاری اینجا کلیک کنید

مديريت و برنامه ريزي خانواده مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مديريت و برنامه ريزي خانواده اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مديريت و برنامه ريزي خانواده اینجا کلیک کنید

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم تجربی ویرایش اول اپلیکشن موبایل کتاب های دهم تجربی، شامل تمامی 14 کتاب از کتاب های پایه دهم تجربی می باشد که عبارتند از: ویژگی های نرم افزار تصویر صفحه اول نرم افزار را...
خلاصه مطلب close

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم تجربی ویرایش اول اپلیکشن موبایل کتاب های دهم تجربی، شامل تمامی 14 کتاب از کتاب های پایه دهم تجربی می باشد که عبارتند از: ویژگی های نرم افزار تصویر صفحه اول نرم افزار را در اینجا مشاهده می کنید: در این نرم افزار می توانید کتاب مورد نظر خود را از لیست کتاب های موجود انتخاب و مطالعه نمایید: تصاویری از محیط نرم افزار هنگام نمایش کتاب درسی مورد نظر را در زیر مشاهده می کنید: این اپلیکیشن را می توانید از لینک زیر دانلود و بر روی گوشی های اندرویدی خود نصب نمایید. برای دانلود بر روی عبارت یا تصویر زیر کلیک نمایید : دانلود اپلیکیشن اندرویدی کتاب های درسی پایه دهم...

تصوير سازي رايانه اي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تصوير سازي رايانه اي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تصوير سازي رايانه اي اینجا کلیک کنید

تعمير موتور خودرو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور خودرو اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور خودرو اینجا کلیک کنید

خدمات فني خودرو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي خدمات فني خودرو اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي خدمات فني خودرو اینجا کلیک کنید

برق صنعتي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي برق صنعتي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي برق صنعتي اینجا کلیک کنید

تابلوسازي برق صنعتي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تابلو سازی برق صنعتی اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تابلو سازی برق صنعتی اینجا کلیک کنید

نصب و سرويس آسانسور مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نصب و سرویس آسانسوراینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نصب و سرویس آسانسوراینجا کلیک کنید

كارهاي عمومي ساختمان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي کارهای عمومی ساختمان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي کارهای عمومی ساختمان اینجا کلیک کنید

تزئينات داخلي ساختمان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تزئینات داخلی ساختمان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تزئینات داخلی ساختمان اینجا کلیک کنید

معماري داخلي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي معماری داخلی اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي معماری داخلی اینجا کلیک کنید

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم انسانی ویرایش اول اپلیکشن موبایل کتاب های دهم انسانی، شامل تمامی 15 کتاب منتشره شده تا امروز (95/06/19) می باشد که عبارتند از: 1- عربی1 2-آمادگی دفاعی 3- فارسی 1 4- جغرافیای ایران 5- ...
خلاصه مطلب close

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم انسانی ویرایش اول اپلیکشن موبایل کتاب های دهم انسانی، شامل تمامی 15 کتاب منتشره شده تا امروز (95/06/19) می باشد که عبارتند از: 1- عربی1 2-آمادگی دفاعی 3- فارسی 1 4- جغرافیای ایران 5- زبان خارجه(کتاب دانش آموز) 6- زبان خارجه (کتاب کار) 7- ریاضی و آمار 1 8- اقتصاد 9- منطق 10- نگارش 1 11- جامعه شناسی 12- کارگاه کارآفرینیو تولید 13- علوم و فنون ادبی 14-دین و زندگی 15-تاریخ1 ، ایران و جهان باستان تصویر صفحه اول نرم افزار را در اینجا مشاهده می کنید: در این نرم افزار می توانید کتاب مورد نظر خود را از لیست کتاب های موجود انتخاب و مطالعه نمایید: تصاویری از محیط نرم افزار هنگام نمایش...

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب های دهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

ویرایش دوم اپلیکشن موبایل کتاب های دهم ریاضی، شامل تمامی 14 کتاب منتشره شده تا امروز (95/06/18) می باشد که عبارتند از: 1- عربی زبان قرآن 1 2-آمادگی دفاعی 3- فارسی 1 4- جغرافیای ایران 5- زبان خارجه(کتاب دانش آموز)...
خلاصه مطلب close

ویرایش دوم اپلیکشن موبایل کتاب های دهم ریاضی، شامل تمامی 14 کتاب منتشره شده تا امروز (95/06/18) می باشد که عبارتند از: 1- عربی زبان قرآن 1 2-آمادگی دفاعی 3- فارسی 1 4- جغرافیای ایران 5- زبان خارجه(کتاب دانش آموز) 6- زبان خارجه (کتاب کار) 7- هندسه 1 8- نگارش1 9- شیمی 1 10- ریاضی 1 11- آزمایشگاه علوم 12-فیزیک 1 13- دین و زندگی 1 14- کارگاه کارآفرینی تصاویری از محیط نرم افزار هنگام نمایش کتاب درسی مورد نظر را در زیر مشاهده می کنید: این اپلیکیشن را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دانلود و بر روی گوشی های اندرویدی خود نصب نمایید.برای دانلود بر روی عبارت زیر کلیک نمایید : دانلود...

رشته های فنی و حرفه ای پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته های فنی و حرفه ای پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته های فنی و حرفه ای پایه دهم اینجا کلیک کنید مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

تراشكاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تراشکاری اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تراشکاری اینجا کلیک کنید

تراشكاري CNC مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی تراشكاري CNC ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی تراشكاري CNC ​اینجا کلیک کنید

تراشكاري و فرزكاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تراشکاری و فرزکاری اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تراشکاری و فرزکاری اینجا کلیک کنید

ساختمان سازي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ساختمان سازی اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ساختمان سازی اینجا کلیک کنید

جوشكاري گاز محافظ CO2 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري گاز محافظ CO2 اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري گاز محافظ CO2 اینجا کلیک کنید

تعمير ماشين ابزار مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير ماشين ابزار اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير ماشين ابزار اینجا کلیک کنید

جوشكاري برق و گاز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري برق و گاز اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري برق و گاز اینجا کلیک کنید

در و پنجره سازي آلومينيومي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي در و پنجره سازي آلومينيومي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي در و پنجره سازي آلومينيومي اینجا کلیک کنید

فرزكاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي فرزكاري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي فرزكاري اینجا کلیک کنید

فرزكاري CNC مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي فرزكاري CNC اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي فرزكاري CNC اینجا کلیک کنید

قالب سازي فلزي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي قالب سازي فلزي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي قالب سازي فلزي اینجا کلیک کنید

شبكه هاي هوايي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي شبكه هاي هوايي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي شبكه هاي هوايي اینجا کلیک کنید

برق ماشين آلات مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي برق ماشين آلات اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي برق ماشين آلات اینجا کلیک کنید

الكترونيك صنعتي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي الكترونيك صنعتي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي الكترونيك صنعتي اینجا کلیک کنید

تعمير تلويزيون رنگي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير تلويزيون رنگي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير تلويزيون رنگي اینجا کلیک کنید

تعمير دستگاه هاي پزشكي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير دستگاه هاي پزشكي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير دستگاه هاي پزشكي اینجا کلیک کنید

تعمير ماشين هاي اداري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير ماشين هاي اداري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير ماشين هاي اداري اینجا کلیک کنید

تعمير تلفن هاي روميزي و همراه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير تلفن هاي روميزي و همراه اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی...
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير تلفن هاي روميزي و همراه اینجا کلیک کنید مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

سيستم هاي صوتي تصويري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي سيستم هاي صوتي تصويري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي سيستم هاي صوتي تصويري اینجا کلیک کنید

اتوماسيون صنعتي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي اتوماسيون صنعتي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي اتوماسيون صنعتي اینجا کلیک کنید

تعميرابزار دقيق مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعميرابزار دقيق اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعميرابزار دقيق اینجا کلیک کنید

ميكروكنترولر AVR مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی ميكروكنترولر AVR ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی ميكروكنترولر AVR ​اینجا کلیک کنید

تاسيسات تهويه مطبوع ساختمان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تاسيسات تهويه مطبوع ساختمان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تاسيسات تهويه مطبوع ساختمان اینجا کلیک کنید

تاسيسات گرمايي ساختمان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تاسيسات گرمايي ساختمان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تاسيسات گرمايي ساختمان اینجا کلیک کنید

تعمير چيلرتراكمي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير چيلرتراكمي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير چيلرتراكمي اینجا کلیک کنید

تعمير پمپ و شير مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير پمپ و شير اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير پمپ و شير اینجا کلیک کنید

دستگاه هاي سردكننده مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي دستگاه هاي سردكننده اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي دستگاه هاي سردكننده اینجا کلیک کنید

مكانيك صنايع مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مكانيك صنايع اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مكانيك صنايع اینجا کلیک کنید

پلاستيك كاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي پلاستيك كاري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي پلاستيك كاري اینجا کلیک کنید

جوشكاري گاز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري گاز اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي جوشكاري گاز اینجا کلیک کنید

در و پنجره سازي آهني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي در و پنجره سازي آهني اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي در و پنجره سازي آهني اینجا کلیک کنید

ورقكاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ورقكاري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ورقكاري اینجا کلیک کنید

ساخت شناور فايبرگلاس مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ساخت شناور فايبرگلاساینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ساخت شناور فايبرگلاساینجا کلیک کنید

تزئينات داخلي چوبي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تزئينات داخلي چوبي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تزئينات داخلي چوبي اینجا کلیک کنید

رنگ كاري مصنوعات چوبي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي رنگ كاري مصنوعات چوبي​ اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي رنگ كاري مصنوعات چوبي​ اینجا کلیک کنید

ساخت شناورهاي چوبي صيادي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ساخت شناورهاي چوبي صيادي​ اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي ساخت شناورهاي چوبي صيادي​ اینجا کلیک کنید

كاربري دستگاه CNGچوب مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي كاربري دستگاه CNGچوب اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي كاربري دستگاه CNGچوب اینجا کلیک کنید

تعمير ماشين هاي راهسازي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير ماشين هاي راهسازي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير ماشين هاي راهسازي اینجا کلیک کنید

تعمير موتور ديزل دريايي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور ديزل دريايي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور ديزل دريايي اینجا کلیک کنید

تعمير موتورسيكلت مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتورسيكلت اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتورسيكلت اینجا کلیک کنید

تعمير بدنه اتومبيل مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير بدنه اتومبيل اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير بدنه اتومبيل اینجا کلیک کنید

تعمير خودروهاي تجاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير خودروهاي تجارياینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير خودروهاي تجارياینجا کلیک کنید

تعمير موتور قايق مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور قايق ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تعمير موتور قايق ​اینجا کلیک کنید

صافكاري نقاشي خودرو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي صافكاري نقاشي خودرو ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي صافكاري نقاشي خودرو ​اینجا کلیک کنید

استخراج معدن مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی استخراج معدن ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی استخراج معدن ​اینجا کلیک کنید

فرآوري سنگ مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی فرآوري سنگ ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی فرآوري سنگ ​اینجا کلیک کنید

ريسندگي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی ريسندگي ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی ريسندگي ​اینجا کلیک کنید

قالي بافي ماشيني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی قالي بافي ماشيني ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی قالي بافي ماشيني ​اینجا کلیک کنید

کتاب بانک سوال انگلیسی دهم مبتکران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب بانک سوال انگلیسی دهم مرشد (کندو)-مبتکران عنوان کتاب:کتاب بانک سوال انگلیسی دهم مرشد (کندو)-مبتکران نویسنده:مریم قانع ناشر:مبتكران قیمت: 20700 تومان انگلیسی دهم کندو کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه...
خلاصه مطلب close

کتاب بانک سوال انگلیسی دهم مرشد (کندو)-مبتکران عنوان کتاب:کتاب بانک سوال انگلیسی دهم مرشد (کندو)-مبتکران نویسنده:مریم قانع ناشر:مبتكران قیمت: 20700 تومان انگلیسی دهم کندو کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته های به نام در درس زبان انگلیسی آماده می سازد. مؤلفان کتاب های کندو پس از ارائه درس نامه، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که شامل پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش های تالیفی می باشد. این پرسش ها از ساده به سخت و براساس فصل ها و بخش های کتاب درسی تنظیم شده اند. مطالعه جامع ترین درس نامه و پاسخ نامه تشریحی کامل همراه با...

نساجي عمومي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی نساجي عمومي ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی نساجي عمومي ​اینجا کلیک کنید

كتاب آموزش و آزمون انگليسي دهم مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش و آزمون انگليسي دهم رشادت (كانگرو)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب آموزش و آزمون انگليسي دهم رشادت (كانگرو)- مبتكران نویسنده:عليرضا سعيدي ناشر:مبتكران قیمت: کتاب انگلیسی دهم کانگرو کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب زبان انگلیسی دهم را...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش و آزمون انگليسي دهم رشادت (كانگرو)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب آموزش و آزمون انگليسي دهم رشادت (كانگرو)- مبتكران نویسنده:عليرضا سعيدي ناشر:مبتكران قیمت: کتاب انگلیسی دهم کانگرو کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب زبان انگلیسی دهم را در سطح پیشرفته ارائه می دهد. دانش آموز ابتدا با نکات مهم و تکمیلی هر درس آشنا می شود، سپس به سؤالات مربوطه پاسخ می دهد. سؤالات در سطوح مختلف طرح شده است و برخی نیازمند درک عمیق مطالب درسی و تکمیلی برای پاسخگویی است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب آموزش و آزمون هندسه دهم - مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش و آزمون هندسه دهم رشادت (یگانه)-مبتکران عنوان کتاب: كتاب آموزش و آزمون هندسه دهم از مجموعه رشادت (يگانه)- مبتكران نویسنده:علي صادقي ناشر:مبتكران قیمت: 21600تومان هندسه دهم یگانه کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب درسی هندسه دهم...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش و آزمون هندسه دهم رشادت (یگانه)-مبتکران عنوان کتاب: كتاب آموزش و آزمون هندسه دهم از مجموعه رشادت (يگانه)- مبتكران نویسنده:علي صادقي ناشر:مبتكران قیمت: 21600تومان هندسه دهم یگانه کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب درسی هندسه دهم را در سطح پیشرفته ارائه می دهد و دانش آموز را برای شرکت در امتحانات و مسابقات هندسه آماده می سازد. کتاب های مجموعه یگانه به گونه تألیف شده اند که مطالعه آن ها دانش آموز را از همان سال اول متوسطه، برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها آماده می کند. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های مهم هر درس آشنا می شود و با مثال هایی بر آن ها تسلط می یابد. سپس...

كتاب رياضيات دهم- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب رياضيات دهم- مبتكران عنوان کتاب:كتاب رياضيات دهم- مبتكران نویسنده: حسين انصاري ناشر: مبتكران قیمت: 16200 تومان در این کتاب ابتدا مفاهیم ریاضیات دهم را آموزش داده و با مثال های فراوان و هدفمند به تعمیق مفاهیم همت گمارده ایم. در پایان...
خلاصه مطلب close

كتاب رياضيات دهم- مبتكران عنوان کتاب:كتاب رياضيات دهم- مبتكران نویسنده: حسين انصاري ناشر: مبتكران قیمت: 16200 تومان در این کتاب ابتدا مفاهیم ریاضیات دهم را آموزش داده و با مثال های فراوان و هدفمند به تعمیق مفاهیم همت گمارده ایم. در پایان هر فصل نیز تمرینات متنوع در سطوح مختلف قرار داده ایم تا همه دانش آموزان با توانایی های مختلف با حل آن ها به پشتوانه علمی خود بیفزایند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

كتاب آموزش و آزمون رياضي دهم مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش و آزمون رياضي دهم رشادت (يگانه)- مبتكران عنوان کتاب:كتاب آموزش و آزمون رياضي دهم رشادت (يگانه)- مبتكران نویسنده:سعيد جلالي ناشر: مبتكران قیمت: 27000 تومان ریاضی دهم یگانه کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب ریاضی دهم را...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش و آزمون رياضي دهم رشادت (يگانه)- مبتكران عنوان کتاب:كتاب آموزش و آزمون رياضي دهم رشادت (يگانه)- مبتكران نویسنده:سعيد جلالي ناشر: مبتكران قیمت: 27000 تومان ریاضی دهم یگانه کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب ریاضی دهم را در سطح پیشرفته ارائه می دهد و دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی را برای شرکت در امتحانات آماده می سازد. کتاب های مجموعه یگانه به گونه ای تألیف شده اند که مطالعه ی آن ها دانش آموز را از همان سال اول متوسطه، برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها آماده می کند. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های مهم هر درس آشنا می شود و با مثال هایی بر آن...

كتاب هندسه 10 ام شهاب- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هندسه 10 ام شهاب- مبتكران عنوان کتاب:كتاب هندسه 10 ام شهاب- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات کیان کریمی خراسانی مرتضی خامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 20700 تومان از ویژگی های «هندسه 10 اُم شهاب» می توان به موارد زیر اشاره کرد: *...
خلاصه مطلب close

كتاب هندسه 10 ام شهاب- مبتكران عنوان کتاب:كتاب هندسه 10 ام شهاب- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات کیان کریمی خراسانی مرتضی خامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 20700 تومان از ویژگی های «هندسه 10 اُم شهاب» می توان به موارد زیر اشاره کرد: * آموزش پیشرفته کتاب درسی با مثال های متنوع؛ * تمرین های تفکیک شده براساس درس های هر فصل؛ * 50 پرسش های چهارگزینه ای برای هر فصل همراه با پاسخ کلیدی؛ * پاسخ نامه تشریحی تمام تمرین ها و پرسش های چهارگزینه ای؛ * طبقه بندی تمرین ها و پرسش های چهارگزینه ای به دشوار و دارای نکته کلیدی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه برای دهمی...

كتاب و پاسخ نامه رياضي دهم ام شهاب- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب و پاسخ نامه رياضي 10 ام شهاب- مبتكران عنوان کتاب:كتاب و پاسخ نامه رياضي 10 ام شهاب- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات کیان کریمی خراسانی مرتضی خامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 30300 تومان از ویژگی های «ریاضی10 اُم شهاب» می توان به...
خلاصه مطلب close

كتاب و پاسخ نامه رياضي 10 ام شهاب- مبتكران عنوان کتاب:كتاب و پاسخ نامه رياضي 10 ام شهاب- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات کیان کریمی خراسانی مرتضی خامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 30300 تومان از ویژگی های «ریاضی10 اُم شهاب» می توان به موارد زیر اشاره کرد: * آموزش پیشرفته کتاب درسی با مثال های متنوع؛ * تمرین های تفکیک شده براساس درس های هر فصل؛ * 50 پرسش های چهارگزینه ای برای هر فصل همراه با پاسخ کلیدی در انتهای کتاب؛ * پاسخ نامه تشریحی تمام تمرین ها و پرسش های چهارگزینه ای در جلد دوم کتاب؛ * طبقه بندی تمرین ها و پرسش های چهارگزینه ای به کمی دشوار،دشوار و دارای نکته کلیدی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک...

كتاب بانك سوال هندسه دهم مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب بانك سوال هندسه دهم مرشد(پايا)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب بانك سوال هندسه دهم مرشد(پايا)- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات کیان کریمی خراسانی مرتضی خامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 21600 تومان هندسه دهم پایا کتابی است مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک...
خلاصه مطلب close

كتاب بانك سوال هندسه دهم مرشد(پايا)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب بانك سوال هندسه دهم مرشد(پايا)- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات کیان کریمی خراسانی مرتضی خامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 21600 تومان هندسه دهم پایا کتابی است مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک را برای آزمون های ورودی دانشگاه های مشهور و رشته های به نام درس هندسه آماده می سازد. مؤلفان کتاب های پایا پس از ارائه درس نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که شامل پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش های تالیفی می باشد. این پرسش ها از ساده به سخت و براساس فصل ها و بخش های کتاب درسی تنظیم شده اند. مطالعه پاسخ نامه تشریحی کامل همراه...

كتاب بانك سوال رياضي دهم مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب بانك سوال رياضي دهم مرشد (پايا)- مبتكران عنوان کتاب:كتاب بانك سوال رياضي دهم از مجموعه مرشد (پايا)- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات و کیان کریمی خراسانی و مرتضی خمامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 33300 تومان ریاضی دهم پایا کتابی است از مجموعه...
خلاصه مطلب close

كتاب بانك سوال رياضي دهم مرشد (پايا)- مبتكران عنوان کتاب:كتاب بانك سوال رياضي دهم از مجموعه مرشد (پايا)- مبتكران نویسنده:حمیدرضا بیات و کیان کریمی خراسانی و مرتضی خمامی ابدی ناشر: مبتكران قیمت: 33300 تومان ریاضی دهم پایا کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک را برای آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته های به نام آماده می سازد. مؤلفان کتاب های پایا پس از ارائه درس نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که شامل پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش های تالیفی می باشد. این پرسش ها از ساده به سخت و براساس فصل ها و بخش های کتاب درسی تنظیم شده اند. مطالعه پاسخ...

كتاب فيزيك دهم- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فيزيك دهم- مبتكران عنوان کتاب:كتاب فيزيك دهم-مبتکران نویسنده:غلامعلی محمودزاده ناشر: مبتكران قیمت: 18000 تومان این کتاب، پنج فصل دارد که هرفصل آن، شامل عنوان های زیر است: 1- پرسش های مفهومی 2- پاسخ پرسش های مفهومی 3- پرسش های چهارگزینه...
خلاصه مطلب close

كتاب فيزيك دهم- مبتكران عنوان کتاب:كتاب فيزيك دهم-مبتکران نویسنده:غلامعلی محمودزاده ناشر: مبتكران قیمت: 18000 تومان این کتاب، پنج فصل دارد که هرفصل آن، شامل عنوان های زیر است: 1- پرسش های مفهومی 2- پاسخ پرسش های مفهومی 3- پرسش های چهارگزینه ای (تست) 4- پاسخ پرسش های چهارگزینه ای * در هریک از قسمت های 1 و 4 مفهوم های درسی به صورت تشریحی و با بیان ساده، توضیح داده شده اند. * نکته های درسی و کنکوری که در حل و پاسخگویی شما را کمک می کند و سریع تر شما را به جواب می رسانند، نیز در قسمت های 1و 4 بیان شده اند. * در قسمت 4، مطلب های درسی با عنوان (درس نامه) بیان و تشریح شده...

كتاب بانك سوال رياضي و آمار دهم مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب بانك سوال رياضي و آمار دهم مرشد(ميزان)- مبتكران عنوان کتاب:كتاب بانك سوال رياضي و آمار دهم از مجموعه مرشد(ميزان)-مبتکران نویسنده:رضا عابدی ناشر: مبتكران قیمت: 16200 تومان ریاضی و آمار دهم میزان کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته...
خلاصه مطلب close

كتاب بانك سوال رياضي و آمار دهم مرشد(ميزان)- مبتكران عنوان کتاب:كتاب بانك سوال رياضي و آمار دهم از مجموعه مرشد(ميزان)-مبتکران نویسنده:رضا عابدی ناشر: مبتكران قیمت: 16200 تومان ریاضی و آمار دهم میزان کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی را برای شرکت در آزمون های وروردی دانشگاه ها و رشته های به نام در درس ریاضی آماده می سازد. مؤلفان کتاب های میزان پس از ارائه درس نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که شامل پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش های تألیفی می باشد.این پرسش ها از ساده به سخت و براساس فصل ها و بخش های کتاب درسی تنظیم شده...

چاپ افست مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ی چاپ افست ​اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ی چاپ افست ​اینجا کلیک کنید

هوانوردي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي هوانوردي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي هوانوردي اینجا کلیک کنید

كتاب فارسي دهم- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فارسي دهم- مبتكران عنوان کتاب:كتاب فارسي دهم-مبتکران نویسنده:علی سلطانی گرد فرامرزی ناشر: مبتكران قیمت: 15300 تومان 1- معنی تمام واژه ها به ترتیب کاربرد در درس 2- آرایه های ادبی تمامی جمله ها و ابیات به ترتیب کاربرد 3- بیان...
خلاصه مطلب close

كتاب فارسي دهم- مبتكران عنوان کتاب:كتاب فارسي دهم-مبتکران نویسنده:علی سلطانی گرد فرامرزی ناشر: مبتكران قیمت: 15300 تومان 1- معنی تمام واژه ها به ترتیب کاربرد در درس 2- آرایه های ادبی تمامی جمله ها و ابیات به ترتیب کاربرد 3- بیان نکته های دستوری خاص دروس 4- شرح معنی کامل ابیات و جمله های دروس 5- توضیح مواردی که در بخش متن پژوهی مطرح شده است. 6- معرفی شاعران و نویسندگان 7- در پایان هر فصل، یک آزمون کامل تشریحی با پاسخ تشریحی 8- در پایان هر فصل، یک آزمون تستی با پاسخ تشریحی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم...

امور اداري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي امور اداري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي امور اداري اینجا کلیک کنید

بازاريابي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي بازاريابي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي بازاريابي اینجا کلیک کنید

درختكاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های رشته ی درختکاری اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های رشته ی درختکاری اینجا کلیک کنید

سبزيكاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برا ی دانلود کتاب های رشته ی سبزی کاری اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برا ی دانلود کتاب های رشته ی سبزی کاری اینجا کلیک کنید

فضاي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های رشته ی فضای سبز اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های رشته ی فضای سبز اینجا کلیک کنید

گل كاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های رشته گل کاری اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های رشته گل کاری اینجا کلیک کنید

كتاب فارسي دهم رشادت- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فارسي دهم رشادت- مبتكران عنوان کتاب:كتاب فارسي دهم (از مجموعه رشادت)- مبتكران نویسنده:حسین حسینی بیدختی ناشر: مبتكران قیمت: 24300 تومان فارسی دهم غزال، کتابی است از مجموعه رشادت با ویژگی های زیر: 1. شرح جامع بیت ها و نثر های...
خلاصه مطلب close

كتاب فارسي دهم رشادت- مبتكران عنوان کتاب:كتاب فارسي دهم (از مجموعه رشادت)- مبتكران نویسنده:حسین حسینی بیدختی ناشر: مبتكران قیمت: 24300 تومان فارسی دهم غزال، کتابی است از مجموعه رشادت با ویژگی های زیر: 1. شرح جامع بیت ها و نثر های کتاب درسی 2. آرایه های ادبی (متناسب با کتاب فارسی دهم) 3. دستور زبان و حل پیچیدگی های آن با روش های انحصاری 4. واژه ها و عبارت های املایی درس ها 5. پاسخ به کارگاه متن پژوهی (زبانی،ادبی، فکری) 6. تاریخ ادبیات و آشنایی با آثار ادبی (متناسب با فارسی دهم) 7. پرسش های چهارگزینه ای سراسری و تألیفی کتاب فارسی غزال، دانش آموزان را از همان سال اول متوسطه (2) برای موفقیت در رشته های برتر دانشگاه های...

كتاب عربي دهم هدهد انساني- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب عربي دهم هدهد انساني- مبتكران عنوان کتاب: كتاب عربي دهم هدهد ( از مجموعه مرشد) علوم انساني- مبتكران نویسنده: خديجه عليپور ناشر: مبتكران قیمت: 11700 تومان عربی هدهد کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته ادبیات و...
خلاصه مطلب close

كتاب عربي دهم هدهد انساني- مبتكران عنوان کتاب: كتاب عربي دهم هدهد ( از مجموعه مرشد) علوم انساني- مبتكران نویسنده: خديجه عليپور ناشر: مبتكران قیمت: 11700 تومان عربی هدهد کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته های بنام در درس عربی آماده می سازد. مؤلفان مجموعه هدهد پس از ارائه درس نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که شامل پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش های تالیفی می باشد. این پرسش ها بر اساس فصل و بخش های کتاب درسی تنظیم شده اند. مطالعه پاسخ نامه تشریحی کامل همراه با نکته های...

داستان نويسي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي داستان نويسي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي داستان نويسي اینجا کلیک کنید

روزنامه نگاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي روزنامه نگاري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي روزنامه نگاري اینجا کلیک کنید

فيلمنامه نويسي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي فيلمنامه نويسي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي فيلمنامه نويسي اینجا کلیک کنید

نمايشنامه نويسي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نمايشنامه نويسي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نمايشنامه نويسي اینجا کلیک کنید

مديريت و برنامه ريزي امور خانواده مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مديريت و برنامه ريزي امور خانواده اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مديريت و برنامه ريزي امور خانواده اینجا کلیک کنید

آواز ايراني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي آواز ايراني اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي آواز ايراني اینجا کلیک کنید

آواز جهاني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي آواز جهاني اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي آواز جهاني اینجا کلیک کنید

نوازندگي ساز ايراني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نوازندگي ساز ايراني اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نوازندگي ساز ايراني اینجا کلیک کنید

نوازندگي ساز جهاني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نوازندگي ساز جهاني اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي نوازندگي ساز جهاني اینجا کلیک کنید

تذهيب كاري مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تذهيب كاري اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تذهيب كاري اینجا کلیک کنید

تذهيب و تشعير مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تذهيب و تشعير اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي تذهيب و تشعير اینجا کلیک کنید

صفحه آرايي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي صفحه آرايي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي صفحه آرايي اینجا کلیک کنید

طراحي بسته بندي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي طراحي بسته بندي اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي طراحي بسته بندي اینجا کلیک کنید

طراحي طلا و جواهر مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي طراحي طلا و جواهر اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي طراحي طلا و جواهر اینجا کلیک کنید

کتاب کار زیست دهم- خیلی سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب کار زیست دهم- خیلی سبز عنوان کتاب: کتاب کار زیست دهم- خیلی سبز نویسنده: محمد حسن فضلعلی ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان کتاب کار زیست دهم، یک کتاب خوب و اساسی است که با خواندن درسنامه های این کتاب...
خلاصه مطلب close

کتاب کار زیست دهم- خیلی سبز عنوان کتاب: کتاب کار زیست دهم- خیلی سبز نویسنده: محمد حسن فضلعلی ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان کتاب کار زیست دهم، یک کتاب خوب و اساسی است که با خواندن درسنامه های این کتاب و جواب دادن به سوال های آن با یک تیر دو نشان میزنید: هم پرونده امتحان هاب کلاسی و نیم سال و سال بعد را می بندید و خیالتان کاملا راحت میشود و هم اولین قدم برای یاد گرفتن نکات ریز و درشت این درس برای کنکور را خوب و محکم برمیدارید. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم...

كتاب تست رياضي و آمار 1 انساني- خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست رياضي و آمار 1 انساني- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست رياضي و آمار1 دهم ويژه رشته انساني- خیلی سبز نویسنده: مهندس علی شهرابی ناشر: خیلی سبز قیمت: 18000 تومان کتاب کار تست رياضي و آمار1 دهم ويژه رشته...
خلاصه مطلب close

كتاب تست رياضي و آمار 1 انساني- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست رياضي و آمار1 دهم ويژه رشته انساني- خیلی سبز نویسنده: مهندس علی شهرابی ناشر: خیلی سبز قیمت: 18000 تومان کتاب کار تست رياضي و آمار1 دهم ويژه رشته ي انساني، حاوي درسنامه ها، تست ها و پاسخ هاي تشريحي مفيد و سودمند مي باشد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

كتاب كار علوم و فنون دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار علوم و فنون دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب کار علوم و فنون دهم-خیلی سبز نویسنده: شهناز عبادتی ناشر: خیلی سبز قیمت: 12000 تومان كتاب كار علوم و فنون دهم دومين كتاب كار رشته ي علوم انساني است. اين كتاب...
خلاصه مطلب close

كتاب كار علوم و فنون دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب کار علوم و فنون دهم-خیلی سبز نویسنده: شهناز عبادتی ناشر: خیلی سبز قیمت: 12000 تومان كتاب كار علوم و فنون دهم دومين كتاب كار رشته ي علوم انساني است. اين كتاب حاوي نمودارهايي است كه به دانش آموز رشته ي علوم انساني كمك ميكند همه ي نكات و تعاريف را به خوبي فراگيرند و بتوانند مطالب را خلاصه و دسته بندي كنند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

كتاب رياضي 1 پيشرفته دهم- خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب رياضي 1 پيشرفته دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب رياضي 1 پيشرفته دهم- خیلی سبز نویسنده: محمود امیری ناشر: خیلی سبز قیمت:18000 تومان نردبام اسم جديد سري جديد كتاب هاي خيلي سبز است كه پيشرفته ي كتاب هاي تست هستند...
خلاصه مطلب close

كتاب رياضي 1 پيشرفته دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب رياضي 1 پيشرفته دهم- خیلی سبز نویسنده: محمود امیری ناشر: خیلی سبز قیمت:18000 تومان نردبام اسم جديد سري جديد كتاب هاي خيلي سبز است كه پيشرفته ي كتاب هاي تست هستند و با اين مجموعه كتاب ها ميتوانيد درصد بالايي كسب نماييد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه برای دهمی ها دانلود گام به گام دهم بارم بندی دهم مشاهده مطلب نمونه سوال دهم دی وی دی های دهم کانال تلگرام دهم

كتاب تست فيزيك دهم تجربي-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست فيزيك دهم تجربي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست فيزيك دهم تجربي-خیلی سبز نویسنده: رضا سبز میدانی-احمد مصلایی-نوید شاهی ناشر: خیلی سبز قیمت:23000 تومان كتاب تست فيزيك دهم حاوي تست هاي متنوع كنكور است كه تمام مطالب درسي پايه...
خلاصه مطلب close

كتاب تست فيزيك دهم تجربي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست فيزيك دهم تجربي-خیلی سبز نویسنده: رضا سبز میدانی-احمد مصلایی-نوید شاهی ناشر: خیلی سبز قیمت:23000 تومان كتاب تست فيزيك دهم حاوي تست هاي متنوع كنكور است كه تمام مطالب درسي پايه ي دهم را پوشش ميدهد. اين كتاب داراي درسنامه هاي مفهومي كامل همراه با پاسخنامه هاي تشريحي است كه موجب ميشود فيزيك پايه در سال دوازدهم نقطه ي قوت دانش آموزان رشته ي علوم تجربي باشد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب كار عربي دهم- خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار عربي دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كارعربي دهم- خیلی سبز نویسنده: حبیب ا... درویش ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان از درس هايي كه معمولا دانش آموزان زيادي با آن مشكل دارند عربي است كه چنانچه از سال...
خلاصه مطلب close

كتاب كار عربي دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كارعربي دهم- خیلی سبز نویسنده: حبیب ا... درویش ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان از درس هايي كه معمولا دانش آموزان زيادي با آن مشكل دارند عربي است كه چنانچه از سال اول خوب و به تدريج فراگرفته شود در رتبه و نمره ي تراز تاثير زيادي دارد. اين كتاب ، درس عربي را به يك درس شيرين، راحت و دوست داشتني تبديل مي كند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب كار فارسي دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار فارسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كار فارسي دهم- خیلی سبز نویسنده: عباس براری مریم ایراندوست ناشر: خیلی سبز قیمت: 12500 تومان دانش آموزان معمولا با كتاب فارسي مشكلي ندارند. فارسي زبان مادري مان است و با آن آشنا...
خلاصه مطلب close

كتاب كار فارسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كار فارسي دهم- خیلی سبز نویسنده: عباس براری مریم ایراندوست ناشر: خیلی سبز قیمت: 12500 تومان دانش آموزان معمولا با كتاب فارسي مشكلي ندارند. فارسي زبان مادري مان است و با آن آشنا هستيم. اين كتاب به شما كمك ميكند فارسي را راحت و آسان و در عين حال خوب و كامل فراگيريد. هر درس شامل تمام نكات كتاب درسي ست املاء، لغت و معنی، مفهوم، دستور و آرایه ها و … . بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب كار زبان دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار زبان دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كار زبان دهم-خیلی سبز نویسنده: بابک باقری حمید خزایی ناشر: خیلی سبز قیمت: 13000 تومان كتاب كار زبان دهم خيلي سبز شامل سوالاتي مناسب و همگام با كتاب درسي و امتحان هاي نيم...
خلاصه مطلب close

كتاب كار زبان دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كار زبان دهم-خیلی سبز نویسنده: بابک باقری حمید خزایی ناشر: خیلی سبز قیمت: 13000 تومان كتاب كار زبان دهم خيلي سبز شامل سوالاتي مناسب و همگام با كتاب درسي و امتحان هاي نيم سال و پايان سال مي باشد و داراي تصاويري جذاب و گرافيكي استثنايي است. اين كتاب يك cd هم براي تمرين هاي قسمت listening ش داراست. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب تست فيزيك دهم رياضي-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست فيزيك دهم رياضي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست فيزيك دهم رياضي- خیلی سبز نویسنده:رضا سبز میدانی احمد مصلایی نوید شاهی ناشر: خیلی سبز قیمت: 27000 تومان تست هاي مرتب و دسته بندي شده كه تمام مباحث درسي كتاب دهم...
خلاصه مطلب close

كتاب تست فيزيك دهم رياضي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست فيزيك دهم رياضي- خیلی سبز نویسنده:رضا سبز میدانی احمد مصلایی نوید شاهی ناشر: خیلی سبز قیمت: 27000 تومان تست هاي مرتب و دسته بندي شده كه تمام مباحث درسي كتاب دهم را پوشش ميدهد ، درسنامه هايي كه فيزيك را كاملا مفهومي آموزش داده و پاسخ هاي تشريحي از جمله ويژگي هاي بارز كتاب تست فيزيك دهم رشته ي رياضي انتشارات خيلي سبز مي باشد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب تست زبان دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست زبان دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست زبان دهم- خیلی سبز نویسنده: دکتر رضا کیاسالار ناشر: خیلی سبز قیمت: 17000 تومان كتاب تست زبان دهم شامل درسنامه هاي پرتكرار و كاربردي در حوزه ي گرامر، واژگان و درك...
خلاصه مطلب close

كتاب تست زبان دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست زبان دهم- خیلی سبز نویسنده: دکتر رضا کیاسالار ناشر: خیلی سبز قیمت: 17000 تومان كتاب تست زبان دهم شامل درسنامه هاي پرتكرار و كاربردي در حوزه ي گرامر، واژگان و درك مطلب همراه با تست ها دقيق و مفهومي است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب ماجراهاي من و درسام رياضي و آمار1 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام رياضي و آمار 1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام رياضي و آمار1- خیلی سبز نویسنده: مهندس امیر زر اندوز ناشر: خیلی سبز قیمت: 15500 تومان درس رياضي و آمار 1 يكي از...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام رياضي و آمار 1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام رياضي و آمار1- خیلی سبز نویسنده: مهندس امیر زر اندوز ناشر: خیلی سبز قیمت: 15500 تومان درس رياضي و آمار 1 يكي از مهم ترين و سخت ترين درس هاي رشته ي رشته ي انساني ست. كتاب ماجراهاي من و درسام رياضي و آمار 1 انساني درسنامه هاي جامع دارد كه فهم مطالب دشوار اين درس را شيرين و راحت مي كند. تمام تمرين هاي مهم كتاب رياضي و آمار 1 در اين كتاب پوشش داده شده و در نهايت اينكه كتاب داراي خلاصه بندي نكات درسي براي شب قبل از امتحان است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر...

كتاب ماجراهاي من و درسام زبان انگليسي دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام زبان انگليسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام زبان انگليسي دهم- خیلی سبز نویسنده: حسن بلند ناشر: خیلی سبز قیمت: كتاب زبان انگليسي پايه ي دهم كتاب جديدي است كه هيچ امتحاني...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام زبان انگليسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام زبان انگليسي دهم- خیلی سبز نویسنده: حسن بلند ناشر: خیلی سبز قیمت: كتاب زبان انگليسي پايه ي دهم كتاب جديدي است كه هيچ امتحاني از آن گرفته نشده، كتاب ماجراهاي من و درسام زبان انگليسي دهم تلاش كرده در كنار درسنامه هاي خوب و آموزشي روان و ساده تعداد زيادي نمونه سوال امتحاني در اختيار دانش آموزان پايه ي دهم قرار دهد تا دانش آموزان با اشنايي كامل خود را براي امتحان آماده نمايند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب ماجراهاي من و درسام هندسه 1 دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام هندسه 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام هندسه 1دهم- خیلی سبز نویسنده: مسعود مودب ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان با درسنامه هايي كاملا مفهومي كتاب ماجراهاي من و درسام هندسه 1...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام هندسه 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام هندسه 1دهم- خیلی سبز نویسنده: مسعود مودب ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان با درسنامه هايي كاملا مفهومي كتاب ماجراهاي من و درسام هندسه 1 ، دانش آموزان دهمي رشته ي رياضي هندسه را كاملا فرا ميگيرند مثال هاي اين كتاب به گونه اي ست كه مسائل و قضيه هاي هندسه كاملا در ذهن نهادينه مي شود و دانش آموزان در تمارين و نمونه سوالات امتحاني آن با سوالات استاندارد امتحاني آشنا ميشوند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب تست فارسي دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست فارسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست فارسي دهم- خیلی سبز نویسندگان: ابوالفضل غلامی، افشین محی الدین، جلال الدین دهقانی، سعید بهابادی ناشر: خیلی سبز قیمت: 22000 تومان در ابتداي هر درس كتاب تست فارسي دهم درسنامه اي كم...
خلاصه مطلب close

كتاب تست فارسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست فارسي دهم- خیلی سبز نویسندگان: ابوالفضل غلامی، افشین محی الدین، جلال الدین دهقانی، سعید بهابادی ناشر: خیلی سبز قیمت: 22000 تومان در ابتداي هر درس كتاب تست فارسي دهم درسنامه اي كم حجم براي مرور لفات مهم از نظر املايي و معنايي، آرايه هاي درس، مضامين ادبي و... آن درس قرار داده شده. درسنامه هاي كامل آرايه ها و دستور زبان در پاسخ تست ها قرار دارد. اين كتاب تمامي نكات و مطالب درسي را پوشش داده و داراي تست هاي تاليفي متناسب با محتواي مطالب درسي ست. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

کتاب های کمک درسی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر موسسه می توانید تمامی کتاب های آن موسسه را مشاهده نمایید. همچنین در صفحه ی هر موسسه با کلیک...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر موسسه می توانید تمامی کتاب های آن موسسه را مشاهده نمایید. همچنین در صفحه ی هر موسسه با کلیک بر روی هر عنوان می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. برای مشاهده کتاب های کمک درسی هر موسسه انتشاراتی بر روی عنوان آن موسسه کلیک نمایید. انتشارات مبتکران انتشارات خیلی سبز انتشارات کانون فرهنگی آموزش انتشارات نشر الگو انتشارات مهر و ماه انتشارات گاج انتشارات کاگو انتشارات چهار خونه انتشارات گل واژه

کتاب های خیلی سبز پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی خیلی سبز ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی خیلی سبز ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. زیست شناسی- کتاب کار رشته تجربی علوم و فنون ادبی -کتاب کار رشته ي انساني عربي 1- كتاب كار رشته هاي رياضي و تجربي ریاضی و آمار 1-تست رشته انسانی انگليسي1- تست تمامي رشته ها زيست شناسي -تست رشته ي تجربي عربي زبان قرآن 1-ماجراها رشته هاي رياضي و تجربي هندسه 1- ماجراها رشته ي رياضي زبان 1-ماجراها تمامي رشته ها فيزيك 1-تست رشته ي تجربي فيزيك1-تست رشته ي رياضي فارسي 1- تست تمامی ...

كتاب تست عربي دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست عربي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست عربي دهم- خیلی سبز نویسنده: کاظم غلامی ناشر: خیلی سبز قیمت: 18000 تومان كتاب تست عربي دهم خيلي سبز حاوي مطالب و نكات نغز و مهم، درسنامه هاي كامل تست هاي واژگان،...
خلاصه مطلب close

كتاب تست عربي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست عربي دهم- خیلی سبز نویسنده: کاظم غلامی ناشر: خیلی سبز قیمت: 18000 تومان كتاب تست عربي دهم خيلي سبز حاوي مطالب و نكات نغز و مهم، درسنامه هاي كامل تست هاي واژگان، مفهوم، ترجمه و تعريب،درك متن و قواعد به همراه پاسخنامه هاي كاملا تشريحي است كه كاملا براساس مطالب و رويكردهاي كتاب درسي جديد نوشته شده است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب ماجراهاي من و درسام عربي زبان قرآن 1 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام عربي زبان قرآن 1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام عربي زبان قرآن 1دهم- خیلی سبز نویسنده: گودرز سروی -علی جعفر ندوشن ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان در كتاب ماجراهاي من و...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام عربي زبان قرآن 1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام عربي زبان قرآن 1دهم- خیلی سبز نویسنده: گودرز سروی -علی جعفر ندوشن ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان در كتاب ماجراهاي من و درسام عربي زبان قرآن 1 دهم قواعد عربي به خوبي توضيح داده شده است معني تمامي لغات ارائه شده تا دانش آموزان در فهم متن و نحوه ي كاربرد لغات مشكلي نداشته باشند تمرين هاي زياد و نمونه سوالات استاندارد از ديگر ويژگي هاي اين كتاب است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب كار رياضي و آمار1 دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار رياضي و آمار1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كار رياضي و آمار1 دهم-خیلی سبز نویسنده: مهدی عایذی ناشر: خیلی سبز قیمت: 12000 تومان با خواندن كتاب كار رياضي و آمار 1 درس رياضي براي دانش آموزان رشته ي...
خلاصه مطلب close

كتاب كار رياضي و آمار1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كار رياضي و آمار1 دهم-خیلی سبز نویسنده: مهدی عایذی ناشر: خیلی سبز قیمت: 12000 تومان با خواندن كتاب كار رياضي و آمار 1 درس رياضي براي دانش آموزان رشته ي رياضي به يك درس شيرين، راحت و قابل فهم تبديل ميشود. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

کتاب های کمک درسی قلم چی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. سوال هاي پرتكرار فيزيك 1 رشته ي رياضي سوال هاي پرتكرار رياضي 1 رشته هاي رياضي و تجربي سوال هاي پرتكرار فيزيك1 رشته ي تجربي فيزيك 1-طبقه بندي شده رشته ي رياضي فيزيك 1-طبقه بندي شده رشته تجربي شيمي 1 -طبقه بندي شده رشته هاي تجربي و رياضي رياضي1-كتاب كار رشته هاي رياضي و تجربي رياضي 1-طبقه بندي شده رشته هاي رياضي و تجربي ...

کتاب های کمک درسی مهروماه پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی مهر و ماه ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی مهر و ماه ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید.

کتاب های کمک درسی پایه دهم- انتشارات گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی گاج ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی گاج ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. رياضي دهم-پرسمان رشته هاي تجربي و رياضي فيزيك دهم(رياضي)-پرسمان فيزيك دهم(تجربي)-پرسمان شیمی دهم-پرسمان رشته های تجربی و ریاضی زيست دهم-پرسمان رشته ي تجربي فارسي دهم-پرسمان تمامي رشته ها سير تا پياز فيزيك دهم رشته ي تجربي سير تا پياز رياضي دهم رشته هاي رياضي و تجربي ميكرو دهم فيزيك رشته ي تجربي ميكرو رياضي دهم رشته هاي رياضي و تجربي میکرو هندسه دهم...

کتاب های کمک درسی نشر الگو پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی نشر الگو ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی نشر الگو ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. شيمي دهم-تست رشته هاي رياضي و تجربي هندسه دهم-سه بعدي رشته ي رياضي رياضي دهم-سه بعدي رشته هاي رياضي و تجربي فيزيك دهم-تست رشته ي رياضي فيزيك دهم-تست رشته تجربي فيزيك دهم-سه بعدي رشته تجربي ادبيات موضوعي كليه رشته ها زيست شناسي دهم رشته ي تجربي عربي دهم-سه بعدي رشته هاي رياضي و تجربي فيزيك دهم-سه بعدي رشته ي رياضي

کتاب های کمک درسی مبتکران پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی مبتکران ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی مبتکران ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. فيزيك دهم رشته هاي رياضي و تجربي بانك سوال انگليسي-مرشد(كندو) تمامي رشته ها كتاب و پاسخ نامه رياضي دهم-شهاب رشته هاي رياضي و تجربي بانك سوال رياضي و آمار دهم- مرشد رشته هاي انساني و معارف اسلامي هندسه دهم- شهاب رشته ي رياضي آموزش و آزمون انگليسي دهم رشادت تمامي رشته ها رياضي دهم-رشادت(يگانه) رشته هاي رياضي و تجربي آموزش و آزمون هندسه-رشادت(يگانه) رشته رياضي فارسي دهم-مبتكران رشته هاي رياضي و تجربي عربي دهم هدهد(مرشد) رشته...

كتاب ماجراهاي من و درسام فارسي 1 دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام فارسي 1 دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام فارسي 1دهم-خیلی سبز نویسنده: مجتبی احمد وند ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان هدف كتاب ماجراهاي من و درسام فارسي 1 اين است...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام فارسي 1 دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام فارسي 1دهم-خیلی سبز نویسنده: مجتبی احمد وند ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان هدف كتاب ماجراهاي من و درسام فارسي 1 اين است كه دانش آموزان در فهم متون و شعرهاي دشوار كتاب فارسي دهم مشكلي نداشته باشند، بدين منظور متن كتاب درسي بدون كم و كاست همراه با معاني تمام شعرها، متون و نيز نكات مهم و كليدي آورده شده.در اين كتاب به اندازه ي كافي نمونه سوال امتحاني و آزمون گنجانده شده تا به دانش آموزان در كسب نمره ي كامل كمك نمايد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب...

كتاب فيزيك دهم (تست) ويژه رياضي-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فيزيك دهم (تست) ويژه رياضي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم(تست) ويژه رياضي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان درسنامه ای منطبق با کتاب درسی فیزیک پایه دهم حدود 1000 پرسش چهارگزینه ای منطبق با...
خلاصه مطلب close

كتاب فيزيك دهم (تست) ويژه رياضي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم(تست) ويژه رياضي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان درسنامه ای منطبق با کتاب درسی فیزیک پایه دهم حدود 1000 پرسش چهارگزینه ای منطبق با کتاب درسی با چینش آموزشی پرسش های چهارگزینه ای تالیفی به همراه سوالات کنکور سال های اخیر مرتبط با مباحث کتاب درسی پرسش های چهارگزینه ای تکمیلی برای دانش آموزان علاقه مند آزمون هایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب پرسمان رياضي دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب پرسمان رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب پرسمان رياضي دهم- گاج نویسنده: علي اكبر طالبي ناشر: گاج قیمت: 12000 تومان از ويژگي هاي این کتاب درسنامه هاي جامع و كامل و ارائه ي بانك سوال امتحاني همراه با پاسخ نامه...
خلاصه مطلب close

كتاب پرسمان رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب پرسمان رياضي دهم- گاج نویسنده: علي اكبر طالبي ناشر: گاج قیمت: 12000 تومان از ويژگي هاي این کتاب درسنامه هاي جامع و كامل و ارائه ي بانك سوال امتحاني همراه با پاسخ نامه هاي كاملا تشريحي است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب فارسي دهم غزال(رشادت)-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فارسي دهم غزال(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب فارسي دهم غزال(رشادت)-مبتكران نویسنده: حسين حسيني بيدختي ناشر: مبتکران قیمت: 24300 تومان فارسی دهم غزال، کتابی است از مجموعه رشادت با ویژگی های زیر: 1. شرح جامع بیت ها و نثر های کتاب...
خلاصه مطلب close

كتاب فارسي دهم غزال(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب فارسي دهم غزال(رشادت)-مبتكران نویسنده: حسين حسيني بيدختي ناشر: مبتکران قیمت: 24300 تومان فارسی دهم غزال، کتابی است از مجموعه رشادت با ویژگی های زیر: 1. شرح جامع بیت ها و نثر های کتاب درسی 2. آرایه های ادبی (متناسب با کتاب فارسی دهم) 3. دستور زبان و حل پیچیدگی های آن با روش های انحصاری 4. واژه ها و عبارت های املایی درس ها 5. پاسخ به کارگاه متن پژوهی (زبانی،ادبی، فکری) 6. تاریخ ادبیات و آشنایی با آثار ادبی (متناسب با فارسی دهم) 7. پرسش های چهارگزینه ای سراسری و تألیفی کتاب فارسی غزال، دانش آموزان را از همان سال اول متوسطه (2) برای موفقیت در رشته های برتر دانشگاه های بنام...

كتاب سوال هاي پر تكرار رياضي 1-قلم چي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب سوال هاي پر تكرار رياضي 1-قلم چي عنوان کتاب: کتاب سوال هاي پرتكرار رياضي 1 دهم- قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چی قیمت: 16000 تومان الف- این کتاب شامل 600 سؤال تشریحی از آزمون‌های مدارس سراسر کشور...
خلاصه مطلب close

كتاب سوال هاي پر تكرار رياضي 1-قلم چي عنوان کتاب: کتاب سوال هاي پرتكرار رياضي 1 دهم- قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چی قیمت: 16000 تومان الف- این کتاب شامل 600 سؤال تشریحی از آزمون‌های مدارس سراسر کشور سال‌های92، 93 و 94 است. در یک روند چندمرحله‌ای، از میان بیش از 1200 برگه‌ی امتحانی مدارس سراسر کشور، سؤال‌هایی که دقیقاً منطبق بر موضوعات ارائه شده در کتاب درسی جدید است، استخراج شده‌اند. ب- در بخش‌هایی که موضوعات جدید بوده و سؤال موجود نیست، بر اساس کتاب درسی سؤال‌هایی بیش‌تر از نیاز، شبیه‌سازی و در یک فرآیند چند مرحله‌ای پالایش شده‌اند. پ- 100 سؤال تشریحی از مدارس استعداد درخشان سراسر کشور نیز در کتاب قرار داده شده است. ث...

كتاب آبي فيزيك 1 دهم رياضي-قلم چي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آبي فيزيك 1 دهم رياضي-قلم چي عنوان کتاب: کتاب آبي فيزيك 1 دهم رياضي-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 26000 تومان پوشش کامل مثال ها ، مسئله ها ، پرسش ها ، شکل ها ، تمرین ها...
خلاصه مطلب close

كتاب آبي فيزيك 1 دهم رياضي-قلم چي عنوان کتاب: کتاب آبي فيزيك 1 دهم رياضي-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 26000 تومان پوشش کامل مثال ها ، مسئله ها ، پرسش ها ، شکل ها ، تمرین ها و فعالیت های کتاب درسی حجم متناسب صفحات کتاب همراه با تعداد سوال بهینه در کتاب استفاده از تست استاندارد(کنکور سراسری + آزمون های کانون) نوشتن پاسخ نامه تشریحی با توجه به تغییرات کتاب درسی و فرمول های جدید در کتاب انجام شده است نوشتن خلاصه درس بعد از نوشتن پاسخ نامه تشریحی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب آبي رياضي 1 دهم-قلم چي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آبي رياضي 1 دهم-قلم چي عنوان کتاب: کتاب آبي رياضي 1 دهم-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 22000 تومان الف- این کتاب شامل 1000 تست است. ب- تست‌های این کتاب، از کنکور سراسری داخل و خارج...
خلاصه مطلب close

كتاب آبي رياضي 1 دهم-قلم چي عنوان کتاب: کتاب آبي رياضي 1 دهم-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 22000 تومان الف- این کتاب شامل 1000 تست است. ب- تست‌های این کتاب، از کنکور سراسری داخل و خارج از کشور، آزمون‌های کانون سال‌های 92،93 و 94 ، تست‌های شبیه‌سازی شده از تمرین‌های کتاب درسی جدید، تست‌های ترکیبی، تست‌های تالیفی و تست‌های کاربردی است. در تالیف تست‌های کاربردی از کتاب‌های مرجع COLLEGE ALGEBRA سال‌های 2010 به بعد استفاده شده است. ب- در این کتاب، تنها تست‌هایی از کنکورهای سراسری و کانون قرار داده شده‌اند که دقیقاً منطبق بر رویکردهای کتاب درسی جدید باشند. ت- در این کتاب، در ابتدای هر موضوع (درس) درسنامه‌ی کاملی با نگاه کاربردی و منطبق...

كتاب كار رياضي 1 دهم- قلم چي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار رياضي 1 دهم- قلم چي عنوان کتاب: کتاب كار رياضي 1 دهم- قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 17000 تومان الف- این کتاب شامل 700 سؤال است. ب- روند تالیف دقیقاً منطیق بر کتاب درسی است....
خلاصه مطلب close

كتاب كار رياضي 1 دهم- قلم چي عنوان کتاب: کتاب كار رياضي 1 دهم- قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 17000 تومان الف- این کتاب شامل 700 سؤال است. ب- روند تالیف دقیقاً منطیق بر کتاب درسی است. هر درس از هر فصل، با یک درسنامه‌ شروع می‌شود و متناسب با محتوای آن شامل تیپ‌های سؤالی زیر است: 1- سؤال‌های کامل کردن جملات (پرکردن جای خالی) 2- سؤال‌های انتخاب درست – نادرست 3- سؤال‌های محاسباتی و تشریحی 4- سؤال‌های کاربردی پ- تنظیم سؤال‌ها به‌گونه‌ای است که کاستی‌های احتمالی کتاب درسی را به‌طور کامل پوشش می‌دهد. در طراحی سؤالات، مقدمات لازم برای ورود به مبحث رعایت شده و پله‌پله موضوع کامل می‌شود. در این کتاب، از طرح سؤال‌های معماگونه...

كتاب آبي فيزيك 1 دهم تجربي- قلم چي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آبي فيزيك 1 دهم تجربي- قلم چي عنوان کتاب:کتاب آبي فيزيك 1 دهم تجربي-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چی قیمت: 22000 تومان پوشش کامل مثال ها ، مسئله ها ، پرسش ها ، شکل ها ، تمرین...
خلاصه مطلب close

كتاب آبي فيزيك 1 دهم تجربي- قلم چي عنوان کتاب:کتاب آبي فيزيك 1 دهم تجربي-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چی قیمت: 22000 تومان پوشش کامل مثال ها ، مسئله ها ، پرسش ها ، شکل ها ، تمرین ها و فعالیت های کتاب درسی حجم متناسب صفحات کتاب همراه با تعداد سوال بهینه در کتاب استفاده از تست استاندارد(کنکور سراسری + آزمون های کانون) نوشتن پاسخ نامه تشریحی با توجه به تغییرات کتاب درسی و فرمول های جدید در کتاب انجام شده است نوشتن خلاصه درس بعد از نوشتن پاسخ نامه تشریحی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب آبي شيمي 1 دهم-قلم چي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آبي شيمي 1 دهم-قلم چي عنوان کتاب: کتاب آبي شيمي1 دهم-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 18500 تومان درس‌نامه‌های کتاب آبی شیمی دهم کاملا منطبق بر زیر مبحث های کتاب درسی می‌باشد و برای هر زیر مبحث...
خلاصه مطلب close

كتاب آبي شيمي 1 دهم-قلم چي عنوان کتاب: کتاب آبي شيمي1 دهم-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 18500 تومان درس‌نامه‌های کتاب آبی شیمی دهم کاملا منطبق بر زیر مبحث های کتاب درسی می‌باشد و برای هر زیر مبحث درس‌نامه‌ی جداگانه نوشته شده است. تعداد سوال‌های هر فصل متناسب با میزان اهمیت آن تنظیم شده است که میزان اهمیت شامل: تعداد صفحه‌ی کتاب درسی، تعداد شکل‌ها و جدول‌ها و نمودار‌ها، تعداد آزمایش‌ها و تمرین‌های کتاب درسی می‌باشد. سوالات هر زیر مبحث تیپ‌بندی شده است. نحوه‌ی چیدمان سوالات در هر تیپ تابع روند آموزشی(ساده به دشوار)می‌باشد. سوالات شامل سوالات کنکور سراسری داخل و خارج، آزمون‌های 4 سال اخیر کانون و سوالات کتاب درسی(مطابق با کنکور 2 سال اخیر) جهت پوشش...

كتاب جامع دين و زندگي 1 دهم-قلم چي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب جامع دين و زندگي 1 دهم-قلم چي عنوان کتاب: کتاب جامع دين و زندگي 1 دهم-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 13000 تومان برای هر درس 5 بخش در نظر گرفته شده است: 1- درس‌نامه (پیام آیات...
خلاصه مطلب close

كتاب جامع دين و زندگي 1 دهم-قلم چي عنوان کتاب: کتاب جامع دين و زندگي 1 دهم-قلم چي نویسنده: گروه نویسندگان ناشر: قلم چي قیمت: 13000 تومان برای هر درس 5 بخش در نظر گرفته شده است: 1- درس‌نامه (پیام آیات و آنالیز متن درس) 2- یک برگه امتحانی معادل امتحان پایان ترم 3- بخش ویژه سؤالات کمی دشوارتر 4- تست‌های طبقه‌بندی شده 5- پاسخ تشریحی پیام آیات در سه بخش مجزا آمده است: 1-ترجمه روان آیات، 2- پیام‌های کتاب درسی 3- پیام‌های تکمیلی . طبقه‌بندی موضوعی مفاهیم کتاب و کلمات کلیدی به همراه روابط علّی و معلولی در متن مشخص شده است استفاده آموزشی از رنگ دوم: واژگان کلیدی در متن درس‌نامه با رنگ دوم مشخص شده‌اند. پاسخ تمام سؤال‌های...

كتاب هندسه 1 دهم- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هندسه 1 دهم- مبتكران عنوان کتاب: كتاب هندسه 1 دهم- مبتكران نویسنده: حسين انصاري ناشر: مبتکران قیمت: 18000 تومان در این کتاب مفاهیم درس هندسه به تفضیل آموزش داده شده و با ارائه مثال های گوناگون به تفهیم عمیق...
خلاصه مطلب close

كتاب هندسه 1 دهم- مبتكران عنوان کتاب: كتاب هندسه 1 دهم- مبتكران نویسنده: حسين انصاري ناشر: مبتکران قیمت: 18000 تومان در این کتاب مفاهیم درس هندسه به تفضیل آموزش داده شده و با ارائه مثال های گوناگون به تفهیم عمیق این درس کمک بسزایی می کند. در پایان هر فصل متناسب با ظرفیت دانش آموزان تمرین هایی گذاشته شده که نوجوانان عزیز با حل آن ها قدرت خلاقیت و بنیه ی عملی خود را ارتقاء می دهند. در پایان کتاب پرسش های چهارگزینه ای قرار داده شده که دانش آموزان را برای مسابقات علمی آماده می کند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب پرسمان فيزيك دهم رياضي و تجربي-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب پرسمان فيزيك دهم رياضي و تجربي-گاج عنوان کتاب: كتاب پرسمان فيزيك دهم رياضي و تجربي- گاج نویسنده: امير حسن محمد پور ناشر: گاج قیمت: 18000 تومان ارائه درسنامه های کاربردی و کوتاه ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا...
خلاصه مطلب close

كتاب پرسمان فيزيك دهم رياضي و تجربي-گاج عنوان کتاب: كتاب پرسمان فيزيك دهم رياضي و تجربي- گاج نویسنده: امير حسن محمد پور ناشر: گاج قیمت: 18000 تومان ارائه درسنامه های کاربردی و کوتاه ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی همراه با سوالات شب امتحان بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود رشته ي رياضي لینک دانلود رشته ي تجربي مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

كتاب فيزيك دهم مبتکران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فيزيك دهم آماج رياضي و تجربي-مبتكران عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم آماج رياضي و تجربي-مبتكران نویسنده: احمد پرندوست ناشر: مبتکران قیمت: 51300 تومان فیزیک دهم آماج کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب فیزیک دهم را در...
خلاصه مطلب close

كتاب فيزيك دهم آماج رياضي و تجربي-مبتكران عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم آماج رياضي و تجربي-مبتكران نویسنده: احمد پرندوست ناشر: مبتکران قیمت: 51300 تومان فیزیک دهم آماج کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب فیزیک دهم را در سطح پیشرفته ارائه می دهد و دانش آموزان رشته علوم تجربی و رياضي فيزيك را برای شرکت در امتحانات آماده می سازد. کتاب های مجموعه آماج به گونه ای تالیف شده اند که مطالعه ی آن ها دانش آموز را از همان سال اول متوسطه، برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها آماده می کند. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های مهم هر درس آشنا می شود و با مثال هایی بر آن ها تسلط...

دفتر رياضي دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دفتر رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: دفتر رياضي دهم- گاج نویسنده: گروه مولفان گاج ناشر: گاج قیمت: 10000 تومان مشترک رشته علوم تجربی - ریاضی و فیزیک درج تمام تمرین ها و مسائل کتاب ریاضی بدون پاسخ تشریحی جهت جلوگیری از...
خلاصه مطلب close

دفتر رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: دفتر رياضي دهم- گاج نویسنده: گروه مولفان گاج ناشر: گاج قیمت: 10000 تومان مشترک رشته علوم تجربی - ریاضی و فیزیک درج تمام تمرین ها و مسائل کتاب ریاضی بدون پاسخ تشریحی جهت جلوگیری از اتلاف وقت دانش آموز قراردادن فضایی خالی در ابتدای بعضی مباحث و انتهای کتاب جهت درج نکات یا تمرین های اضافه بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

دانلود نمونه سوالات امتحانی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی دهم مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی دهم به تفکیک رشته...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی دهم مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی دهم به تفکیک رشته آماده شده و برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات دهم ابتدا بر روی رشته مورد نظر خود کلیک نموده و سپس با دانلود بر روی هر درس به صفحه دانلود نمونه سوالات آن درس منتقل می شوید. نمونه سوالات دهم تجربی نمونه سوالات دهم ریاضی نمونه سوالات دهم انسانی نمونه سوالات دهم معارف مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه...

كتاب رياضي دهم يكتا-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب رياضي دهم يكتا-مبتكران عنوان کتاب: كتاب رياضي دهم يكتا-مبتكران نویسنده: سعيد بياتي ناشر: مبتکران قیمت: 28800 تومان ریاضی دهم یکتا کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته...
خلاصه مطلب close

كتاب رياضي دهم يكتا-مبتكران عنوان کتاب: كتاب رياضي دهم يكتا-مبتكران نویسنده: سعيد بياتي ناشر: مبتکران قیمت: 28800 تومان ریاضی دهم یکتا کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته های به نام در درس ریاضی آماده می سازد. مؤلفان کتاب های یکتا پس از ارائه درس نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که شامل پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش های تالیفی می باشد. این پرسش ها از ساده به سخت و بر اساس فصل ها و بخش های کتاب درسی تنظیم شده اند. مطالعه درس نامه و پاسخ نامه تشریحی کامل همراه با نکته های کلیدی و...

كتاب شيمي دهم كيميا-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب شيمي دهم كيميا-مبتكران عنوان کتاب:كتاب شيمي دهم كيميا-مبتكران نویسنده: مراد مدقالچي ناشر: مبتکران قیمت: 18900 تومان شیمی دهم کیمیا کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته های...
خلاصه مطلب close

كتاب شيمي دهم كيميا-مبتكران عنوان کتاب:كتاب شيمي دهم كيميا-مبتكران نویسنده: مراد مدقالچي ناشر: مبتکران قیمت: 18900 تومان شیمی دهم کیمیا کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته های بنام در درس شیمی آماه می سازد. مؤلفان کتاب های کیمیا پس از ارائه درس نامه جامع، بانک سؤال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که شامل پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش های تالیفی می باشد. این پرسش ها از ساده به سخت و بر اساس فصل ها و بخش های کتاب درسی تنظیم شده اند. مطالعه جامع ترین درس نامه و پاسخ نامه تشریحی کامل همراه با نکته های کلیدی و...

كتاب تست زيست شناسي دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست زيست شناسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست زيست شناسي دهم-خیلی سبز نویسنده: دکتر کمیل نصری، دکتر ابوذر نصری، دکتر حسن محمد نشتایی ناشر: خیلی سبز قیمت: كتاب تست زيست شناسي دهم خيلي سبز دقيقا براساس كتاب درسي...
خلاصه مطلب close

كتاب تست زيست شناسي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست زيست شناسي دهم-خیلی سبز نویسنده: دکتر کمیل نصری، دکتر ابوذر نصری، دکتر حسن محمد نشتایی ناشر: خیلی سبز قیمت: كتاب تست زيست شناسي دهم خيلي سبز دقيقا براساس كتاب درسي جديد سال دهم و مطابق با جهت گيري هاي كنكور سراسري طراحي و نوشته شده است. تست هاي خط به خط كتاب درسي، تست هاي مفهومي، درس نامه ها و پاسخ هاي تشريحي كامل و روان از ويژگي هاي اين كتاب است. اين كتاب در چهار رنگ( كاملا رنگي) چاپ شده است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب ماجراهاي من و درسام فيزيك 1 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام فيزيك 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام فيزيك 1دهم- خیلی سبز نویسنده: علی انواری، ایمان سلیمان زاده، مهدی هاشمی ناشر: خیلی سبز قیمت: 34000 تومان در كتاب ماجراهاي من و درسام...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام فيزيك 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام فيزيك 1دهم- خیلی سبز نویسنده: علی انواری، ایمان سلیمان زاده، مهدی هاشمی ناشر: خیلی سبز قیمت: 34000 تومان در كتاب ماجراهاي من و درسام فيزيك 1 دهم درسنامه هاي مفهومي، مثال هاي آموزشي، تمرين هاي متنوع، پاسخ هاي كاملا تشريحي، و آزمون هاي استاندارد دانش آموزان را براي كسب نمره ي 20 اماده ميكند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

كتاب ماجراهاي من و درسام عربي 1 انساني مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام عربي 1 انساني-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام عربي1 انساني-خیلی سبز نویسنده: علی جعفری ندوشن ناشر: خیلی سبز قیمت: 19000 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام عربي 1 انساني قواعد، متن و...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام عربي 1 انساني-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام عربي1 انساني-خیلی سبز نویسنده: علی جعفری ندوشن ناشر: خیلی سبز قیمت: 19000 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام عربي 1 انساني قواعد، متن و تمرين هاي كتاب درسي را به خوبي پوشش داده و شامل سوال هايي كاملا استاندارد است كه موفقيت در اين درس را تضمين ميكند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

کتاب های کمک درسی چهار خونه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی چهارخونه ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی چهارخونه ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. راهنماي گام به گام نقشه كشي معماري راهنماي گام به گام گرافيك راهنماي گام به گام الكترونيك راهنماي گام به گام الكتروتكنيك راهنماي گام به گام حسابداري راهنماي گام به گام ساختمان راهنماي گام به گام ماشين ابزار راهنماي گام به گام شبكه و نرم افزار رايانه راهنماي گام به گام دروس عمومي راهنماي گام به گام مكانيك خودرو راهنماي گام به گام تربيت كودك سوالات نمونه دولتي و تيزهوشان پايه ششم سوالات...

کتاب های کمک درسی پایه دهم انتشارات کاگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه در حال ویرایش می باشد این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی کاگو ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را...
خلاصه مطلب close

این صفحه در حال ویرایش می باشد این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی کاگو ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید.

كتاب تست دين و زندگي 1-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست دين و زندگي 1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست دين و زندگي 1- خیلی سبز نویسنده: حامد دورانی - فیروز نژادنجف ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان در ابتداي هر درس كتاب تست دين و زندگي دهم يك...
خلاصه مطلب close

كتاب تست دين و زندگي 1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست دين و زندگي 1- خیلی سبز نویسنده: حامد دورانی - فیروز نژادنجف ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان در ابتداي هر درس كتاب تست دين و زندگي دهم يك مقدمه گنجانده شده تا دانش آموزان با كليات درس آشنا شوند سپس متن كتاب درسي آورده شده. اين كتاب كلمات و عبارات مهم را به صورت هاي لايت مشخص كرده تا دسترسي دانش آموزان به مطالب اصلي و مهم سريع تر باشد در بخش جمع بندي، نكات مهم متن كتاب به صورت طبقه بندي آورده شده است. تست هاي هر درس شامل تست هاي تاليفي و سراسري است و داراي پاسخ هاي كاملا تشريحي است. بخش هایی از کتاب را...

كتاب 12 كتاب دهم(رشته رياضي و تجربي)-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب 12 كتاب دهم(رشته رياضي و تجربي)-گاج عنوان کتاب: كتاب 12 كتاب دهم (رشته رياضي و تجربي)- گاج نویسنده: گروه مولفان كلاغ سپيد ناشر: كلاغ سپيد​ قیمت: 28000 تومان پاسخ کاملا تشریحی به تمامی پرسش ها ،تمرین ها و فعالیت های دروس...
خلاصه مطلب close

كتاب 12 كتاب دهم(رشته رياضي و تجربي)-گاج عنوان کتاب: كتاب 12 كتاب دهم (رشته رياضي و تجربي)- گاج نویسنده: گروه مولفان كلاغ سپيد ناشر: كلاغ سپيد​ قیمت: 28000 تومان پاسخ کاملا تشریحی به تمامی پرسش ها ،تمرین ها و فعالیت های دروس پایه دهم پوشش کامل مطالب هر درس در قالب پرسش و پاسخ تالیفی شامل دروس فارسی ، نگارش ،دین و زندگی ، عربی زبان قرآن ،زبان انگلیسی ،جغرافیای ایران ، ریاضی ،فیزیک ، شیمی ،هندسه ، زیست شناسی ،آزمایشگاه علوم تجربی ارائه نکات کاربردی درحل مسائل و تمرینات در برخی از دروس نظیر شیمی، هندسه ، فیزیک ، ریاضی و ... . مشترک رشته ریاضی و فیزیک -علوم تجربی منطبق با کتاب درسی سال تحصیلی 95 -96 بخش هایی از...

گام به گام رشته نقشه كشي معماري چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته نقشه كشي معماري(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته نقشه كشي معماري(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 32000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری ویژه...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته نقشه كشي معماري(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته نقشه كشي معماري(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 32000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر می باشد: ریاضی 1/عربی زبان قرآن 1/دین و زندگی 1/فارسی و نگارش 1/زبان انگلیسی/شناخت مواد و مصالح/مبانی هنر های تجسمی/ترسیم فنی و نقشه کشی/آشنایی با بناهای تاریخی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

گام به گام رشته گرافيك-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته گرافيك(فنی و حرفه ای)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته گرافيك(فنی و حرفه ای)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب راهنمای گام به گام گرافیک ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته گرافيك(فنی و حرفه ای)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته گرافيك(فنی و حرفه ای)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب راهنمای گام به گام گرافیک ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر می باشد: ریاضی 1/عربی زبان قرآن 1/دین و زندگی 1/فارسی و نگارش 1/زبان انگلیسی/تاریخ هنرایران /عکاسی 1/مبانی هنرهای تجسمی/ بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست عربي 1 دهم انساني-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست عربي 1 دهم انساني-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست عربي 1 دهم انساني- خیلی سبز نویسنده: محمد برغمدی -محمد مهدی طاهری ناشر: خیلی سبز قیمت: 19000 تومان كتاب تست عربي 1 دهم انساني خيلي سبز دقيقا مبتني بر...
خلاصه مطلب close

كتاب تست عربي 1 دهم انساني-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست عربي 1 دهم انساني- خیلی سبز نویسنده: محمد برغمدی -محمد مهدی طاهری ناشر: خیلی سبز قیمت: 19000 تومان كتاب تست عربي 1 دهم انساني خيلي سبز دقيقا مبتني بر اهداف كتاب هاي جديد است يعني ترجمه محوراست البته به ميزان كافي هم به قواعد كه جزئ لاينفك زبان است پرداخته شده است. اين كتاب شامل درس نامه هاي جامعي است كه از جملات كتاب استفاده كرده. با استفاده از تست هاي استاندارد آن دانش آموزان در كنكور سراسري با مشكلي مواجه نخواهند شد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با...

گام به گام رشته الكترونيك(فني و حرفه اي)-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته الكترونيك(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته الكترونيك(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام الكترونيك ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته الكترونيك(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته الكترونيك(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام الكترونيك ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر می باشد: ریاضی 1/فیزیک/عربی زبان قرآن 1/دین و زندگی 1/فارسی و نگارش 1/زبان انگلیسی/نقشه کشی فنی رایانه ای/دانش فنی پایه الکترونیک/عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست شيمی1-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست شيمی1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست شيمي 1-خیلی سبز نویسنده: دکتر نیما سپهری-مهدی براتی ناشر: خیلی سبز قیمت: 32000 تومان كتاب تست شيمي 1 دهم شامل تست هاي استاندارد و مفهومي است كه دانش آموزان را براي كسب...
خلاصه مطلب close

كتاب تست شيمی1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست شيمي 1-خیلی سبز نویسنده: دکتر نیما سپهری-مهدی براتی ناشر: خیلی سبز قیمت: 32000 تومان كتاب تست شيمي 1 دهم شامل تست هاي استاندارد و مفهومي است كه دانش آموزان را براي كسب نتيجه ي مطلوب در كنكور آماده ميكند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

گام به گام رشته الكتروتكنيك دهم (فنی و حرفه ای)-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته الكتروتكنيك دهم (فنی و حرفه ای)-چهارخونه عنوان کتاب: راهنماي گام به گام الكتروتكنيك پايه دهم هنرستان- چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام الكتروتكنيك ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته الكتروتكنيك دهم (فنی و حرفه ای)-چهارخونه عنوان کتاب: راهنماي گام به گام الكتروتكنيك پايه دهم هنرستان- چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام الكتروتكنيك ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر می باشد: ریاضی 1/فیزیک/عربی زبان قرآن 1/دین و زندگی 1/فارسی و نگارش 1/زبان انگلیسی/نقشه کشی فنی رایانه ای/دانش فنی پایه الکتروتکنیک بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی siteposhtiban@ تماس بگیرید.

كتاب علوم و فنون ادبي دهم(رشادت)-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب علوم و فنون ادبي دهم(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب علوم و فنون ادبي دهم (رشادت)- مبتكران نویسنده: دكتر كامران شاه مراديان و مهرانگيز سلماني ناشر: مبتكران قیمت: 13500 تومان علوم و فنون ادبی دهم غزال کتابی است از مجموعه رشادت...
خلاصه مطلب close

كتاب علوم و فنون ادبي دهم(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب علوم و فنون ادبي دهم (رشادت)- مبتكران نویسنده: دكتر كامران شاه مراديان و مهرانگيز سلماني ناشر: مبتكران قیمت: 13500 تومان علوم و فنون ادبی دهم غزال کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب درسی دهم را در سطح پیشرفته ارائه می دهد و دانش آموزان را برای شرکت در امتحانات و مسابقات ادبی آماده می سازد. کتاب های غزال به گونه ای تالیف شده اند که مطالعه آن ها دانش آموز را از همان سال اول دوره دوم متوسطه، برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها آماده می سازد. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های مهم هر درس آشنا می شود و با...

كتاب كارمنطق دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كارمنطق دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كارمنطق دهم- خیلی سبز نویسنده: حسن جعفری حاجتی-امیر محمد بیگی ناشر: خیلی سبز قیمت: 11000 تومان منطق يكي از كتاب هاي درسي رشته ي علوم انساني است كه بايد با تمرين و سوال...
خلاصه مطلب close

كتاب كارمنطق دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كارمنطق دهم- خیلی سبز نویسنده: حسن جعفری حاجتی-امیر محمد بیگی ناشر: خیلی سبز قیمت: 11000 تومان منطق يكي از كتاب هاي درسي رشته ي علوم انساني است كه بايد با تمرين و سوال و جواب فراگرفته شود. كتاب كار منطق دهم خيلي سبز اين امكان را براي دانش آموزان رشته ي علوم انساني پايه ي دهم فراهم كرده است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

گام به گام دهم حسابداري فني و حرفه اي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام دهم حسابداري فني و حرفه اي عنوان کتاب: راهنماي گام به گام حسابداري پايه دهم هنرستان- چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام حسابداري حاوي پاسخ سوالات كتب درسي است...
خلاصه مطلب close

گام به گام دهم حسابداري فني و حرفه اي عنوان کتاب: راهنماي گام به گام حسابداري پايه دهم هنرستان- چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام حسابداري حاوي پاسخ سوالات كتب درسي است و تمام دروس تخصصي رشته ي حسابداري پايه دهم فني و حرفه اي را شامل ميشود و براساس آخرين تغييرات كتب درسي است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

كتاب ماجراهاي من و درسام جامعه شناسي 1 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام جامعه شناسي 1 دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام جامعه شناسي 1دهم- خیلی سبز نویسنده: حبیبه صالح نژاد -فرشته انصاری ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان درسنامه هاي جامع، سوالات امتحاني...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام جامعه شناسي 1 دهم- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام جامعه شناسي 1دهم- خیلی سبز نویسنده: حبیبه صالح نژاد -فرشته انصاری ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان درسنامه هاي جامع، سوالات امتحاني استاندارد و پاسخ هاي كاملا تشريحي از ويژگي هاي كتاب ماجراهاي من و درسام جامعه شناسي 1 است كه دانش آموزان با مطالعه ي كامل آن ميتوانن نمره ي كامل كسب نمايند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی siteposhtiban@ تماس بگیرید.

گام به گام رشته ساختمان-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته ساختمان(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته ساختمان(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام ساختمان ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته ساختمان(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته ساختمان(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام ساختمان ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر می باشد: ریاضی 1/فیزیک/عربی زبان قرآن 1/دین و زندگی 1/فارسی و نگارش 1/زبان انگلیسی/نقشه کشی فنی رایانه ای رشته ساختمان/ دانش فنی پایه ساختمان لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب پرسمان فارسي دهم -گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

عنوان کتاب: كتاب پرسمان فارسي دهم - گاج نویسنده: مرتضي بوالحسني، نعمت اله بوالحسني،علي مرتضوي ناشر: گاج قیمت: 13000 تومان مشترک رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و انسانی ترجمه روان کلیه ابیات و متون ارائه واژگان...
خلاصه مطلب close

عنوان کتاب: كتاب پرسمان فارسي دهم - گاج نویسنده: مرتضي بوالحسني، نعمت اله بوالحسني،علي مرتضوي ناشر: گاج قیمت: 13000 تومان مشترک رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و انسانی ترجمه روان کلیه ابیات و متون ارائه واژگان ستاره دار و مهم متن ارائه کلیه دانش های ادبی و زبانی ارائه پاسخ کلیه سوالات کتاب درسی ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی siteposhtiban@ تماس بگیرید.

كتاب ماجراهاي من و درسام علوم و فنون ادبي مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام علوم و فنون ادبي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام علوم و فنون ادبي-خیلی سبز نویسنده: فاطمه اکران -محمد رزمی ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام علوم و فنون...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام علوم و فنون ادبي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام علوم و فنون ادبي-خیلی سبز نویسنده: فاطمه اکران -محمد رزمی ناشر: خیلی سبز قیمت: 15000 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام علوم و فنون ادبي داراي درسنامه هايي با متن روان است، تمام مطالب كتاب درسي را پوشش داده، مرحله به مرحله مفاهيم دشوار را آموزش داده و نمونه سوال استاندارد به ميزان كافي براي دانش آموزان دهم رشته ي انساني فراهم آورده تا دانش آموزان با مطالعه ي اين كتاب نمره ي كامل كسب نمايند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09120150969...

كتاب فارسي دهم ماندگار(مرشد)-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فارسي دهم ماندگار(مرشد)-مبتكران عنوان کتاب: کتاب فارسي دهم ماندگار(مرشد)-مبتكران نویسنده: شهنام دادگستر ناشر: مبتكران قیمت: 25200 تومان فارسی دهم ماندگار کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه های بنام آماده...
خلاصه مطلب close

كتاب فارسي دهم ماندگار(مرشد)-مبتكران عنوان کتاب: کتاب فارسي دهم ماندگار(مرشد)-مبتكران نویسنده: شهنام دادگستر ناشر: مبتكران قیمت: 25200 تومان فارسی دهم ماندگار کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه های بنام آماده می سازد. مؤلفان کتاب های ماندگار بانک سوال کاملی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند، که شامل پرسش های تالیفی و پرسش های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته می باشد. این پرسش ها از ساده به سخت و بر اساس فصل ها و بخش های کتاب درسی تنظیم شده اند. مطالعه پاسخ نامه تشریحی کامل همراه با نکته های کلیدی و آموزنده، موفقیت تحصیلی دانش آموزان را تضمین خواهد کرد. بخش هایی از کتاب را می توانید...

كتاب كار شيمي-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار شيمي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كارشيمي-خیلی سبز نویسنده: محبوبه صادقی فرشاد صیرفی زاده ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان كتاب كار شيمي خيلي سبز كتاب كار استثنايي در چهار رنگ است با عكس و تصاويري جذاب و مطالب مفهومي كه دانش...
خلاصه مطلب close

كتاب كار شيمي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب كارشيمي-خیلی سبز نویسنده: محبوبه صادقی فرشاد صیرفی زاده ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان كتاب كار شيمي خيلي سبز كتاب كار استثنايي در چهار رنگ است با عكس و تصاويري جذاب و مطالب مفهومي كه دانش آموزان رشته ي رياضي و تجربي را در فهم كامل اين درس ياري ميكند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

گام به گام رشته ماشين ابزار-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته ماشين ابزار(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: راهنماي گام به گام ماشين ابزار پايه دهم هنرستان- چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب راهنمای گام به گام ماشين ابزار ویژه دانش آموزان پایه...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته ماشين ابزار(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: راهنماي گام به گام ماشين ابزار پايه دهم هنرستان- چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب راهنمای گام به گام ماشين ابزار ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس تخصصی و عمومی رشته ماشین ابزار پایه دهم فنی حرفه ای مي باشد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

گام به گام رشته شبكه و نرم افزار رايانه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته شبكه و نرم افزار رايانه (فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته شبكه و نرم افزار رايانه (فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب راهنمای گام به...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته شبكه و نرم افزار رايانه (فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته شبكه و نرم افزار رايانه (فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب راهنمای گام به گام شبكه و نرم افزار رايانه ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس تخصصی و عمومی رشته شبكه و نرم افزار رايانه(كامپيوتر) پایه دهم فنی حرفه ای مي باشد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

دانلود کتابهای گویای پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود کتابهای گویای پایه دهم در این صفحه امکان دانلود کتابهای گویای پایه دهم فراهم شده است. در پایه دهم کتاب های گویای دروس عربی زبان قرآن، عربی دهم انسانی، فارسی و زبان انگلیسی ارایه شده که می توانید این...
خلاصه مطلب close

دانلود کتابهای گویای پایه دهم در این صفحه امکان دانلود کتابهای گویای پایه دهم فراهم شده است. در پایه دهم کتاب های گویای دروس عربی زبان قرآن، عربی دهم انسانی، فارسی و زبان انگلیسی ارایه شده که می توانید این کتاب ها را از لینک های زیر دانلود نمایید. عربی زبان قرآن 1 عربی رشته انسانی فارسی زبان انگلیسی راهنمای دانلود: برای دانلود کتاب های صوتی پایه دهم، بر روی عنوان کتاب مورد نطر خود کلیک نمایید توجه: فایل دانلود شده به صورت zip می باشد. برای استفاده باید ابتدا با نرم افزار winrar آن را extract نموده و سپس استفاده نمود. برای extract فایل ها پس از نصب نرم افزار...

كتاب فيزيك پيشرفته دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فيزيك پيشرفته دهم رياضي و تجربي-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب فيزيك پيشرفته دهم رياضي و تجربي-خيلي سبز نویسندگان: احمد مصلایی،جمال خم خاجی، شاهین اقبال، علی حاجی ناشر: خیلی سبز قیمت: 38000 تومان كتاب نردبام فيزيك دهم شامل تعداد زيادي...
خلاصه مطلب close

كتاب فيزيك پيشرفته دهم رياضي و تجربي-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب فيزيك پيشرفته دهم رياضي و تجربي-خيلي سبز نویسندگان: احمد مصلایی،جمال خم خاجی، شاهین اقبال، علی حاجی ناشر: خیلی سبز قیمت: 38000 تومان كتاب نردبام فيزيك دهم شامل تعداد زيادي تست است كه دانش آموزان را به چالش كشانده و ذهن شان را براي حل مسايل جديد آماده ميكند. درسنامه هاي كامل و جامع براي تثبيت مفاهيم آموزشي طرح ريزي شده، و پاسخ هاي كاملا تشريحي آن كمك شاياني به دانش آموزان مي كند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست جغرافياي دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست جغرافياي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب تست جغرافياي دهم-خيلي سبز نویسندگان: زهرا نعمتی، الهه همایون زاده ناشر: خیلی سبز قیمت: 14000 تومان کتاب جغرافیای دهم کتاب مشترک بین همه ی رشته هاست و درس نامه های جامع و...
خلاصه مطلب close

كتاب تست جغرافياي دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب تست جغرافياي دهم-خيلي سبز نویسندگان: زهرا نعمتی، الهه همایون زاده ناشر: خیلی سبز قیمت: 14000 تومان کتاب جغرافیای دهم کتاب مشترک بین همه ی رشته هاست و درس نامه های جامع و کاربردی همراه با تست های تالیفی دارد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب كارعربي دهم انساني-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كارعربي دهم انساني-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب کار عربی دهم انسانی-خيلي سبز نویسنده: حبیب الله درویش ناشر: خیلی سبز قیمت: 13000 تومان عربی از جمله کتاب هایی هست که نقش مهم و به سزایی در کنکور دارد. کتاب کار...
خلاصه مطلب close

كتاب كارعربي دهم انساني-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب کار عربی دهم انسانی-خيلي سبز نویسنده: حبیب الله درویش ناشر: خیلی سبز قیمت: 13000 تومان عربی از جمله کتاب هایی هست که نقش مهم و به سزایی در کنکور دارد. کتاب کار عربی دهم انسانی کتابی مناسب و جامع است که با تکیه بر آن می توانید در کنکور نتیجه ی قابل ملاحظه ای کسب نمایید. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب ماجراهاي من و درسام شيمي 1 دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام شيمي 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام شيمي 1دهم- خیلی سبز نویسنده: عباس سرمایه ناشر:خیلی سبز قیمت: 17000 تومان درسنامه هاي مفهومي، مثال هاي آموزشي، و آزمون هاي استاندارد كتاب ماجراهاي...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام شيمي 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام شيمي 1دهم- خیلی سبز نویسنده: عباس سرمایه ناشر:خیلی سبز قیمت: 17000 تومان درسنامه هاي مفهومي، مثال هاي آموزشي، و آزمون هاي استاندارد كتاب ماجراهاي من و درسام شيمي 1 دهم دانش آموزان را براي كسب نمره ي 20 اماده ميكند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب ماجراهاي من و درسام زيست دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام زيست شناسي 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام زيست شناسي 1دهم-خیلی سبز نویسنده: کیوان دورانی ناشر: خیلی سبز قیمت: 17000 تومان درسنامه هاي مفهومي، مثال هاي آموزشي، تمريناتي كه كل كتاب...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام زيست شناسي 1 دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام زيست شناسي 1دهم-خیلی سبز نویسنده: کیوان دورانی ناشر: خیلی سبز قیمت: 17000 تومان درسنامه هاي مفهومي، مثال هاي آموزشي، تمريناتي كه كل كتاب درسي را پوشش داده و آزمون هاي استاندارد كتاب ماجراهاي من و درسام زيست شناسي 1 دهم دانش آموزان را براي كسب نمره ي 20 اماده ميكند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

دانلود کتاب های معلم پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود کتاب های معلم (راهنمای تدریس) پایه دهم برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس زبان انگلیسی پایه دهم دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس فیزیک پایه دهم...
خلاصه مطلب close

دانلود کتاب های معلم (راهنمای تدریس) پایه دهم برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس زبان انگلیسی پایه دهم دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس فیزیک پایه دهم دانلود کتاب معلم راهنمای تدریس هندسه پایه دهم مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

كتاب هندسه دهم سه بعدي-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هندسه دهم سه بعدي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب هندسه دهم سه بعدي- نشر الگو نویسندگان: امير محمد هويدي، حسن محمد بيگي و ارشك حميدي ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی...
خلاصه مطلب close

كتاب هندسه دهم سه بعدي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب هندسه دهم سه بعدي- نشر الگو نویسندگان: امير محمد هويدي، حسن محمد بيگي و ارشك حميدي ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن‌ در درس‌نامه‌ها تقسیم مطالب، تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی 64 پرسش چهارگزینه‌ای و 200 مسأله در درس‌نامه‌ها 358 تمرین‌ تشریحی در پایان درس‌نامه‌ها 367 پرسش چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها پاسخ‌های کاملا تشریحی برای همه‌ی تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست شيمي دهم-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست شيمي دهم-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب تست شيمي دهم-نشر الگو نویسندگان: مسعود جعفري،مرتضي خوش كيش،روح الله عليزاده،و حامد قرباني ناشر: نشر الگو قیمت: 36000 تومان درس‌نامه‌های کامل ،به همراه توضیحات جامع، برای فهم بهتر کتاب درسی. سؤال‌های ترکیبی از...
خلاصه مطلب close

كتاب تست شيمي دهم-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب تست شيمي دهم-نشر الگو نویسندگان: مسعود جعفري،مرتضي خوش كيش،روح الله عليزاده،و حامد قرباني ناشر: نشر الگو قیمت: 36000 تومان درس‌نامه‌های کامل ،به همراه توضیحات جامع، برای فهم بهتر کتاب درسی. سؤال‌های ترکیبی از چند زیرفصل در بین سؤال‌ها و سؤال‌های ترکیبی از کل فصل در انتهای سؤال‌ها. طرح سؤال‌های شمارشی (سبک جدید سؤالات کنکور) در هر زیرفصل و در سؤال‌های ترکیبی. تفکیک سؤال‌ها از لحاظ سطح دشواری و مرتب کردن آن‌ها به صورت ساده به سخت. پاسخ به تمرین‌های دوره‌ای کتاب درسی و طرح سؤال‌های مشابه آن‌ها برای تمرین بیش‌تر. قرار دادن سؤال‌های کنکور مرتبط با هر زیر فصل در بین سؤال‌ها. پاسخ‌های کاملا تشریحی، به همراه ارایه نکات تکمیلی . بخش هایی...

كتاب رياضي دهم(سه بعدي)-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب رياضي دهم(سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب رياضي دهم(سه بعدي)- نشر الگو نویسنده: نويد صفايي، كاظم اجلالي، ارشك حميدي ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزشی ریاضی دهم پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر...
خلاصه مطلب close

كتاب رياضي دهم(سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب رياضي دهم(سه بعدي)- نشر الگو نویسنده: نويد صفايي، كاظم اجلالي، ارشك حميدي ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزشی ریاضی دهم پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن‌ در درس‌نامه‌ها تقسیم مطالب، تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی 139 مثال، 106 پرسش چهارگزینه‌ای و 165 مسأله در درس‌نامه‌ها 563 تمرین‌ تشریحی در پایان درس‌نامه‌ها 528 پرسش چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها پاسخ‌های کاملا تشریحی برای همه‌ی تمرین‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب عربي دهم(سه بعدي)-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب عربي دهم(سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب عربي دهم(سه بعدي)- نشر الگو نویسنده: مصطفي خاكبازان، ميثم شريفي ناشر: انتشارات نشر الگو قیمت: 16000 تومان روش نوینی در آموزش لغات کتاب درسی آموزش قواعد به زبانی ساده و روان تمرینهای...
خلاصه مطلب close

كتاب عربي دهم(سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب عربي دهم(سه بعدي)- نشر الگو نویسنده: مصطفي خاكبازان، ميثم شريفي ناشر: انتشارات نشر الگو قیمت: 16000 تومان روش نوینی در آموزش لغات کتاب درسی آموزش قواعد به زبانی ساده و روان تمرینهای متناسب با اهداف آموزشی کتاب درسی به تعداد کافی پوشش تستی کتاب درسی به طور کامل با بیش از 500 تست درک مطلبهایی متناسب با محتوای دروس جهت تمرین بیشتر آزمونهای تشریحی درس به درس به همراه آزمونهای میان نوبت و پایان نوبت بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست فيزيك دهم تجربي-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست فيزيك دهم تجربي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب تست فيزيك دهم تجربي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 21000 تومان درسنامه ای منطبق با کتاب درسی فیزیک پایه دهم حدود 1000 پرسش چهارگزینه ای منطبق با کتاب...
خلاصه مطلب close

كتاب تست فيزيك دهم تجربي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب تست فيزيك دهم تجربي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 21000 تومان درسنامه ای منطبق با کتاب درسی فیزیک پایه دهم حدود 1000 پرسش چهارگزینه ای منطبق با کتاب درسی با چینش آموزشی پرسش های چهارگزینه ای تالیفی به همراه سوالات کنکور سال های اخیر مرتبط با مباحث کتاب درسی پرسش های چهارگزینه ای تکمیلی برای دانش آموزان علاقه مند آزمون هایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب فيزيك دهم تجربی(سه بعدي)-نشرالگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فيزيك دهم تجربی(سه بعدي)-نشرالگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم تجربی(سه بعدي)-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 22000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزش فیزیک دهم با پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن آموزش...
خلاصه مطلب close

كتاب فيزيك دهم تجربی(سه بعدي)-نشرالگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم تجربی(سه بعدي)-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 22000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزش فیزیک دهم با پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن آموزش با تکیه بر حل مسائل، با چینش آموزشی قدم به قدم 472 تمرین تشریحی با پاسخ های کاملاً تشریحی 337 پرسش‌ چهارگزینه‌ای با پاسخ های کاملاً تشریحی آزمونهایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب آموزش و آزمون جغرافياي ايران مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش و آزمون جغرافياي ايران رشادت(آيش)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب آموزش و آزمون جغرافياي ايران رشادت(آيش)-مبتكران نویسنده: حامد ياري ناشر: مبتكران قیمت: 9450 تومان جغرافیای ایران دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب درسی دهم را...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش و آزمون جغرافياي ايران رشادت(آيش)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب آموزش و آزمون جغرافياي ايران رشادت(آيش)-مبتكران نویسنده: حامد ياري ناشر: مبتكران قیمت: 9450 تومان جغرافیای ایران دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب درسی دهم را در سطح پیشرفته ارائه می دهد و دانش آموزان را برای شرکت در امتحانات آماده می سازد. کتاب های آیش به گونه ای تألیف شده اند که مطالعه آن ها دانش آموز را از همان سال اول دوره دوم متوسطه، برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها آماده می سازد. در این کتاب، دانش آموزان، ابتدا با خلاصه ی مباحث هر درس آشنا می شوند و سپس به سؤالات مربوط که در دو سطح دانش و فرا دانش طرح...

كتاب فيزيك دهم ریاضی (سه بعدي)-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فيزيك دهم ریاضی (سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم(سه بعدي) ويژه رياضي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 27000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزش فیزیک دهم با پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و...
خلاصه مطلب close

كتاب فيزيك دهم ریاضی (سه بعدي)-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب فيزيك دهم(سه بعدي) ويژه رياضي-نشر الگو نویسنده: سيروس يعقوبي-رضا خالو ناشر: نشر الگو قیمت: 27000 تومان کامل‌ترین کتاب آموزش فیزیک دهم با پوشش کامل مطالب کتاب درسی و نکات و جزئیاتی فراتر از آن آموزش با تکیه بر حل مسائل، با چینش آموزشی قدم به قدم 472 تمرین تشریحی با پاسخ های کاملاً تشریحی 337 پرسش‌ چهارگزینه‌ای با پاسخ های کاملاً تشریحی آزمونهایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

گام به گام دروس عمومي(فني و حرفه اي)-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام دروس عمومي(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام دروس عمومي(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 27000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام دروس عمومي ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل پاسخ...
خلاصه مطلب close

گام به گام دروس عمومي(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام دروس عمومي(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 27000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام دروس عمومي ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل پاسخ سوالات تمام كتب درسي عمومي رشته هاي پايه دهم فني و حرفه اي است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب از ساعات 18 تا 23 با شماره 09373569849 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

كتاب ماجراهاي من و درسام دين و زندگي1 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام دين و زندگي1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام دين و زندگي 1- خیلی سبز نویسنده: محمد کشوری ناشر: خیلی سبز قیمت: 12000 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام دين و زندگي 1...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام دين و زندگي1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام دين و زندگي 1- خیلی سبز نویسنده: محمد کشوری ناشر: خیلی سبز قیمت: 12000 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام دين و زندگي 1 دهم شامل درسنامه هاي مفهومي، سوال هاي پوششي و متنوع و آزمون هاي استاندارد است كه مربوط به تمامي رشته ها به جز رشته ي انساني است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود

کتاب گام به گام رشته مكانيك خودرو چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب گام به گام رشته مكانيك خودرو(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: کتاب گام به گام رشته مكانيك خودرو(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام مكانيك خودرو ویژه دانش آموزان...
خلاصه مطلب close

کتاب گام به گام رشته مكانيك خودرو(فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: کتاب گام به گام رشته مكانيك خودرو(فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 25000 تومان کتاب‌ راهنمای گام به گام مكانيك خودرو ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر می باشد: ریاضی 1/ فيزيك 1/عربی زبان قرآن 1/دین و زندگی 1/فارسی و نگارش 1/زبان انگلیسی/ نقشه كشي فني رايانه اي رشته مكانيك خودرو/ دانش فني پايه مكانيك خودرو بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی...

گام به گام رشته تربيت كودك -چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام رشته تربيت كودك (فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته تربيت كودك (فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر:چهارخونه قیمت: 18000 تومان کتاب‌راهنمای گام به گام تربيت كودك ویژه دانش آموزان پایه دهم...
خلاصه مطلب close

گام به گام رشته تربيت كودك (فني و حرفه اي)-چهارخونه عنوان کتاب: گام به گام رشته تربيت كودك (فني و حرفه اي)-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر:چهارخونه قیمت: 18000 تومان کتاب‌راهنمای گام به گام تربيت كودك ویژه دانش آموزان پایه دهم هنرستان شامل دروس زیر می باشد: ریاضی 1/عربی زبان قرآن 1/دین و زندگی 1/فارسی و نگارش 1/زبان انگلیسی/ مراقبت از سلامت كودك/ دانش فني پايه رشته تربيت كودك بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

سوالات نمونه دولتی و تیزهوشان پایه ششم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه ششم عنوان کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه ششم-چهارخونه نویسنده: نجمه موسوي ناشر: چهارخونه قیمت: 20000تومان کتاب حاضر شامل سوالات کلیه دروس آزمون ورودی مدارس نمونه...
خلاصه مطلب close

سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه ششم عنوان کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه ششم-چهارخونه نویسنده: نجمه موسوي ناشر: چهارخونه قیمت: 20000تومان کتاب حاضر شامل سوالات کلیه دروس آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان است که سوالات آن بر اساس فصل های کتاب های درسی جدید طبقه بندی گردیده و به صورت کاملا تشریحی پاسخ داده شده است لازم به ذکر است طبقه بندی سوالات بر اساس کتاب درسی باعث می شود که دانش آموزان در طی سال تحصیلی و همزمان با پیشرفت دروس مدرسه بتواند از این کتاب استفاده کنند. همچنین باید توجه داشت که بهترین منبع آزمون سوالات سال های گذشته آزمون تیزهوشان سراسر کشور و سوالات آزمون نمونه...

سوالات نمونه دولتي و تيزهوشان پايه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات طبقه بندي شده نمونه دولتي و تيزهوشان پايه نهم عنوان کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندي شده نمونه دولتي و تيزهوشان پايه نهم-چهارخونه نویسنده: نجمه موسوي ناشر: چهارخونه قیمت: 20000تومان کتاب حاضر شامل سوالات کلیه دروس آزمون ورودی مدارس نمونه...
خلاصه مطلب close

سوالات طبقه بندي شده نمونه دولتي و تيزهوشان پايه نهم عنوان کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندي شده نمونه دولتي و تيزهوشان پايه نهم-چهارخونه نویسنده: نجمه موسوي ناشر: چهارخونه قیمت: 20000تومان کتاب حاضر شامل سوالات کلیه دروس آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان است که سوالات آن بر اساس فصل های کتاب های درسی جدید طبقه بندی گردیده و به صورت کاملا تشریحی پاسخ داده شده است لازم به ذکر است طبقه بندی سوالات بر اساس کتاب درسی باعث می شود که دانش آموزان در طی سال تحصیلی و همزمان با پیشرفت دروس مدرسه بتواند از این کتاب استفاده کنند. همچنین باید توجه داشت که بهترین منبع آزمون سوالات سال های گذشته آزمون تیزهوشان سراسر کشور و سوالات آزمون نمونه...

كتاب آموزش مفهومي رياضيات 1-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش مفهومي رياضيات 1-مبتكران عنوان کتاب: كتاب آموزش مفهومي رياضيات 1-مبتكران نویسنده: محمود نصيري ناشر: مبتكران قیمت: 25200تومان سعی شده است در شروع مفاهیم به روش حل مسأله وارد مفهوم مورد نظر شده و سپس به ارائه تعریف های...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش مفهومي رياضيات 1-مبتكران عنوان کتاب: كتاب آموزش مفهومي رياضيات 1-مبتكران نویسنده: محمود نصيري ناشر: مبتكران قیمت: 25200تومان سعی شده است در شروع مفاهیم به روش حل مسأله وارد مفهوم مورد نظر شده و سپس به ارائه تعریف های تا حد امکان دقیق تر، بپردازیم. بعد از ارایه تعریف ها و مفهوم های اساسی مثال های متعددی در مورد آن مطرح شده است که سعی بر این بوده که در ابتدا از مثال های ساده تر استفاده کنیم. به منظور تثبیت بهتر مفاهیم تعدادی فعالیت نیز در کتاب گنجانده شده تا خود دانش آموز بتواند به تسلط بیش تر بر مفاهیم دست یابد. از ویژگی های مهم این کتاب، بررسی مفاهیم چالش برانگیز است که هر چند ممکن است...

كتاب ادبيات موضوعي-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ادبيات موضوعي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب ادبيات موضوعي دهم- نشر الگو نویسنده: عليرضا عبدالمحمدي ناشر: نشر الگو قیمت: 20000 تومان ارائه تمام لغات معنی شده و معنی نشدة کتاب درسی به همراه فهرست لغات مهم املایی و متشابهات آنها...
خلاصه مطلب close

كتاب ادبيات موضوعي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب ادبيات موضوعي دهم- نشر الگو نویسنده: عليرضا عبدالمحمدي ناشر: نشر الگو قیمت: 20000 تومان ارائه تمام لغات معنی شده و معنی نشدة کتاب درسی به همراه فهرست لغات مهم املایی و متشابهات آنها و متون خارج کتاب خلاصه تمام درس ها به همراه مفاهیم مهم و ابیات و عبارات کتاب با معادلهای فراکتابی آنها جدول تمام آیات، احادیث و عبارات عربی کتاب درسی جدول کل تاریخ ادبیات به همراه تحلیل فصل و گونه شناسی و شخصیتهای شاهنامة و کارتونهای مربوط مباحث دستوری دسته بندی شده کل کتاب درسی با نگاه به سالهای گذشته تدریس کل آرایه های ادبی با مثالهای کتاب درسی ارائه تمرینها، چند انتخابیها و … در سراسر کتاب تستهای...

كتاب سوالات طبقه بندي شده كنكورعمومي و پايه-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب سوالات طبقه بندي شده كنكورعمومي و پايه-چهارخونه عنوان کتاب: كتاب سوالات طبقه بندي شده كنكور عمومي و پايه-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان اين مجموعه شامل سؤالات كنكور سال‌هاي گذشته كارداني پيوسته است كه براساس...
خلاصه مطلب close

كتاب سوالات طبقه بندي شده كنكورعمومي و پايه-چهارخونه عنوان کتاب: كتاب سوالات طبقه بندي شده كنكور عمومي و پايه-چهارخونه نویسنده: گروه طراحان ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان اين مجموعه شامل سؤالات كنكور سال‌هاي گذشته كارداني پيوسته است كه براساس سرفصل كتاب‌هاي درسي، طبقه‌‌بندي شده و مي‌تواند بهترين مرجع براي كنكور داوطلبان هنرستاني باشد. اين كتاب داراي ويژگي‌هايي به شرح زير است: كتاب كاملاً به روز بوده و سؤالات كنكور سراسري سال جدید را نيز شامل مي‌شود. طبقه‌بندي موضوعي سؤالات باعث مي‌شود كه داوطلب بتواند پس از مطالعه هر فصل نقاط ضعف و قوت خود را در آن موضوع تشخيص داده و تا حدي با سليقه طراحان كنكور در رابطه با آن مبحث آشنا شود. با توجه به اينكه مؤسسه...

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور معماري-چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور معماري-چهارخونه عنوان کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور معماري-چهارخونه نویسنده: مهندس یگانه ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان شامل سوالات تالیفی و سوالات کنکور سراسری، آزاد و المپیاد طبقه بندی سوالات کاملا مطابق با...
خلاصه مطلب close

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور معماري-چهارخونه عنوان کتاب: مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور معماري-چهارخونه نویسنده: مهندس یگانه ناشر: چهارخونه قیمت: 28000 تومان شامل سوالات تالیفی و سوالات کنکور سراسری، آزاد و المپیاد طبقه بندی سوالات کاملا مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

بانك سوال عربي زبان قرآن دهم مرشد-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بانك سوال عربي زبان قرآن دهم مرشد-مبتكران عنوان کتاب: بانك سوال عربي زبان قرآن دهم مرشد-مبتكران نویسنده: خدیجه علیپور ناشر: مبتکران قیمت: 10800 تومان آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری درس نامه ی مختصر و مفید پرسش های چهار گزینه...
خلاصه مطلب close

بانك سوال عربي زبان قرآن دهم مرشد-مبتكران عنوان کتاب: بانك سوال عربي زبان قرآن دهم مرشد-مبتكران نویسنده: خدیجه علیپور ناشر: مبتکران قیمت: 10800 تومان آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری درس نامه ی مختصر و مفید پرسش های چهار گزینه ای کنکور سال های قبل سوال های تالیفی از تمام مطالب کتاب پاسخ نامه های کاملا تشریحی همراه با نکات کلیدی و آموزنده بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب ماجراهاي من و درسام جغرافياي ايران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام جغرافياي ايران-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب ماجراهاي من و درسام جغرافياي ايران-خيلي سبز نویسنده: شادی کاریان ناشر: خیلی سبز قیمت: 12500 تومان براي 20 گرفتن در درس جغرافيا، كافي ست كتاب ماجراهاي من و...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام جغرافياي ايران-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب ماجراهاي من و درسام جغرافياي ايران-خيلي سبز نویسنده: شادی کاریان ناشر: خیلی سبز قیمت: 12500 تومان براي 20 گرفتن در درس جغرافيا، كافي ست كتاب ماجراهاي من و درسام جغرافياي ايران خيلي سبز را مطالعه كنيد. درسنامه هاي اين كتاب تمام نكات مهم و ضروري را آموزش داده، تمرين و سوالات اين كتاب را پوشش داده و شامل آزمون هاي ميان سال و پايان سال است كه دانش آموزان را براي امتحان آماده مي كند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست تاريخ دهم انساني- خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب تست تاریخ دهم انسانی-خیلی سبز عنوان کتاب: کتاب تست تاریخ دهم انسانی-خیلی سبز نویسندگان: محمد اسماعیل سلمان پور، عارف گلیوری، محسن مصلایی ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان درسنامه های کامل و جامع استفاده از نمودار و جدول برای...
خلاصه مطلب close

کتاب تست تاریخ دهم انسانی-خیلی سبز عنوان کتاب: کتاب تست تاریخ دهم انسانی-خیلی سبز نویسندگان: محمد اسماعیل سلمان پور، عارف گلیوری، محسن مصلایی ناشر: خیلی سبز قیمت: 16000 تومان درسنامه های کامل و جامع استفاده از نمودار و جدول برای توضیح مطالب تست های استاندارد و مطابق با کنکور سراسری مرور مطالب موجود در درسنامه ها در تست ها بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب های درسی رشته معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی رشته معارف و علوم اسلامی چاپ 95 بر روی کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. با کلیک بر روی عنوان، دانلود فایل شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما(سیستم کامپیوتری، لب...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی رشته معارف و علوم اسلامی چاپ 95 بر روی کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. با کلیک بر روی عنوان، دانلود فایل شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما(سیستم کامپیوتری، لب تاب، تبلت یا گوشی شما ذخیره می گردد. لیست کتاب های درسی رشته معارف و علوم اسلامی چاپ 95 دین و زندگی1 C110205 عربی زبان قرآن1 C102206 فارسي1 نگارش1 C101202 زبان انگلیسی کتاب کار C110230 جغرافیای ایران C110218 آمادگي دفاعي C110215 هنر C110222 تفکر و سواد رسانه ای C110225 كارگاه كارآفريني و توليد C110224 تاریخ اسلام 1 جامعه شناسی 1 C110220 اقتصاد C110221...

كتاب جامعه شناسي دهم مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب جامعه شناسي دهم آيش(رشادت)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب جامعه شناسي دهم آيش(رشادت)-مبتكران نویسنده: بهروز يحيي ناشر: مبتكران قیمت: 8100 تومان جامعه‌شناسی دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که مطالب کتاب جامعه‌شناسی دهم رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی...
خلاصه مطلب close

كتاب جامعه شناسي دهم آيش(رشادت)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب جامعه شناسي دهم آيش(رشادت)-مبتكران نویسنده: بهروز يحيي ناشر: مبتكران قیمت: 8100 تومان جامعه‌شناسی دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که مطالب کتاب جامعه‌شناسی دهم رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی را به زبانی ساده ارائه می‌دهد و دانش‌آموزان را برای شرکت در امتحانات آماده‌می سازد. کتاب‌های آیش به گونه ای تألیف شده‌اند که مطالعه آنها دانش‌آموز را از همان سال اول دوره دوم متوسطه،برای شرکت درآزمون‌های ورودی دانشگاه ها آماده می‌سازد. در این کتاب، دانش‌آموز ابتدا با مباحث و نکته‌های مهم هر درس آشنا می‌شود، سپس برای هر مبحث با پرسش‌هایی روبه‌رو می‌شود و با پاسخ به آنها و مقایسه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی کتاب، سطح علمی خود را ارزیابی می‌کند....

كتاب هندسه 1 نردبام دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هندسه 1 نردبام دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب هندسه 1 نردبام دهم- خيلي سبز نویسنده: حميد گلزاري ناشر: خيلي سبز قیمت: 15000 تومان در كتاب هندسه نردبام دهم 1 خيلي سبز مجموعه اي از سوال هاي تستي و تشريحي همراه...
خلاصه مطلب close

كتاب هندسه 1 نردبام دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب هندسه 1 نردبام دهم- خيلي سبز نویسنده: حميد گلزاري ناشر: خيلي سبز قیمت: 15000 تومان در كتاب هندسه نردبام دهم 1 خيلي سبز مجموعه اي از سوال هاي تستي و تشريحي همراه با درسنامه هاي جامع آورده شده تا دانش اموزان در اين درس مشكلي نداشته باشند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب زيست شناسي دهم سه بعدي-نشر الگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب زيست شناسي دهم سه بعدي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب زيست شناسي دهم سه بعدي- نشر الگو نویسنده: دكتر اشكان هاشمي ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان درسنامه های این کتاب، کامل و منطبق با کتاب درسی و بدون هیچ مطلب خارج...
خلاصه مطلب close

كتاب زيست شناسي دهم سه بعدي-نشر الگو عنوان کتاب: كتاب زيست شناسي دهم سه بعدي- نشر الگو نویسنده: دكتر اشكان هاشمي ناشر: نشر الگو قیمت: 25000 تومان درسنامه های این کتاب، کامل و منطبق با کتاب درسی و بدون هیچ مطلب خارج کتاب و حاشیه ای میباشد که بخواهد وقت شما را تلف کند. در این کتاب تستهای تالیفی بسیار همراه با پاسخ تشریحی کامل و پرنکته با دلیل درستی یا نادرستی هر گزینه وجود دارد. در این کتاب تمام اصطلاحات جدید فارسی به همراه اصطلاحات قدیمی آمده است و کاملا به صورت شیوا ولی با توجه به متن کتاب جدید نوشته شده است. در این کتاب تمام تستهایی که در کنکورهای سراسری سالهای اخیر یا کنکور های آزمایشی معتبر امده که...

كتاب سير تا پياز رياضي دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب سير تا پياز رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب سير تا پياز رياضي دهم - گاج نویسنده: ابوالقاسم شعباني، علي اكبر طالبي ناشر: گاج قیمت: 29000 تومان مشترک بین رشته های ریاضی و فیزیک - علوم تجربی مجموعه کتاب های...
خلاصه مطلب close

كتاب سير تا پياز رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب سير تا پياز رياضي دهم - گاج نویسنده: ابوالقاسم شعباني، علي اكبر طالبي ناشر: گاج قیمت: 29000 تومان مشترک بین رشته های ریاضی و فیزیک - علوم تجربی مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد: 1- کتاب آموزش 2- کتاب تست 3- کتاب امتحان جلد اول (کتاب آموزش): شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی به همراه 403 مثال و تست حل شده جلد دوم (کتاب تست): شامل 1000 تست کنکور و تالیفی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی جلد سوم (کتاب امتحان): شامل 357 سؤال امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی هر 3 جلد در یک کتاب بخش هایی از کتاب را می توانید...

كتاب ميكرو رياضي دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ميكرو رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب ميكرو رياضي دهم - گاج نویسنده: حسين اسفيني، يوسف داستان ناشر: گاج قیمت: 29000 تومان مشترک رشته های ریاضی و تجربی ارائه درسنامه های کاربردی و روان به همراه پرسش و پاسخ صدها دانش...
خلاصه مطلب close

كتاب ميكرو رياضي دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب ميكرو رياضي دهم - گاج نویسنده: حسين اسفيني، يوسف داستان ناشر: گاج قیمت: 29000 تومان مشترک رشته های ریاضی و تجربی ارائه درسنامه های کاربردی و روان به همراه پرسش و پاسخ صدها دانش آموز ارائه پرسش های چهار گزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشوردر رشته های ریاضی و تجربی با پاسخ های کاملا تشریحی و راه حل های ساده و قابل فهم بیان نکات تستی و راه حل های ویژه و انحصاری در درسنامه ها و پاسخ ها ارائه پرسش های چهار گزینه ای تالیفی از تمام نقاط کتاب درسی و تعیین سطح دشواری تست ها تحلیل پرسش ها، مثال ها، تمرین ها و کار در کلاس های کتاب درسی...

كتاب كار و تمرين هندسه دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار و تمرين هندسه دهم-گل واژه عنوان کتاب: كتاب كار و تمرين هندسه دهم- گل واژه نویسنده: سعيد حقيقت راد ناشر: گل واژه قیمت: 12500 تومان معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند...
خلاصه مطلب close

كتاب كار و تمرين هندسه دهم-گل واژه عنوان کتاب: كتاب كار و تمرين هندسه دهم- گل واژه نویسنده: سعيد حقيقت راد ناشر: گل واژه قیمت: 12500 تومان معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند که چه موضوعاتي را قرار است فرا گيرد. به همين منظور در شروع هر فصل (يا درس) بخشي قرار داده شده است که در آن زير موضوعات مربوط به فصل آمده است و هم‌چنين با طرح موضوعي کاربردي فضاي ذهني دانش‌آموز در راستاي اهداف آموزشي فصل قرار مي‌گيرد. تمرين اين قسمت شامل دو بخش «پرسش و تمرين» و «پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي» مي‌باشد. در اين قسمت انواع پرسش‌ها شامل کامل کردني، درست ـ نادرست، جورکردني، چهارگزينه‌اي، مسأله و ... آورده مي‌شود. هدف...

كتاب كار و تمرين رياضي دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار و تمرين رياضي دهم-گل واژه عنوان کتاب: كتاب كار و تمرين رياضي دهم- گل واژه نویسنده: سعيد اكبرزاده مياندوآب ناشر: گل واژه قیمت: 15500 تومان معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند...
خلاصه مطلب close

كتاب كار و تمرين رياضي دهم-گل واژه عنوان کتاب: كتاب كار و تمرين رياضي دهم- گل واژه نویسنده: سعيد اكبرزاده مياندوآب ناشر: گل واژه قیمت: 15500 تومان معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند که چه موضوعاتي را قرار است فرا گيرد. به همين منظور در شروع هر فصل (يا درس) بخشي قرار داده شده است که در آن زير موضوعات مربوط به فصل آمده است و هم‌چنين با طرح موضوعي کاربردي فضاي ذهني دانش‌آموز در راستاي اهداف آموزشي فصل قرار مي‌گيرد. تمرين اين قسمت شامل دو بخش «پرسش و تمرين» و «پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي» مي‌باشد. در اين قسمت انواع پرسش‌ها شامل کامل کردني، درست ـ نادرست، جورکردني، چهارگزينه‌اي، مسأله و ... آورده مي‌شود. هدف...

كتاب كار و تمرين عربي دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار و تمرين عربي دهم- گل واژه عنوان کتاب: کتاب كار و تمرين عربي دهم-گل واژه نویسنده: مهدي پركاري ناشر: گل واژه قیمت: 12500 تومان ساختار و ویژگی ها: معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث...
خلاصه مطلب close

كتاب كار و تمرين عربي دهم- گل واژه عنوان کتاب: کتاب كار و تمرين عربي دهم-گل واژه نویسنده: مهدي پركاري ناشر: گل واژه قیمت: 12500 تومان ساختار و ویژگی ها: معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند که چه موضوعاتي را قرار است فرا گيرد. به همين منظور در شروع هر فصل (يا درس) بخشي قرار داده شده است که در آن زير موضوعات مربوط به فصل آمده است و هم‌چنين با طرح موضوعي کاربردي فضاي ذهني دانش‌آموز در راستاي اهداف آموزشي فصل قرار مي‌گيرد. تمرين اين قسمت شامل دو بخش «پرسش و تمرين» و «پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي» مي‌باشد. در اين قسمت انواع پرسش‌ها شامل کامل کردني، درست ـ نادرست، جورکردني، چهارگزينه‌اي، مسأله و ......

كتاب كار و تمرين فيزيك دهم رياضي-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار و تمرين فيزيك دهم رياضي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب كار و تمرين فيزيك دهم رياضي-گل واژه نویسندگان: تینا شریفی، خدیجه کرمی، سیده زهرا کراری ناشر: گل واژه قیمت: 15500 تومان ساختار و ویژگی ها: معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز...
خلاصه مطلب close

كتاب كار و تمرين فيزيك دهم رياضي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب كار و تمرين فيزيك دهم رياضي-گل واژه نویسندگان: تینا شریفی، خدیجه کرمی، سیده زهرا کراری ناشر: گل واژه قیمت: 15500 تومان ساختار و ویژگی ها: معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند که چه موضوعاتي را قرار است فرا گيرد. به همين منظور در شروع هر فصل (يا درس) بخشي قرار داده شده است که در آن زير موضوعات مربوط به فصل آمده است و هم‌چنين با طرح موضوعي کاربردي فضاي ذهني دانش‌آموز در راستاي اهداف آموزشي فصل قرار مي‌گيرد. تمرين اين قسمت شامل دو بخش «پرسش و تمرين» و «پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي» مي‌باشد. در اين قسمت انواع پرسش‌ها شامل کامل کردني، درست ـ...

كتاب پرسمان زيست دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب پرسمان زيست دهم-گاج عنوان کتاب: کتاب پرسمان زيست دهم-گاج نویسنده: بيتا ساقي ناشر: گاج قیمت: 14000 تومان مخصوص رشته علوم تجربی درسنامه های کامل و مصور ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی بخش هایی از...
خلاصه مطلب close

كتاب پرسمان زيست دهم-گاج عنوان کتاب: کتاب پرسمان زيست دهم-گاج نویسنده: بيتا ساقي ناشر: گاج قیمت: 14000 تومان مخصوص رشته علوم تجربی درسنامه های کامل و مصور ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب سير تا پياز فيزيك تجربي- گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب سير تا پياز فيزيك تجربي- گاج عنوان کتاب: کتاب سير تا پياز فيزيك دهم تجربي-گاج نویسندگان: امير حسن محمدپور، علي كريمي، هادي حمزه پور ناشر: گاج قیمت: 28000 تومان مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1...
خلاصه مطلب close

كتاب سير تا پياز فيزيك تجربي- گاج عنوان کتاب: کتاب سير تا پياز فيزيك دهم تجربي-گاج نویسندگان: امير حسن محمدپور، علي كريمي، هادي حمزه پور ناشر: گاج قیمت: 28000 تومان مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد: 1- کتاب آموزش 2- کتاب تست 3- کتاب امتحان جلد اول (کتاب آموزش): شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی به همراه 252 مثال و تست حل شده جلد دوم (کتاب تست): شامل 882 تست کنکور و تالیفی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی جلد سوم (کتاب امتحان): شامل 325 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی آموزش کتاب های سیر تا پیاز در سطح کنکور می باشد و نکات فراتر از کتاب درسی (جهت آمادگی برای...

كتاب آموزش پيشرفته هندسه 1-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش پيشرفته هندسه 1-گل واژه عنوان کتاب: کتاب آموزش پيشرفته هندسه1 دهم-گل واژه نویسنده: پيمان فضلي ناشر: گل واژه قیمت: 26000 تومان ساختار و ویژگی ها: سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش پيشرفته هندسه 1-گل واژه عنوان کتاب: کتاب آموزش پيشرفته هندسه1 دهم-گل واژه نویسنده: پيمان فضلي ناشر: گل واژه قیمت: 26000 تومان ساختار و ویژگی ها: سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی آن ها انجام می شود. پیش آزمون: برای مشخص کردن میزان دانسته های دانش آموز از مطالبی که قرار است در واحد آموزش داده شود، از آزمون تستی استفاده می شود که حاوی مطالب درسی است. میزان پاسخ‌دهی دانش آموز، ادامه مسیر آموزش را بر طبق نقشه راه دانش آموز مشخص می کند. درسنامه: درسنامه کامل جهت پوشش دهی تمام مطالب مورد نیاز برای آزمون های ورودی همراه با پاسخ دهی به سوالات پیش...

كتاب آموزش پيشرفته رياضي1-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش پيشرفته رياضي1-گل واژه عنوان کتاب: کتاب آموزش پيشرفته رياضي1-گل واژه نویسنده: مهرداد آزمند ناشر: گل واژه قیمت: 30000 تومان ساختار و ویژگی ها: سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش های چهارگزینه...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش پيشرفته رياضي1-گل واژه عنوان کتاب: کتاب آموزش پيشرفته رياضي1-گل واژه نویسنده: مهرداد آزمند ناشر: گل واژه قیمت: 30000 تومان ساختار و ویژگی ها: سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی آن ها انجام می شود. پیش آزمون: برای مشخص کردن میزان دانسته های دانش آموز از مطالبی که قرار است در واحد آموزش داده شود، از آزمون تستی استفاده می شود که حاوی مطالب درسی است. میزان پاسخ‌دهی دانش آموز، ادامه مسیر آموزش را بر طبق نقشه راه دانش آموز مشخص می کند. درسنامه: درسنامه کامل جهت پوشش دهی تمام مطالب مورد نیاز برای آزمون های ورودی همراه با پاسخ دهی به سوالات پیش آزمون بسته...

كتاب تست منطق دهم-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست منطق دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست منطق دهم-خيلي سبز نویسندگان: احمد خداداد- سيد حسام الدين جلالي طهراني ناشر: خيلي سبز قیمت: 14000تومان كتاب تست منطق دهم خيلي سبز بزرگترين مشكل دانش آموزان گروه علوم انساني را حل...
خلاصه مطلب close

كتاب تست منطق دهم-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست منطق دهم-خيلي سبز نویسندگان: احمد خداداد- سيد حسام الدين جلالي طهراني ناشر: خيلي سبز قیمت: 14000تومان كتاب تست منطق دهم خيلي سبز بزرگترين مشكل دانش آموزان گروه علوم انساني را حل كرده است. براي يادگرفتن و مسلط شدن به مباحث كتاب منطق بايد ربط درس ها را هم فرا گرفت. در اين كتاب ربط منطقي درس ها توضيح داده شده و با خواندن درسنامه ها، حل كردن نمرين ها و حل تست هاي آن دانش آموزان كاملا به درس منطق مسلط مي شوند بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس...

كتاب فارسي 1 دهم (طبقه بندي)- گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب فارسي 1 دهم (طبقه بندي)- گل واژه عنوان کتاب: کتاب فارسي1 دهم(طبقه بندي)-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 19500 تومان ساختار و ویژگی ها: نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به...
خلاصه مطلب close

كتاب فارسي 1 دهم (طبقه بندي)- گل واژه عنوان کتاب: کتاب فارسي1 دهم(طبقه بندي)-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 19500 تومان ساختار و ویژگی ها: نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن اکثریت هدف‌های یادگیری یک برنامه درسی هستند ولی زمان لازم و شیوة آن برای دانش‌آموزان متفاوت است. به همین دلیل کتاب آموزش طبقه‌بندی شده گل‌واژه با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگیری سعی در برطرف نمودن این نقیصه کرده است. مراحل استفاده از این کتاب به شرح زیر است: معرفی فصل دانش‌آموز قبل از ورود به هر بحث آموزشی باید بداند که چه موضوعاتی را قرار است فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر فصل بخشی قرار...

كتاب ماجراهاي من و درسام تاريخ1-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام تاريخ1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام تاريخ1-خيلي سبز نویسندگان: فوژان صادق زاده فريد-آمنه سحرخيز پور شيرازي ناشر: خيلي سبز قیمت: 15500 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام تاريخ 1 داراي درسنامه هاي...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام تاريخ1-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام تاريخ1-خيلي سبز نویسندگان: فوژان صادق زاده فريد-آمنه سحرخيز پور شيرازي ناشر: خيلي سبز قیمت: 15500 تومان كتاب ماجراهاي من و درسام تاريخ 1 داراي درسنامه هاي كامل و جامع، سوال هاي پوششي و كافي و امتحان هاي جامع و استاندارد است كه به دانش آموزان در كسب نمره ي كامل كمك مي كند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب طبقه بندي انگليسي دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب طبقه بندي انگليسي دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي انگليسي دهم-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 17500 تومان ساختار و ویژگی ها: نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا...
خلاصه مطلب close

كتاب طبقه بندي انگليسي دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي انگليسي دهم-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 17500 تومان ساختار و ویژگی ها: نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن اکثریت هدف‌های یادگیری یک برنامه درسی هستند ولی زمان لازم و شیوة آن برای دانش‌آموزان متفاوت است. به همین دلیل کتاب آموزش طبقه‌بندی شده گل‌واژه با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگیری سعی در برطرف نمودن این نقیصه کرده است. مراحل استفاده از این کتاب به شرح زیر است: معرفی درس دانش‌آموز قبل از ورود به هر بحث آموزشی باید بداند که چه موضوعاتی را قرار است فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر درس بخشی قرار داده...

كتاب آموزش جامع رياضي1- چهارخونه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش جامع رياضي1- چهارخونه عنوان کتاب: كتاب آموزش جامع رياضي1- چهارخونه نویسندگان: محسن چالاك-علي اصغر توكلي-روزبه يگانه ناشر: چهارخونه قیمت: 12000 تومان آموزش دروس پاسخ سوالات کتاب درسی تمرینات تکمیلی سوالات چهارگزینه ای بخش هایی از کتاب را می...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش جامع رياضي1- چهارخونه عنوان کتاب: كتاب آموزش جامع رياضي1- چهارخونه نویسندگان: محسن چالاك-علي اصغر توكلي-روزبه يگانه ناشر: چهارخونه قیمت: 12000 تومان آموزش دروس پاسخ سوالات کتاب درسی تمرینات تکمیلی سوالات چهارگزینه ای بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب ماجراهاي من و درسام اقتصاد-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام اقتصاد-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام اقتصاد-خيلي سبز نویسندگان: آيدانا رستمي- اميرمحمد بيگي ناشر: خيلي سبز قیمت: 15500 تومان در درسنامه هاي كتاب ماجراهاي من و درسام اقتصاد تمام مفاهيم مهم كتاب...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام اقتصاد-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام اقتصاد-خيلي سبز نویسندگان: آيدانا رستمي- اميرمحمد بيگي ناشر: خيلي سبز قیمت: 15500 تومان در درسنامه هاي كتاب ماجراهاي من و درسام اقتصاد تمام مفاهيم مهم كتاب درسي به بياني جامع و روان توضيح داده شده و به اندازه ي كافي هم سوال وتمرين ارائه شده تا دانش آموزان با همه نوع مدل سوال آشنا شوند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب هاي كمك درسي پايه دهم گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی گل واژه ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود...
خلاصه مطلب close

این صفحه برای کمک به خرید کتاب های کمک درسی پایه دهم از موسسه انتشاراتی گل واژه ایجاد شده است. با کلیک بر روی عنوان هر کتاب می توانید ویژگی های آن کتاب را مشاهده و بخشی از کتاب را دانلود و مطالعه نمایید. كار وتمرين هندسه رشته ي رياضي كار و تمرين رياضي رشته هاي تجربي و رياضي كار و تمرين عربي1 رشته هاي تجربي و رياضي كار و تمرين شيمي1 رشته هاي تجربي و رياضي كار و تمرين فيزيك 1 رشته ي رياضي زيست شناسي1-طبقه بندي رشته ي علوم تجربي فارسي 1 طبقه بندي كليه رشته ها انگليسي1-طبقه بندي كليه رشته ها هندسه1-طبقه بندي رشته رياضي فيزيك1 طبقه بندي رشته ي تجربي...

كتاب تست دين و زندگي1 انساني- خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست دين و زندگي1 انساني- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست دين و زندگي 1انسانی-خيلي سبز نویسندگان: حامد دوراني- فيروز نژادنجف ناشر: خيلي سبز قیمت: 15000 تومان در ابتداي هر درس از كتاب دين و زندگي 1 انساني مقدمه...
خلاصه مطلب close

كتاب تست دين و زندگي1 انساني- خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست دين و زندگي 1انسانی-خيلي سبز نویسندگان: حامد دوراني- فيروز نژادنجف ناشر: خيلي سبز قیمت: 15000 تومان در ابتداي هر درس از كتاب دين و زندگي 1 انساني مقدمه اي آورده شده تا دانش آموزان با كليات مبحث آشنا شوند سپس متن كتاب درسي آورده شده و كلمات و عبارات مهم آن مشخص شده. آيه هاي داخل متن كتاب كامل توضيح داده شده. در بخش جمع بندي، نكات مهم كتاب طبقه بندي شده و نكات مهمي هم به كتاب اضافه شده است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ ...

كتاب ماجراهاي من و درسام منطق-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب ماجراهاي من و درسام منطق-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام منطق-خيلي سبز نویسنده: دكتر حسين هاشمي ناشر: خيلي سبز قیمت: 12000 تومان درسنامه هاي كتاب ماجراهاي من و درسام منطق خيلي سبز كامل و جامع است...
خلاصه مطلب close

كتاب ماجراهاي من و درسام منطق-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب ماجراهاي من و درسام منطق-خيلي سبز نویسنده: دكتر حسين هاشمي ناشر: خيلي سبز قیمت: 12000 تومان درسنامه هاي كتاب ماجراهاي من و درسام منطق خيلي سبز كامل و جامع است و سوال هاي آن استاندارد و تمام مباحث كتاب را پوشش ميدهد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب منطق دهم آيش(رشادت)-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب منطق دهم آيش(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: کتاب منطق دهم آيش (رشادت)-مبتكران نویسنده: اصغر حجازيان ناشر: مبتكران قیمت: 10350 تومان منطق دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که مطالب کتاب منطق دهم رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی را به...
خلاصه مطلب close

كتاب منطق دهم آيش(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: کتاب منطق دهم آيش (رشادت)-مبتكران نویسنده: اصغر حجازيان ناشر: مبتكران قیمت: 10350 تومان منطق دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که مطالب کتاب منطق دهم رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی را به زبانی ساده ارائه می‌دهد و دانش آموزان را برای شرکت در امتحانات آماده می‌سازد. کتاب های آیش به گونه ای تالیف شده اند که مطالعه آن ها دانش آموزان را از همان سال اول دوره دوم متوسطه، برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها آماده می سازد. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های مهم هر درس آشنا می شود و با تمرین هایی بر آن ها تسلط می یابد. سپس برای هر مبحث در...

كتاب طبقه بندي زيست 1 دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب طبقه بندي زيست 1 دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي زيست 1 دهم-گل واژه نویسنده: مصطفي نجفي ناشر: گل واژه قیمت: 19500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب...
خلاصه مطلب close

كتاب طبقه بندي زيست 1 دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي زيست 1 دهم-گل واژه نویسنده: مصطفي نجفي ناشر: گل واژه قیمت: 19500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب هدف‌های یادگیری یک برنامه درسی هستند. ولی زمان لازم و شیوة آن برای دانش‌آموزان متفاوت است. به همین دلیل کتاب آموزش طبقه‌بندی شده گل‌واژه با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگیری سعی در برطرف نمودن این نقیصه کرده است. مراحل استفاده از این کتاب به شرح زیر است: گام اوّل: معرفی فصل دانش‌آموز قبل از ورود به هر بحث آموزشی باید بداند که چه موضوعاتی را قرار است فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر فصل بخشی قرار داده...

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس نگارش دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی نگارش دهم درس نگارش از جمله دروس مشترک رشته های نظری پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی نگارش دهم درس نگارش از جمله دروس مشترک رشته های نظری پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی امتحان نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی امتحان نوبت اول دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی امتحان نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی امتحان نوبت اول دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی امتحان نوبت...

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی دهم درس زبان انگلیسی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی می...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی دهم درس زبان انگلیسی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی می باشد. یکی از بهترین روش¬ها برای کسب آمادگی در امتحانات نوبت اول زبان استفاده از انواع مختلف نمونه سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی دهم می¬باشد لذا به تمام دانش آموزان توصیه می¬شود تا با مطالعه¬ی آن بتوانند با سوالات متداول آشنا شوند . در این پست چندین نمونه مختلف از نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) آماده شده است که می¬توانید آن¬ها را دانلود و استفاده کنید . در هنگام مطالعه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران دهم درس جغرافیای ایران از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی، رشته علوم و معارف اسلامی و هم...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران دهم درس جغرافیای ایران از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی، رشته علوم و معارف اسلامی و هم چنین تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 سوال امتحانی و پاسخنامه نوبت اول دانلود فایل 5 سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی تمام دروس دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی نوبت اول همراه با...

دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم درس فارسی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی می باشد. ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی دهم درس فارسی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 2 3 4 5 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی نوبت اول نگارش و فارسی 1 دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی نوبت اول نگارش و فارسی 1 دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی نوبت اول فارسی 1 دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی نوبت اول فارسی 1 دانلود فایل 10 نمونه سوال...

دانلودسوالات امتحانی کارآفرینی و تولید دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم درس کارگاه کارآفرینی و تولید از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته های نطری از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم درس کارگاه کارآفرینی و تولید از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته های نطری از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل...

نمونه سوالات امتحانی درس هنر پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی هنر دهم درس هنر از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک،علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی هنر دهم درس هنر از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک،علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. این صفحه در حال بروز رسانی می باشد راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی هنر پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی...

نمونه سوالات آزمایشگاه علوم تجربی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی آزمایشگاه علوم تجربی دهم درس آزمایشگاه علوم تجربی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک، وعلوم تجربی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی آزمایشگاه علوم تجربی دهم درس آزمایشگاه علوم تجربی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک، وعلوم تجربی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 4 5 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی آزمایشگاه علوم تجربی 1 پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به...

دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم درس شیمی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات،...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم درس شیمی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال امتحانی فصل 1 دانلود فایل کتاب تست شيمي 1 انتشارات نشر الگو 2 نمونه سوال امتحانی مبحث هواکره دانلود فایل کتاب کار...

دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی دهم درس زیست شناسی 1 از دروس اختصاصی پایه ی دهم دررشته ی علوم تجربی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی دهم درس زیست شناسی 1 از دروس اختصاصی پایه ی دهم دررشته ی علوم تجربی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل طراحان: خانم جوهری رودی آقای راستگو سلامی 2 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل - 20 نمونه سوال امتحانی فصل1-زیست شناسی دیروز,امروز و فردا دانلود فایل _ 21 نمونه سوال امتحانی فصل 2-گوارش و جذب مواد دانلود فایل _ 22 نمونه سوال امتحانی فصل اول دانلود فایل طراح: اداره آموزش و پرورش شهر تهران 23 نمونه سوال امتحانی فصل اول دانلود فایل طراح: آقامحمدی 24 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل طراح: تحویلیان 25 سوال امتحانی و پاسخ...

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم تجربی درس فیزیک 1 دهم تجربی از دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم تجربی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع مشاهده کتاب 1 2 ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم تجربی درس فیزیک 1 دهم تجربی از دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم تجربی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع مشاهده کتاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 نمونه سوال امتحانی فصل 1 دانلود فایل طراح: آقای محمد حسنی _ 15 نمونه سوال امتحانی فصل 1 دانلود فایل طراح: آقای...

دانلود نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه ای مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه ای درس تفکر و سواد رسانه ای از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک،علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و تمامی...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه ای درس تفکر و سواد رسانه ای از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های ریاضی و فیزیک،علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه ای برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات دهم ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. ...

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم درس هندسه 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ریاضی و فیزیک می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم درس هندسه 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ریاضی و فیزیک می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 4 5 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی هندسه 1 پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده...

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی دهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی دهم انسانی درس عربی 1 دهم از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم انسانی می باشد. 1 2 نمونه سوال امتحانی درس 3 ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی دهم انسانی درس عربی 1 دهم از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم انسانی می باشد. 1 2 نمونه سوال امتحانی درس 3 دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 7 سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی عربی 1 انسانی پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل مورد نظرشروع...

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی درس تاریخ 1 دهم ایران و جهان باستان از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی درس تاریخ 1 دهم ایران و جهان باستان از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. 1 نمونه سوال امتحانی درس 1 دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی درس 2 دانلود فایل 3 نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم درس جامعه شناسی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته ی علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم درس جامعه شناسی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته ی علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات دهم ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل ...

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دهم درس ریاضی و آمار 1 دهم انسانی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دهم درس ریاضی و آمار 1 دهم انسانی از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 سوال و پاسخنامه امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی و پاسخ نوبت اول دانلود فایل 8 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی دهم درس علوم و فنون ادبی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی دهم درس علوم و فنون ادبی 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون دهم برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی اقتصاد دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی اقتصاد دهم درس اقتصاد از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 سوالات امتحانی نوبت اول دانلود فایل ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی اقتصاد دهم درس اقتصاد از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 سوالات امتحانی نوبت اول دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی اقتصاد پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل مورد نظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته...

دانلود نمونه سوالات امتحانی منطق دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی منطق دهم درس منطق از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی منطق دهم درس منطق از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 3 4 5 نمونه سوال امتحانی درس1 دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی درس 2 دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی درس 3 دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی درس 4 دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی درس 5 دانلود فایل 10 نمونه سوال امتحانی درس 6 دانلود فایل 11 نمونه سوال امتحانی ...

نمونه امتحانی دین و زندگی دهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی دهم انسانی درس دین و زندگی 1 دهم از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی دهم انسانی درس دین و زندگی 1 دهم از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی 1 انسانی پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های...

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ اسلام دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ اسلام دهم درس تاریخ اسلام 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ اسلام دهم درس تاریخ اسلام 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 4 5 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی تاریخ اسلام 1 پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به...

دانلود سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دهم درس علوم و معارف قرآنی از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دهم درس علوم و معارف قرآنی از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 4 5 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های...

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس اصول عقاید1 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات اصول عقاید دهم درس اصول عقاید 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات اصول عقاید دهم درس اصول عقاید 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 4 5 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی اصول عقاید 1 پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام...

دانلود نمونه سوالات امتحانی اخلاق اسلامی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی اخلاق اسلامی دهم درس اخلاق اسلامی 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 ...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی اخلاق اسلامی دهم درس اخلاق اسلامی 1 از جمله دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم و معارف اسلامی می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 2 3 4 5 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی اخلاق اسلامی 1 پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. . مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی...

کتاب میکرو فیزیک تجربی-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب میکرو فیزیک تجربی-گاج عنوان کتاب: کتاب میکرو فیزیک تجربی-گاج نویسندگان: محمد آهنگر- سعيد احمدي ناشر: گاج قیمت: 29000 تومان ویژه رشته تجربی شبیه سازی یک کلاس درسی در قالب درسنامه های کاملا کاربردی بررسی تمامی نقاط ابهام کتاب درسی...
خلاصه مطلب close

کتاب میکرو فیزیک تجربی-گاج عنوان کتاب: کتاب میکرو فیزیک تجربی-گاج نویسندگان: محمد آهنگر- سعيد احمدي ناشر: گاج قیمت: 29000 تومان ویژه رشته تجربی شبیه سازی یک کلاس درسی در قالب درسنامه های کاملا کاربردی بررسی تمامی نقاط ابهام کتاب درسی پایه دهم ارائه تمامی پرسش های چهار گزینه ای غیر مشابه کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور ارائه تست های مکمل مفهومی، محاسباتی و خلاقانه برای کامل شدن درک دانش آموزان از کنکور های جدید ارائه تست های یک قدم تا 100 برای دانش آموزان مستعد در هر فصل ارائه پاسخ های تشریحی و روان بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969...

كتاب كار و تمرين شيمي دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كار و تمرين شيمي دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب كار و تمرين شيمي دهم-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 15500 تومان معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند که چه...
خلاصه مطلب close

كتاب كار و تمرين شيمي دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب كار و تمرين شيمي دهم-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 15500 تومان معرفي فصل (دستورالعمل) دانش‌آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشي بايد بداند که چه موضوعاتي را قرار است فرا گيرد. به همين منظور در شروع هر فصل (يا درس) بخشي قرار داده شده است که در آن زير موضوعات مربوط به فصل آمده است و هم‌چنين با طرح موضوعي کاربردي فضاي ذهني دانش‌آموز در راستاي اهداف آموزشي فصل قرار مي‌گيرد. تمرين اين قسمت شامل دو بخش «پرسش و تمرين» و «پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي» مي‌باشد. در اين قسمت انواع پرسش‌ها شامل کامل کردني، درست ـ نادرست، جورکردني، چهارگزينه‌اي، مسأله و ... آورده مي‌شود. هدف از اين...

کتاب زیست دهم سه بعدی-نشرالگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب زیست دهم سه بعدی-نشرالگو عنوان کتاب: کتاب زیست دهم سه بعدی-نشرالگو نویسنده: دكتر اشكان هاشمي ناشر: نشرالگو قیمت: 38000 تومان درسنامه کامل و منطبق با کتاب درسی، بدون هیچگونه مطلب حاشیه‌ای و خارج از کتاب درسی پوشش تمام اصطلاحات جدید فارسی...
خلاصه مطلب close

کتاب زیست دهم سه بعدی-نشرالگو عنوان کتاب: کتاب زیست دهم سه بعدی-نشرالگو نویسنده: دكتر اشكان هاشمي ناشر: نشرالگو قیمت: 38000 تومان درسنامه کامل و منطبق با کتاب درسی، بدون هیچگونه مطلب حاشیه‌ای و خارج از کتاب درسی پوشش تمام اصطلاحات جدید فارسی به همراه اصطلاحات قدیمی بر اساس متن کتاب درسی جدید پوشش سوالات کنکورهای سراسری سالهای اخیر و کنکور‌های آزمایشی معتبر، مرتبط با موضوعات کتاب زیست شناسی دهم طرح پرسش‌های چهار گزینه‌ای مفهومی و ارائه توضیح کامل از تمام شکلهای کتاب درسی پاسخ‌های کاملا تشریحی با بیان دلیل درستی یا نادرستی هر گزینه به همراه نکات مهم نکات و پرسش‌های چهار گزینه‌ای ترکیبی با سایر فصلها بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک...

كتاب طبقه بندي رياضي دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب طبقه بندي رياضي دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي رياضي دهم-گل واژه نویسنده: مريم نصيري ناشر: گل واژه قیمت: 15000 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب هدف‌های یادگیری یک برنامه...
خلاصه مطلب close

كتاب طبقه بندي رياضي دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي رياضي دهم-گل واژه نویسنده: مريم نصيري ناشر: گل واژه قیمت: 15000 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب هدف‌های یادگیری یک برنامه درسی هستند. ولی زمان لازم و شیوة آن برای دانش‌آموزان متفاوت است. به همین دلیل کتاب آموزش طبقه‌بندی شده گل‌واژه با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگیری سعی در برطرف نمودن این نقیصه کرده است. مراحل استفاده از این کتاب به شرح زیر است: گام اوّل: معرفی فصل دانش‌آموز قبل از ورود به هر بحث آموزشی باید بداند که چه موضوعاتی را قرار است فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر فصل بخشی قرار داده شده است که در...

كتاب طبقه بندي فيزيك تجربي-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب طبقه بندي فيزيك تجربي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي فيزيك تجربي-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 18500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب هدف‌های یادگیری یک برنامه...
خلاصه مطلب close

كتاب طبقه بندي فيزيك تجربي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندي فيزيك تجربي-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 18500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب هدف‌های یادگیری یک برنامه درسی هستند. ولی زمان لازم و شیوة آن برای دانش‌آموزان متفاوت است. به همین دلیل کتاب آموزش طبقه‌بندی شده گل‌واژه با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگیری سعی در برطرف نمودن این نقیصه کرده است. مراحل استفاده از این کتاب به شرح زیر است: گام اوّل: معرفی فصل دانش‌آموز قبل از ورود به هر بحث آموزشی باید بداند که چه موضوعاتی را قرار است فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر فصل بخشی قرار داده شده است که در...

کتاب طبقه بندی فیزیک ریاضی-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب طبقه بندی فیزیک ریاضی-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندی فیزیک ریاضی-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 19500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب هدف‌های یادگیری یک برنامه...
خلاصه مطلب close

کتاب طبقه بندی فیزیک ریاضی-گل واژه عنوان کتاب: کتاب طبقه بندی فیزیک ریاضی-گل واژه نویسندگان: گروه مولفان ناشر: گل واژه قیمت: 19500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن غالب هدف‌های یادگیری یک برنامه درسی هستند. ولی زمان لازم و شیوة آن برای دانش‌آموزان متفاوت است. به همین دلیل کتاب آموزش طبقه‌بندی شده گل‌واژه با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگیری سعی در برطرف نمودن این نقیصه کرده است. مراحل استفاده از این کتاب به شرح زیر است: گام اوّل: معرفی فصل دانش‌آموز قبل از ورود به هر بحث آموزشی باید بداند که چه موضوعاتی را قرار است فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر فصل بخشی قرار داده شده است که در...

كتاب طبقه بندي عربي 1-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب طبقه بندي عربي 1-گل واژه عنوان کتاب: كتاب طبقه بندي عربي 1-گل واژه نویسنده: حسين منصوري ناشر: گل واژه قیمت: 17500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن اکثریت هدف‌های یادگیری یک برنامه...
خلاصه مطلب close

كتاب طبقه بندي عربي 1-گل واژه عنوان کتاب: كتاب طبقه بندي عربي 1-گل واژه نویسنده: حسين منصوري ناشر: گل واژه قیمت: 17500 تومان نوع و زمان یادگیری در دانش‌آموزان متفاوت است. اکثریت دانش‌آموزان قادر به فرا گرفتن اکثریت هدف‌های یادگیری یک برنامه درسی هستند ولی زمان لازم و شیوة آن برای دانش‌آموزان متفاوت است. به همین دلیل کتاب آموزش طبقه‌بندی شده گل‌واژه با در نظر گرفتن مراحل مختلف یادگیری سعی در برطرف نمودن این نقیصه کرده است. مراحل استفاده از این کتاب به شرح زیر است: معرفی درس دانش‌آموز قبل از ورود به هر بحث آموزشی باید بداند که چه موضوعاتی را قرار است فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر درس بخشی قرار داده شده است که در آن زیر...

كتاب آموزش و آزمون عربي زبان قرآن مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش و آزمون عربي زبان قرآن رشادت-مبتكران عنوان کتاب: کتاب آموزش و آزمون عربي زبان قرآن رشادت-مبتكران نویسنده: مهدي وحداني ناشر: مبتكران قیمت: 23400 تومان عربی زبان قرآن دهم زیتون کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب درسی دهم...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش و آزمون عربي زبان قرآن رشادت-مبتكران عنوان کتاب: کتاب آموزش و آزمون عربي زبان قرآن رشادت-مبتكران نویسنده: مهدي وحداني ناشر: مبتكران قیمت: 23400 تومان عربی زبان قرآن دهم زیتون کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب کتاب درسی دهم را در سطح پیشرفته ارائه می دهد و دانش آموزان را برای شرکت در امتحانات آماده می سازد. کتاب های زیتون به گونه ای تالیف شده اند که مطالعه آن ها دانش آموز را از همان سال اول دوره دوم متوسطه، برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها آماده می سازد. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با مباحث و نکته های مهم هر درس آشنا می شود و با مثال های بر آن ها تسلط می یابد. سپس...

كتاب منطق دهم پايش (مرشد)- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب منطق دهم پايش (مرشد)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب منطق دهم پايش (مرشد)-مبتكران نویسنده: اصغر حجازيان ناشر: مبتكران قیمت: 8100 تومان منطق دهم پایش کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی را برای شرکت...
خلاصه مطلب close

كتاب منطق دهم پايش (مرشد)- مبتكران عنوان کتاب: كتاب منطق دهم پايش (مرشد)-مبتكران نویسنده: اصغر حجازيان ناشر: مبتكران قیمت: 8100 تومان منطق دهم پایش کتابی است از مجموعه مرشد که دانش آموزان رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها و رشته های بنام در درس منطق آماده می سازد. مؤلفان مجموعه پایش پس از ارائه درس‌نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند که شامل پرسش‌های چهارگزینه ای کنکور سال های گذشته و پرسش‌های تالیفی می‌باشد. این پرسش‌های از ساده به سخت و براساس فصل ها و بخش‌های کتاب درسی تنظیم شده‌اند. مطالعه پاسخ‌نامه تشریحی کامل همراه با نکته‌های کلیدی و آموزنده، موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان را تضمین خواهد کرد. بخش...

كتاب كارعربي زبان قرآن-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب كارعربي زبان قرآن-مبتكران عنوان کتاب: كتاب كارعربي زبان قرآن-مبتكران نویسندگان: ابوالحسن نصيري زاده- علي اصغر اكبري فرد ناشر: مبتكران قیمت: 13500 تومان «کتاب کار عربی زبان قرآن دهم» کتابی است از مجموعه یوز که براساس کتاب عربی پایه اول دوره متوسطه...
خلاصه مطلب close

كتاب كارعربي زبان قرآن-مبتكران عنوان کتاب: كتاب كارعربي زبان قرآن-مبتكران نویسندگان: ابوالحسن نصيري زاده- علي اصغر اكبري فرد ناشر: مبتكران قیمت: 13500 تومان «کتاب کار عربی زبان قرآن دهم» کتابی است از مجموعه یوز که براساس کتاب عربی پایه اول دوره متوسطه رشته‌های علوم تجربی، ریاضی فیزیک و فنی و حرفه‌ای، نگاشته شده است. این کتاب تمامی نکته‌های مربوط به کتاب جدید را در بر می‌گیرد و تمرین‌های آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که متنوع بوده و ابتکار دانش‌آموزان را به همراه داشته باشند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست اقتصاد-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست اقتصاد-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب تست اقتصاد-خيلي سبز نویسندگان: پري ناز گلپايگاني- زهرا نعمتي ناشر: خيلي سبز قیمت: 17500تومان كتاب تست اقتصاد شامل درسنامه هاي جامع و كامل و تست هاي تاليفي و كنكوري و پاسخ هاي كاملا تشريحي است....
خلاصه مطلب close

كتاب تست اقتصاد-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب تست اقتصاد-خيلي سبز نویسندگان: پري ناز گلپايگاني- زهرا نعمتي ناشر: خيلي سبز قیمت: 17500تومان كتاب تست اقتصاد شامل درسنامه هاي جامع و كامل و تست هاي تاليفي و كنكوري و پاسخ هاي كاملا تشريحي است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب تست جامعه شناسي-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست جامعه شناسي-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب تست جامعه شناسي-خيلي سبز نویسندگان: آلاء نجمي- اميرحسين قدياني ناشر: خيلي سبز قیمت: 17500تومان كتاب تست جامعه شناسي خيلي سبزحاوي درسنامه هاي مفهومي و مملو از جدول و مثال، قيدها و تاكيدها، تعريف ها،...
خلاصه مطلب close

كتاب تست جامعه شناسي-خيلي سبز عنوان کتاب: كتاب تست جامعه شناسي-خيلي سبز نویسندگان: آلاء نجمي- اميرحسين قدياني ناشر: خيلي سبز قیمت: 17500تومان كتاب تست جامعه شناسي خيلي سبزحاوي درسنامه هاي مفهومي و مملو از جدول و مثال، قيدها و تاكيدها، تعريف ها، روابط ضروري و علي مطرح شده در كتاب درسي همراه با خلاصه اي از هر درس در پايان هر درس همراه با تست هاي متنوع و مشابه با كنكور سراسري است كه دانش آموزان را با همه نوع مدل تست آشنا ميكند. علاوه بر آن حاوي تست هاي تركيبي است كه درس هاي قبل را دوره ميكند پاسخنامه هاي آن نيزتوضيحات مكفي دارد كه نكات ارزشمندي را يادآوري ميكند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود...

كتاب گلبرگ علوم و فنون ادبي-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب گلبرگ علوم و فنون ادبي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب گلبرگ علوم و فنون ادبي-گل واژه نویسنده: نعمت الله بوالحسني ناشر: گل واژه قیمت: 5000 تومان كتاب گلبرگ علوم و فنون ادبي دهم گل واژه مملو از سوال هاي امتحاني 10 سال...
خلاصه مطلب close

كتاب گلبرگ علوم و فنون ادبي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب گلبرگ علوم و فنون ادبي-گل واژه نویسنده: نعمت الله بوالحسني ناشر: گل واژه قیمت: 5000 تومان كتاب گلبرگ علوم و فنون ادبي دهم گل واژه مملو از سوال هاي امتحاني 10 سال اخير مدارس سراسر كشور همراه با پاسخنامه است كه به دانش آموزان كمك ميكند بر مطالب كتاب اشراف پيدا كنند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب گلبرگ هندسه 1 دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب گلبرگ هندسه 1 دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب گلبرگ هندسه 1-گل واژه نویسنده: حمدالله محمدي ناشر: گل واژه قیمت: 5000 تومان كتاب گلبرگ هندسه 1 دهم گل واژه مملو از سوال هاي امتحاني 10 سال اخير مدارس سراسر كشور همراه با...
خلاصه مطلب close

كتاب گلبرگ هندسه 1 دهم-گل واژه عنوان کتاب: کتاب گلبرگ هندسه 1-گل واژه نویسنده: حمدالله محمدي ناشر: گل واژه قیمت: 5000 تومان كتاب گلبرگ هندسه 1 دهم گل واژه مملو از سوال هاي امتحاني 10 سال اخير مدارس سراسر كشور همراه با پاسخنامه است كه به دانش آموزان كمك ميكند بر مطالب كتاب اشراف پيدا كنند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب گلبرگ فيزيك دهم تجربي-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب گلبرگ فيزيك دهم تجربي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب گلبرگ فيزيك دهم تجربي-گل واژه نویسنده: احمد نجم الديني ناشر: گل واژه قیمت: 5000 تومان كتاب گلبرگ فيزيك دهم تجربي گل واژه مملو از سوال هاي امتحاني 10 سال اخير مدارس سراسر كشور...
خلاصه مطلب close

كتاب گلبرگ فيزيك دهم تجربي-گل واژه عنوان کتاب: کتاب گلبرگ فيزيك دهم تجربي-گل واژه نویسنده: احمد نجم الديني ناشر: گل واژه قیمت: 5000 تومان كتاب گلبرگ فيزيك دهم تجربي گل واژه مملو از سوال هاي امتحاني 10 سال اخير مدارس سراسر كشور همراه با پاسخنامه است كه به دانش آموزان كمك ميكند بر مطالب كتاب اشراف پيدا كنند. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب اقتصاد آيش(رشادت)- مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب اقتصاد آيش(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب اقتصاد آيش(رشادت)-مبتكران نویسندگان: نسرين جعفري-الهام ميرزايي ناشر: مبتكران قیمت: 10800 تومان اقتصاد دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که مطالب کتاب اقتصاد دهم رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی را به زبانی ساده ارائه می‌دهد...
خلاصه مطلب close

كتاب اقتصاد آيش(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب اقتصاد آيش(رشادت)-مبتكران نویسندگان: نسرين جعفري-الهام ميرزايي ناشر: مبتكران قیمت: 10800 تومان اقتصاد دهم آیش کتابی است از مجموعه رشادت که مطالب کتاب اقتصاد دهم رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی را به زبانی ساده ارائه می‌دهد و دانش‌آموزان را برای شرکت در امتحانات آماده می‌سازد. کتاب‌های آیش به گونه‌ای تالیف شده‌اند که مطالعه آن‌ها دانش‌آموز را از همان سال اول دوره دوم متوسطه، برای شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها آماده می‌سازد. در این کتاب، دانش‌آموز ابتدا با مباحث و نکته‎های مهم هر درس آشنا می‎شود و با تمرین‌ها بر آن‌ها تسلط می‌یابد. سپس با پاسخ به پرسش‌های چهارگزینه‌ای و مقایسه با پاسخ‌نامه تشریحی کتاب، سطح علمی خود را ارزیابی می‌کند. بخش هایی از کتاب را می...

كتاب آموزش شگفت انگيز هندسه-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب آموزش شگفت انگيز هندسه-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب آموزش شگفت انگيز هندسه-خيلي سبز نویسنده: مهندس علي منصف شكري ناشر: خيلي سبز قیمت: 20000 تومان مجموعه كتاب ها ي آموزش شگفت انگيز به گونه اي ايجاد شده كه گويي معلم همراه با...
خلاصه مطلب close

كتاب آموزش شگفت انگيز هندسه-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب آموزش شگفت انگيز هندسه-خيلي سبز نویسنده: مهندس علي منصف شكري ناشر: خيلي سبز قیمت: 20000 تومان مجموعه كتاب ها ي آموزش شگفت انگيز به گونه اي ايجاد شده كه گويي معلم همراه با دانش آموزدر خانه است. هدف اين كتاب يادگيري و درك عميق مفاهيم درسي براي حل تست ها ست كه باعث ميشود هندسه خواندن كاملا لذت بخش باشد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

كتاب عربي دهم زيتون(رشادت)-مبتكران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب عربي دهم زيتون(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب عربي دهم زيتون(رشادت)-مبتكران نویسنده: مهدي وحداني ناشر: مبتكران قیمت: 22500 تومان عربی دهم زیتون کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب عربی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد...
خلاصه مطلب close

كتاب عربي دهم زيتون(رشادت)-مبتكران عنوان کتاب: كتاب عربي دهم زيتون(رشادت)-مبتكران نویسنده: مهدي وحداني ناشر: مبتكران قیمت: 22500 تومان عربی دهم زیتون کتابی است از مجموعه رشادت که کلیه مطالب عربی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد و دانش‌آموزان را برای شرکت در امتحانات آماده می‌سازد. کتاب‌های زیتون به گونه‌ای تالیف شده‌اند که مطالعه آن‌ها دانش‌آموزان را از همان سال اول دوره دوم متوسطه، برای شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها آماده می‌سازد. در این کتاب، دانش‌آموز ابتدا با مباحث و نکته‌های مهم هر درس آشنا می‌شود و با مثال‌هایی بر آن‌ها تسلط می‌یابد. سپس برای هر مبحث در انتهای فصل با تعدادی تمرین و پرسش‌های چهارگزینه‌ای (تالیفی و کنکور) روبه رو می‌شود و با پاسخ به آن‌ها...

كتاب تست علوم و فنون ادبي-خيلي سبز مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب تست علوم و فنون ادبي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست علوم و فنون ادبي-خيلي سبز نویسندگان: امير نجات شجاعي- مهدي نظري ناشر: خيلي سبز قیمت: 17000تومان كتاب تست علوم و فنون ادبي دهم خيلي سبز درسنامه هايي بر پايه ي كتاب...
خلاصه مطلب close

كتاب تست علوم و فنون ادبي-خيلي سبز عنوان کتاب: کتاب تست علوم و فنون ادبي-خيلي سبز نویسندگان: امير نجات شجاعي- مهدي نظري ناشر: خيلي سبز قیمت: 17000تومان كتاب تست علوم و فنون ادبي دهم خيلي سبز درسنامه هايي بر پايه ي كتاب درسي دارد كه معمولا با گفتاري كوتاه يا با معرفي يك اصطلاح شروع ميشوند. پاسخ هاي آن كاملا تشريحي است. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب پرسمان شیمی-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب پرسمان شیمی-گاج عنوان کتاب: کتاب پرسمان شیمی-گاج نویسندگان: افشین احمدی-امیرحسین کریمی ناشر: گاج قیمت: 12000 تومان مشترک رشته های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک ارائه درسنامه های کاربردی ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با...
خلاصه مطلب close

کتاب پرسمان شیمی-گاج عنوان کتاب: کتاب پرسمان شیمی-گاج نویسندگان: افشین احمدی-امیرحسین کریمی ناشر: گاج قیمت: 12000 تومان مشترک رشته های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک ارائه درسنامه های کاربردی ارائه بانک سوالات امتحانی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی چاپ 1395 - تعداد صفحات: 128 بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران نویسنده: فرید شهریاری ناشر: مبتکران قیمت: 13500 تومان کتاب درسی فیزیک (1) برای سال دهم، برای نخستین بار در کشور به چاپ رسیده و تغییراتی چشم‌گیر نسبت به کتاب‌های فیزیک...
خلاصه مطلب close

کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب فیزیک1 دهم(جلد 1)-مبتکران نویسنده: فرید شهریاری ناشر: مبتکران قیمت: 13500 تومان کتاب درسی فیزیک (1) برای سال دهم، برای نخستین بار در کشور به چاپ رسیده و تغییراتی چشم‌گیر نسبت به کتاب‌های فیزیک در نظام‌های آموزشی پیشین داشته است. این تغییرات، کاری گسترده را برای تدارک کتاب‌های کمک آموزشی مفهومی و منطبق بر اهداف کتاب جدید، می‌طلبید. به همین سبب، تصمیم گرفتیم این کتاب را به صورت «دو جلدی» منتشر کنیم. با این کار، هم می‌توان کامل‌تر به هر فصل پرداخت و هم برای مولف (یعنی خودم!) زمان کافی برای کار بر روی هر فصل و ارائه‌ی یک کتاب با کیفیت ایجاد می‌شود. در این کتاب، برای دو فصل نخست از کتاب فیزیک...

کتاب میکرو هندسه دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب میکرو هندسه دهم-گاج عنوان کتاب: کتاب میکرو هندسه دهم-گاج نویسنده: مهندس ارش عمید ناشر: گاج قیمت: 18000تومان 1ـ درسنامه ها کاملاً موضوع فصل رو پوشش میدهند. برای اینکه مبحثی بهتر برای دانش آموزان جا بیفتد حالت های خاص یک...
خلاصه مطلب close

کتاب میکرو هندسه دهم-گاج عنوان کتاب: کتاب میکرو هندسه دهم-گاج نویسنده: مهندس ارش عمید ناشر: گاج قیمت: 18000تومان 1ـ درسنامه ها کاملاً موضوع فصل رو پوشش میدهند. برای اینکه مبحثی بهتر برای دانش آموزان جا بیفتد حالت های خاص یک مبحث هم داخل درسنامه ها آورده شده اند. 2ـ تست های هر مبحث در حیطه کتاب درسی قرار می گیرند و به ترتیب از آسان به سخت مرتب شدند. 3ـ پاسخ های تشریحی به قدری ساده و مفصل توضیح داده شدند که حتی با خواندن هر تست و پاسخ ش هم میتوانید یک مبحث را یاد بگیرید. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969...

کتاب اقتصاد دهم پایش(مرشد)-مبتکران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب اقتصاد دهم پایش(مرشد)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب اقتصاد دهم پایش(مرشد)-مبتکران نویسنده: نسرین جعفری ناشر: مبتکران قیمت: 20250 تومان اقتصاد دهم پایش کتابی است از مجموعه مرشد که دانش‌آموزان را برای شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و رشته‌های بنام آماده می‌سازد. مؤلفان کتاب‌های...
خلاصه مطلب close

کتاب اقتصاد دهم پایش(مرشد)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب اقتصاد دهم پایش(مرشد)-مبتکران نویسنده: نسرین جعفری ناشر: مبتکران قیمت: 20250 تومان اقتصاد دهم پایش کتابی است از مجموعه مرشد که دانش‌آموزان را برای شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و رشته‌های بنام آماده می‌سازد. مؤلفان کتاب‌های پایش بانک سؤال کاملی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند که شامل پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکور سال‌های گذشته و پرسش‌های تألیفی می‌باشد. این پرسش‌ها از ساده به سخت و بر اساس فصل‌ها و بخش‌های کتاب درسی تنظیم شده‌اند. مطالعه‌ی پاسخ‌نامه تشریحی کامل همراه با نکته‌های کلیدی و آموزنده، موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان را تضمین خواهد کرد. بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی...

کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران نویسنده: میر شهرام صدر ناشر: مبتکران قیمت: 22500 تومان ریاضی و آمار دهم یگانه کتابی است که کلیه مطالب کتاب درسی ریاضی و آمار دهم (رشته‌های ادبیات و...
خلاصه مطلب close

کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران عنوان کتاب: کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه(رشادت)-مبتکران نویسنده: میر شهرام صدر ناشر: مبتکران قیمت: 22500 تومان ریاضی و آمار دهم یگانه کتابی است که کلیه مطالب کتاب درسی ریاضی و آمار دهم (رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی) را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد و دانش‌آموز را برای شرکت در امتحانات آماده می‌سازد. کتاب‌های مجموعه یگانه به گونه‌ای تالیف شده‌اند که مطالعه‌ی آن‌ها دانش‌آموز را از همان سال اول متوسطه، برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها آماده می‌کند. در این کتاب، دانش آموز ابتدا با خلاصه مباحث و نکته‌های مهم هر درس آشنا می‌شود و با مثال‌هایی بر آن‌ها تسلط می‌یابد. سپس برای هر مبحث، با تعدادی تمرین و پرسش‌های چهار گزینه‌ای روبرو...

کتاب آموزش پیشرفته زیست شناسی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب آموزش پیشرفته زیست شناسی دهم-گل واژه عنوان کتاب: آموزش پیشرفته زیست شناسی دهم-گل واژه نویسنده: پیمان لایق آهنی ناشر: گل واژه قیمت: 39500 تومان سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش های چهارگزینه ای و...
خلاصه مطلب close

کتاب آموزش پیشرفته زیست شناسی دهم-گل واژه عنوان کتاب: آموزش پیشرفته زیست شناسی دهم-گل واژه نویسنده: پیمان لایق آهنی ناشر: گل واژه قیمت: 39500 تومان سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی آن ها انجام می شود. پیش آزمون: برای مشخص کردن میزان دانسته های دانش آموز از مطالبی که قرار است در واحد آموزش داده شود، از آزمون تستی استفاده می شود که حاوی مطالب درسی است. میزان پاسخ‌دهی دانش آموز، ادامه مسیر آموزش را بر طبق نقشه راه دانش آموز مشخص می کند. درسنامه: درسنامه کامل جهت پوشش دهی تمام مطالب مورد نیاز برای آزمون های ورودی همراه با پاسخ دهی به سوالات پیش آزمون بسته های تمرینی:...

کتاب آموزش پیشرفته شیمی دهم-گل واژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب آموزش پیشرفته شیمی دهم-گل واژه عنوان کتاب: آموزش پیشرفته شیمی دهم-گل واژه نویسنده: مسعود انارکی تودشکی ناشر: گل واژه قیمت: 21000 تومان سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی...
خلاصه مطلب close

کتاب آموزش پیشرفته شیمی دهم-گل واژه عنوان کتاب: آموزش پیشرفته شیمی دهم-گل واژه نویسنده: مسعود انارکی تودشکی ناشر: گل واژه قیمت: 21000 تومان سنجش آغازین: آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث در قالب پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی آن ها انجام می شود. پیش آزمون: برای مشخص کردن میزان دانسته های دانش آموز از مطالبی که قرار است در واحد آموزش داده شود، از آزمون تستی استفاده می شود که حاوی مطالب درسی است. میزان پاسخ‌دهی دانش آموز، ادامه مسیر آموزش را بر طبق نقشه راه دانش آموز مشخص می کند. درسنامه: درسنامه کامل جهت پوشش دهی تمام مطالب مورد نیاز برای آزمون های ورودی همراه با پاسخ دهی به سوالات پیش آزمون بسته های تمرینی: سه بسته...

کتاب جامع عربی دهم انسانی- قلم چی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب جامع عربی دهم انسانی- قلم چی عنوان کتاب: کتاب جامع عربی دهم انسانی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 11000 تومان تمرکز بیش‌تر روی اصل ترجمه و متن‌خوانی و اصطلاحات و مکالمه یاد دادن قواعد به زبان ساده‌تر...
خلاصه مطلب close

کتاب جامع عربی دهم انسانی- قلم چی عنوان کتاب: کتاب جامع عربی دهم انسانی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 11000 تومان تمرکز بیش‌تر روی اصل ترجمه و متن‌خوانی و اصطلاحات و مکالمه یاد دادن قواعد به زبان ساده‌تر نسبت به قبل بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب اشتباهات متداول دهم تجربی-قلم چی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب اشتباهات متداول دهم تجربی-قلم چی عنوان کتاب: اشتباهات متداول دهم تجربی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 16000 تومان شاید شما هم تاکنون این جملات را به زبان آورده اید یا اینکه از دوستانتان شنیده اید- درس را...
خلاصه مطلب close

کتاب اشتباهات متداول دهم تجربی-قلم چی عنوان کتاب: اشتباهات متداول دهم تجربی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 16000 تومان شاید شما هم تاکنون این جملات را به زبان آورده اید یا اینکه از دوستانتان شنیده اید- درس را خوب خوانده ام اما به خاطر برخی اشتباه های کوچک در امتحانات نمره از دست می دهم. واقعا چاره ی این اشتباهات در پاسخ به سوالات درسی چیست؟ جالب است بدانید که تنها شما نیستید که گرفتار این خطاها میشوید. بسیاری از این اشتباهات آنقدر توسط هم کلاسی های شما تکرار میشوند که نام آنها را اشتباهات متداول گذاشته ایم. حال می خواهیم باهم درباره ی این کتاب کمی بیشتر بدانیم. ویژگی های این کتاب: 1-سوال های دامدار به ترتیب...

کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی عنوان کتاب: کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 15000 تومان • توالی عناوین کتاب سبز و انطباق با عناوین کتاب درسی • درسنامه به معنای نگارش مطالب کاربردی برای حل...
خلاصه مطلب close

کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی عنوان کتاب: کتاب آموزش هندسه 1-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 15000 تومان • توالی عناوین کتاب سبز و انطباق با عناوین کتاب درسی • درسنامه به معنای نگارش مطالب کاربردی برای حل مسائل تشریحی وتستی • حل مسایل تشریحی منتخب از کتاب پرتکرار • حل تست‌های منتخب از کتاب آبی • جمع بندی در قالب نکته • آزمون پایانی فصل بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی عنوان کتاب: اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 22000 تومان شاید شما هم تاکنون این جملات را به زبان آورده اید یا اینکه از دوستانتان شنیده اید- درس را خوب...
خلاصه مطلب close

کتاب اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی عنوان کتاب: اشتباهات متداول دهم ریاضی-قلم چی نویسندگان: گروه مولفان ناشر: قلم چی قیمت: 22000 تومان شاید شما هم تاکنون این جملات را به زبان آورده اید یا اینکه از دوستانتان شنیده اید- درس را خوب خوانده ام اما به خاطر برخی اشتباه های کوچک در امتحانات نمره از دست می دهم. واقعا چاره ی این اشتباهات در پاسخ به سوالات درسی چیست؟ جالب است بدانید که تنها شما نیستید که گرفتار این خطاها میشوید. بسیاری از این اشتباهات آنقدر توسط هم کلاسی های شما تکرار میشوند که نام آنها را اشتباهات متداول گذاشته ایم. حال می خواهیم باهم درباره ی این کتاب کمی بیشتر بدانیم. ویژگی های این کتاب: 1-سوال های دامدار به ترتیب مباحث...

کتاب لغت نامه ی زیست دهم-نارنجی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب لغت نامه ی زیست دهم-نارنجی عنوان کتاب: لغت نامه ی زیست شناسی دهم-نارنجی نویسنده: کمال فرهی فر ناشر: نارنجی قیمت: 6500 تومان شامل تمام لغات و مفاهیم زیست شناسی کتاب زیست دهم تعداد صفحات :165 قطع کتاب خشتی کوچک (12 *12 )...
خلاصه مطلب close

کتاب لغت نامه ی زیست دهم-نارنجی عنوان کتاب: لغت نامه ی زیست شناسی دهم-نارنجی نویسنده: کمال فرهی فر ناشر: نارنجی قیمت: 6500 تومان شامل تمام لغات و مفاهیم زیست شناسی کتاب زیست دهم تعداد صفحات :165 قطع کتاب خشتی کوچک (12 *12 ) بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی درس ریاضی 1 دهم از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی درس ریاضی 1 دهم از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی ریاضی دهم فنی حرفه ای و کار و دانش برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل طراح:آقای قدیر عنایت ارشاد 2 ...

سوالات امتحانی درس فارسی و نگارش دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش 1 دهم درس فارسی و نگارش 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش 1 دهم درس فارسی و نگارش 1 از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال و پاسخ امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال و پاسخ امتحانی نوبت دوم دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش 1 پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل مورد نظر شروع شده و فایل...

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم هنرستان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم هنرستان درس فیزیک از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. نمونه سوال امتحانی میان ترم ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم هنرستان درس فیزیک از جمله دروس مشترک پایه ی دهم در تمامی رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش می باشد. نمونه سوال امتحانی میان ترم دانلود فایل نمونه سوال امتحانی فصل اول دانلود فایل نمونه سوال امتحانی فصل اول دانلود فایل نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره...

دی وی دی های آموزشی زیست پایه دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی زیست پایه دهم آموزش گام به گام دروس طبق سرفصل های کتاب و طبق آخرین تغییرات کتب درسی ویژگی های این مجموعه: در این مجموعه آموزشی تصویری، زیست پایه دهم​ به صورت گام به گام...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی زیست پایه دهم آموزش گام به گام دروس طبق سرفصل های کتاب و طبق آخرین تغییرات کتب درسی ویژگی های این مجموعه: در این مجموعه آموزشی تصویری، زیست پایه دهم​ به صورت گام به گام آموزش داده می شود. این مجموعه طبق سرفصل های کتاب درسی و طبق آخرین تغییرات کتب درسی می باشد. این مجموعه آموزشی قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه خانگی می باشد. مدرس: استاد علیرضا خیرخواه دارای 22 سال سابقه تدریس زیست شناسی از پایه تا کنکور مولف بیش از 20 عنوان کتاب کمک آموزشی آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: فصل1 : زیست شناسی دیروز، امروز و فردا فصل2 : گوارش و جدب مواد فصل 3:...

کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی عنوان کتاب: کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی نویسنده: بابک مثنی ناشر: نارنجی قیمت: 6500 تومان معنی لغات و اصطلاحات به صورت سطر به سطر کتاب درسی ارایه واژگان براساس حروف الفبا به همراه مترادف...
خلاصه مطلب close

کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی عنوان کتاب: کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی 1-نارنجی نویسنده: بابک مثنی ناشر: نارنجی قیمت: 6500 تومان معنی لغات و اصطلاحات به صورت سطر به سطر کتاب درسی ارایه واژگان براساس حروف الفبا به همراه مترادف و متضاد واژه سازی به همراه متداول ترین پیشوندها و پسوندهای واژه ساز قطع کتاب خشتی کوچک (12 *12 ) بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب های جدید التالیف پایه یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب های پایه یازدهم مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری در گفت‌وگو با فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند خبرگزاری فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند...
خلاصه مطلب close

کتاب های پایه یازدهم مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری در گفت‌وگو با فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند خبرگزاری فارس: تمام کتاب‌های پایه یازدهم برای سال تحصیلی آینده جدید‌التألیف هستند مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری با بیان اینکه تألیف کتب پایه یازدهم آغاز شده است، گفت: تمام کتاب‌های این پایه که برای سال تحصیلی آینده آماده می‌شوند، جدیدالتألیف هستند. محمود امانی طهرانی مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص تألیف کتاب‌های سال تحصیلی آینده، اظهار داشت: تألیف کتاب‌های پایه یازدهم آغاز شده است و همانطور که توزیع کتاب‌ها را در...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی ریاضی نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نمونه سوال امتحانی عربی نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نمونه سوال امتحانی...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی کار و فناوری پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی فرهنگ و هنر پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی پایه هفتم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن پایه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی مهارت های خوانداری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه ششم بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی مهارت های خوانداری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی فارسی مهارت های نوشتاری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی هدیه های آسمان پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی تفکر و پژوهش پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی کار و فناوری پایه ششم دانلود نمونه سوالات امتحانی مطالعات...

آموزش تصویری ریاضی پیش تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

آموزش تصویری ریاضی پیش تجربی در این مجموعه آموزشی تصویری، ریاضی عمومی 4 به صورت گام به گام آموزش داده می شود. این مجموعه طبق سرفصل های کتاب درسی و طبق آخرین تغییرات کتب درسی می باشد.این مجموعه آموزشی قابل پخش...
خلاصه مطلب close

آموزش تصویری ریاضی پیش تجربی در این مجموعه آموزشی تصویری، ریاضی عمومی 4 به صورت گام به گام آموزش داده می شود. این مجموعه طبق سرفصل های کتاب درسی و طبق آخرین تغییرات کتب درسی می باشد.این مجموعه آموزشی قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه خانگی می باشد. سایر ویژگی ها: فیلم آموزشی ریاضی ۴ (رشته علوم تجربی) – چهارم دبیرستان ۱- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش و پرورش ۲-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر ۳-ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله ۴-حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت جامع ۵-دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ۶-باقابلیت اجرا در پلیرهای خانگ آنچه در مجموعه خواهید...

دی وی دی های آموزشی زبان انگلیسی 3 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دی وی دی های آموزشی زبان انگلیسی 3 آموزش گام به گام دروس طبق سرفصل های کتاب و طبق آخرین تغییرات کتب درسی ویژگی های این مجموعه: در این مجموعه آموزشی تصویری، کتاب ریاضی زبان انگلیسی 3 به صورت گام...
خلاصه مطلب close

دی وی دی های آموزشی زبان انگلیسی 3 آموزش گام به گام دروس طبق سرفصل های کتاب و طبق آخرین تغییرات کتب درسی ویژگی های این مجموعه: در این مجموعه آموزشی تصویری، کتاب ریاضی زبان انگلیسی 3 به صورت گام به گام آموزش داده می شود. این مجموعه طبق سرفصل های کتاب درسی و طبق آخرین تغییرات کتب درسی می باشد. این مجموعه آموزشی قابل پخش در کامپیوتر و دستگاه خانگی می باشد. سایرویژگی ها: ۱- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن بر اساس آخرین تغییرات و استاندارد های آموزش و پرورش ۲-آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر ۳-ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله ۴-حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت جامع ۵-دارای...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی انگلیسی نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی (ویزه دختران) نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی انگلیسی نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی (ویزه پسران) نمونه...

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه نهم برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوال امتحانی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نمونه سوال امتحانی فرهنگ و هنر نمونه سوال امتحانی انگلیسی نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی (مدنی,جغرافیا,تاریخ) نمونه سوال امتحانی آموزش مهارت های نوشتاری نمونه سوال امتحانی فارسی نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نمونه سوال امتحانی ریاضی نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نمونه سوال امتحانی...

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی پایه نهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود لینک دانلود 1 سوالات امتحانی امتحان زبان انگلیسی پایه نهم استان خراسان رضوی (خرداد 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 2 سوالات امتحانی امتحان زبان انگلیسی...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود لینک دانلود 1 سوالات امتحانی امتحان زبان انگلیسی پایه نهم استان خراسان رضوی (خرداد 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 2 سوالات امتحانی امتحان زبان انگلیسی پایه نهم استان خراسان رضوی (غائبین 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 3 سوالات امتحانی امتحان زبان انگلیسی پایه نهم استان خراسان رضوی (مرداد 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 4 سوالات امتحانی امتحان زبان انگلیسی پایه نهم استان خراسان رضوی (شهریور 95) دانلود سوال دانلود پاسخ تشریحی 5 6 7 8 9 راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه نهم را می...

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون تیزهوشان 97-96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون تیزهوشان 97-96 دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون تیزهوشان 97-96 بلافاصله پس از انتشار برای دانلود بر روی سایت قرار خواهد گرفت. دانلود دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون تیزهوشان 97-96
خلاصه مطلب close

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون تیزهوشان 97-96 دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون تیزهوشان 97-96 بلافاصله پس از انتشار برای دانلود بر روی سایت قرار خواهد گرفت. دانلود دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون تیزهوشان 97-96

کتاب میکرو فارسی دهم-گاج مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب میکرو فارسی دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب میکروفارسی دهم- گاج نویسنده: امير نجات شجاعی, مهدی نظری ناشر: گاج قیمت: 19000 تومان شامل نکات ادبی و فکری کتاب فارسی دهم بررسی مفاهیم،واژگان و نکات ابیات و عبارت های کلیدی هر درس درسنامه های...
خلاصه مطلب close

کتاب میکرو فارسی دهم-گاج عنوان کتاب: كتاب میکروفارسی دهم- گاج نویسنده: امير نجات شجاعی, مهدی نظری ناشر: گاج قیمت: 19000 تومان شامل نکات ادبی و فکری کتاب فارسی دهم بررسی مفاهیم،واژگان و نکات ابیات و عبارت های کلیدی هر درس درسنامه های جامع زبان فارسی پرسش های چهارگزینه ای خط به خط مطالب کتاب درسی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

کتاب زیست پیش دانشگاهی2(سه بعدی)-نشرالگو مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب زیست پیش دانشگاهی2(سه بعدی)-نشرالگو عنوان کتاب: کتاب زیست پیش دانشگاهی2(سه بعدی)-نشرالگو نویسنده: اشکان هاشمی ناشر: نشر الگو قیمت: 39000 تومان کتابی جامع و در بردارنده ی تمامی تست های کنکورهای سال های گذشته طرح سوالات چهار گزینه ای از تمامی...
خلاصه مطلب close

کتاب زیست پیش دانشگاهی2(سه بعدی)-نشرالگو عنوان کتاب: کتاب زیست پیش دانشگاهی2(سه بعدی)-نشرالگو نویسنده: اشکان هاشمی ناشر: نشر الگو قیمت: 39000 تومان کتابی جامع و در بردارنده ی تمامی تست های کنکورهای سال های گذشته طرح سوالات چهار گزینه ای از تمامی مباحث کتاب همراه با پاسخ های کاملا تشریحی درسنامه های کامل و جامع از هر فصل طرح سوال های چهار گزینه ای از تمام تصاویر مهم کتاب بخش هایی از کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید: لینک دانلود برای تهیه این کتاب با شماره 09120150969 یا آیدی تلگرامی pakniyat@ تماس بگیرید.

دانلود سوالات نمونه دولتی 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی 97-96 اپلیکیشن اندرویدی سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم محتویات: 1-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 96-97 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران) 2-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 95-96 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران)...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی 97-96 اپلیکیشن اندرویدی سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم محتویات: 1-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 96-97 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران) 2-سوالات آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 95-96 (31 استان+سوالات شهرستان های تهران) 3-سوالات آزمون تیزهوشان(سوالات آزمون استعداد تحصیلی+سوالات آزمون استعداد تحصیلی) سال تحصیلی 96-97 4-سوالات آزمون تیزهوشان(سوالات آزمون استعداد تحصیلی+سوالات آزمون استعداد تحصیلی) سال تحصیلی 95-96 تصاویری از محیط نرم افزار: دانلود نرم افزار با لینک مستقیم دانلود از کانال تلگرامی در صورتی که موفق به دانلود فایل نصبی نشدید و یا اینکه می خواهید از طریق تلگرام فایل نصبی را دریافت نمایید با شماره 09120150969 و ایدی تلگرامی siteposhtiban@ ارتباط برقرار کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته و هفت روز هفته آماده...

مددیاری افراد با نیازهای ویژه مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مددیاری افراد با نیازهای ویژه اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مددیاری افراد با نیازهای ویژه اینجا کلیک کنید

مددیاری سالمندان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مددیاری سالمندان اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود كتاب هاي رشته ي مددیاری سالمندان اینجا کلیک کنید

یازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب برای دانلود کتاب های درسی یازدهم ریاضی چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام...
خلاصه مطلب close

مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب برای دانلود کتاب های درسی یازدهم ریاضی چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

یازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم تجربی چاپ 96 اینجا کلیک کنی. مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم ...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم تجربی چاپ 96 اینجا کلیک کنی. مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم انسانی چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم ...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم انسانی چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

یازدهم معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم معارف چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم ...
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی یازدهم معارف چاپ 96 اینجا کلیک کنید. مطالب ویژه پایه یازدهم مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی یازدهم امتحانات پایه یازدهم طبق روال سنوات قبل در دو نوبت دی ماه و خردادماه به صورت امتحانات داخلی برگزار می گردد. اهمیت آمادگی برای شرکت در امتحانات یازدهم برکسی پوشیده نیست و بهترین راه برای کسب...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی یازدهم امتحانات پایه یازدهم طبق روال سنوات قبل در دو نوبت دی ماه و خردادماه به صورت امتحانات داخلی برگزار می گردد. اهمیت آمادگی برای شرکت در امتحانات یازدهم برکسی پوشیده نیست و بهترین راه برای کسب آمادگی حل نمونه سوالات امتحانی یازدهم برای تسلط بیشتر می باشد. با توجه به این موضوع تیم اموزشی وبسایت مجموعه ای از بهترین سوالات امتحانی یازدهم را گرداوری نموده و در اختیار دانش آموزان قرارداده است. این نمونه سوالات امتحانی شامل دروس دین و زندگی ، فارسی ، نگارش ، زبان انگلیسی ، عربی ، ریاضی ، زیست شناسی ،شیمی ، فیزیک و انسان و محیط زیست و زمین شناسی تفکر و سواد رسانه ای ، کارگاه کارافرینی و تولید...

نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی برای دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی بر روی عنوان مورد نظر خود کلیک نمایید. تعلیمات دینی عربی زبان قرآن 2 فارسی 2 نگارش 2 زبان خارجی 2 تاریخ معاصر ایران انسان و محیط زیست هنر...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی برای دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی بر روی عنوان مورد نظر خود کلیک نمایید. تعلیمات دینی عربی زبان قرآن 2 فارسی 2 نگارش 2 زبان خارجی 2 تاریخ معاصر ایران انسان و محیط زیست هنر تفکر رسانه ای حسابان هندسه 2 آمار و احتمال فیزیک 2 شیمی 2 آزمایشگاه علوم تجربی 2 کارگاه کارآفرینی و تولید زمین شناسی مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی به...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب مجموعه ای کامل از نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی به تفکیک رشته آماده شده و برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات یازدهم تجربی بر روی درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعلیمات دینی عربی زبان قرآن 2 فارسی 2 نگارش 2 زبان خارجی تاریخ معاصر ایران انسان و محیط زیست هنر تفکر رسانه ای زیست شناسی 2 ریاضی 2 زمین شناسی فیزیک 2 شیمی 2 آزمایشگاه علوم تجربی 2 کارگاه کارآفرینی و تولید مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام...

نمونه سوالات امتحانی یازدهم معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی یازدهم معارف برای دانلود نمونه سوالات یازدهم معارف بر روی عنوان مورد نظر خود کلیک نمایید. علوم و معارف قرآنی 2 عربی زبان قرآن 2 فارسی 2 نگارش...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی یازدهم معارف برای دانلود نمونه سوالات یازدهم معارف بر روی عنوان مورد نظر خود کلیک نمایید. علوم و معارف قرآنی 2 عربی زبان قرآن 2 فارسی 2 نگارش 2 زبان خارجی 2 تاریخ معاصر ایران انسان و محیط زیست هنر تفکرو سواد رسانه ای کارگاه کارآفرینی و تولید اخلاق اسلامی 2 تحلیل فرهنگی اقتصاد فلسفه روانشناسی ریاضی و آمار علوم و فنون ادبی احکام 2 مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم ...

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم رشته های ریاضی و تجربی 1 نمونه سوال درس های اول و دوم دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم رشته های ریاضی و تجربی 1 نمونه سوال درس های اول و دوم دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 5 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 6 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 7 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 8 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل 9 نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل ...

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال درس 3 و 4...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال درس 3 و 4 دانلود فایل 4 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی فارسی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی فارسی یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی فارسی یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم درس نگارش یازدهم از جمله دروس مشترک پایه ی یازدهم در رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک وعلوم انسانی و معارف اسلامی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم درس نگارش یازدهم از جمله دروس مشترک پایه ی یازدهم در رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک وعلوم انسانی و معارف اسلامی می باشد. مطمینا یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای شرکت در امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین منظور در این مطلب نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم برای دانلود قرار گرفته است. برای دانلود نمونه سوالات ابتدا بر روی دانلود فایل کلیک نمایید بلافاصله دانلود شروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده دستگاه شما ذخیره می گردد. 1 نمونه سوال و پاسخ نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت دوم دانلود...

نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 -آزمون میان ترم نوبت اول دانلود فایل 2 -آزمون میان ترم نوبت اول دانلود فایل 3 -نمونه سوال...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی یازدهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود 1 -آزمون میان ترم نوبت اول دانلود فایل 2 -آزمون میان ترم نوبت اول دانلود فایل 3 -نمونه سوال درس دوم دانلود فایل 4 -آزمون میان ترم نوبت اول دانلود فایل 5 -آزمون میان ترم نوبت اول دانلود فایل 6 -آزمون میان ترم نوبت اول دانلود فایل 7 -نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 8 -نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 9 -نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 10 -نمونه سوال نوبت دوم دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی...

نمونه سوالات امتحانی انسان و محیط زیست مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی انسان و محیط زیست 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی انسان و محیط زیست 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 4 نمونه سوال...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 10 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 11 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 12 نمونه سوال...

نمونه سوالات امتحانی ریاضی شیمی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی شیمی یازدهم 1 نمونه سوال شیمی یازدهم نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال شیمی یازدهم نوبت دوم دانلود فایل ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی شیمی یازدهم 1 نمونه سوال شیمی یازدهم نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال شیمی یازدهم نوبت دوم دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی فصل سوم دانلود فایل 2 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 سوال...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی فصل سوم دانلود فایل 2 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل 7 سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی...

نمونه سوالات امتحانی آزمایشگاه علوم یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی آزمایشگاه علوم یازدهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع این صفحه در حال بروز رسانی می باشد مطالب ویژه پایه...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی آزمایشگاه علوم یازدهم ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع این صفحه در حال بروز رسانی می باشد مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی زمین شناسی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی زمین شناسی یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی همراه با پاسخ دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی زمین شناسی یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی همراه با پاسخ دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل 3 سوالات امتحانی نوبت اول دانلود فایل 4 سوالات امتحانی نوبت اول دانلود فایل 5 سوالات امتحانی نوبت اول دانلود فایل 6 سوالات امتحانی نوبت دوم همراه با پاسخ دانلود فایل 7 سوالات امتحانی نوبت دوم همراه با پاسخ دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام...

نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ردیف عنوان فایل این صفحه در حال بروز رسانی می باشد مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ردیف عنوان فایل این صفحه در حال بروز رسانی می باشد مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی 1 نمونه سوال نوبت اول همراه با پاسخنامه دانلود فایل 2 نمونه سوال درس اول دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول همراه با پاسخنامه ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی 1 نمونه سوال نوبت اول همراه با پاسخنامه دانلود فایل 2 نمونه سوال درس اول دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول همراه با پاسخنامه دانلود فایل 4 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی 1 نمونه سوال درس های اول تا هشتم دانلود فایل 2 نمونه سوال درس های اول تا سوم دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی 1 نمونه سوال درس های اول تا هشتم دانلود فایل 2 نمونه سوال درس های اول تا سوم دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال و پاسخنامه نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 3 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 4 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 5 نمونه سوال نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل 6 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم انسانی ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال دروس سوم و چهارم دانلود فایل - 2 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل طراح: خانم شمسی ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم انسانی ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال دروس سوم و چهارم دانلود فایل - 2 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل طراح: خانم شمسی مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

بارم بندی دروس یازدهم 96-97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بارم بندی دروس یازدهم 96-97 بر روی رشته مورد نظر خود کلیک نمایید بارم بندی یازدهم ریاضی بارم بندی یازدهم تجربی بارم بندی یازدهم انسانی بارم بندی یازدهم معارف مطالب...
خلاصه مطلب close

بارم بندی دروس یازدهم 96-97 بر روی رشته مورد نظر خود کلیک نمایید بارم بندی یازدهم ریاضی بارم بندی یازدهم تجربی بارم بندی یازدهم انسانی بارم بندی یازدهم معارف مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

دانلود کتاب های دوازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود کتاب های دوازدهم تجربی برای دانلود کتاب های درسی دوازدهم تجربی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 C112204 عربی 3 C112206 فارسی 3 C112201 نگارش 3 C112202 زبان...
خلاصه مطلب close

دانلود کتاب های دوازدهم تجربی برای دانلود کتاب های درسی دوازدهم تجربی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 C112204 عربی 3 C112206 فارسی 3 C112201 نگارش 3 C112202 زبان خارجی 3 کتاب کار C112231 هویت اجتماعی C112220 سلامت و بهداشت C112268 مدیریت خانواده و سبک زندگی ریاضی 3 C112211 زیست C112216 زبان خارجی 3 کتاب دانش آموز فیزیک 3 c112244 شیمی 3 C112210 مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران c112240 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق C112228 مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال...

دانلود کتاب های دوازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود کتاب های دوازدهم انسانی برای دانلود کتاب های دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 c112205 عربی 3 C112207 فارسی 3 C112201 نگارش 3 C112202 زبان خارجی 3...
خلاصه مطلب close

دانلود کتاب های دوازدهم انسانی برای دانلود کتاب های دوازدهم انسانی بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید: تعلیمات دینی 3 c112205 عربی 3 C112207 فارسی 3 C112201 نگارش 3 C112202 زبان خارجی 3 کتاب کار C112231 ریاضی و آمار 3 c112212 سلامت و بهداشت C112268 مدیریت خانواده و سبک زندگی تاریخ 3 C1122219 جامعه شناسی 3 c112222 جغرافیا 3 C112218 تحلیل فرهنگی علوم و فنون ادبی 3 فلسفه2 C112226 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق C112228 مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران c112240 زبان خارجی 3 کتاب دانش آموز C112231 مطالب ویژه پایه دوازدهم ...

کتاب های درسی رشته طیور مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هاي درسي رشته طیور برای دانلود کتاب های درسی رشته ي طیور گروه امور دام و طیور زمينه ي کشاورزی شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعليمات اديان الهي...
خلاصه مطلب close

كتاب هاي درسي رشته طیور برای دانلود کتاب های درسی رشته ي طیور گروه امور دام و طیور زمينه ي کشاورزی شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعليمات اديان الهي و اخلاق 3 C 251/2 كارآفريني C 601/5 بهداشت و ايمني كار C 598/7 قانون كار C 604/6 تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور C 310135 امور بهداشتی طیور C 310134 جوجه کشی C 310133 تغذیه طیور C 310132

کتاب های درسی رشته مرغداری صنعتی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هاي درسي رشته مرغداری صنعتی برای دانلود کتاب های درسی رشته ي مرغداری صنعتی گروه امور دام و طیور زمينه ي کشاورزی شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعليمات...
خلاصه مطلب close

كتاب هاي درسي رشته مرغداری صنعتی برای دانلود کتاب های درسی رشته ي مرغداری صنعتی گروه امور دام و طیور زمينه ي کشاورزی شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعليمات اديان الهي و اخلاق 3 C 251/2 كارآفريني C 601/5 بهداشت و ايمني كار C 598/7 قانون كار C 604/6 تشریح و فیزیولوژی طیور C 310131 پرورش جوجه گوشتی C597/5

کتاب های درسی رشته پرورش پرندگان تزئینی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هاي درسي رشته پرورش پرندگان تزئینی برای دانلود کتاب های درسی رشته ي پرورش پرندگان تزئینی گروه امور دام و طیور زمينه ي کشاورزی شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. ...
خلاصه مطلب close

كتاب هاي درسي رشته پرورش پرندگان تزئینی برای دانلود کتاب های درسی رشته ي پرورش پرندگان تزئینی گروه امور دام و طیور زمينه ي کشاورزی شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعليمات اديان الهي و اخلاق 3 C 251/2 كارآفريني C 601/5 بهداشت و ايمني كار C 598/7 قانون كار C 604/6 تشریح و فیزیولوژی طیور C 310131

کتاب های درسی رشته تولید محتوای الکترونیکی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

كتاب هاي درسي رشته تولید محتوای الکترونیکی برای دانلود کتاب های درسی رشته ي تولید محتوای الکترونیکی گروه کامپیوتر زمينه ي خدمات شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعليمات اديان...
خلاصه مطلب close

كتاب هاي درسي رشته تولید محتوای الکترونیکی برای دانلود کتاب های درسی رشته ي تولید محتوای الکترونیکی گروه کامپیوتر زمينه ي خدمات شاخه ي كارودانش چاپ ۹٥، بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید. تعليمات اديان الهي و اخلاق 3 C 251/2 كارآفريني C 601/5 بهداشت و ايمني كار C 598/7 قانون كار C 604/6 کاربر تولید محتوا C 612/20

رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب های رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی دهم رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی از رشته های گروه تحصیلی هنر زمینه ی هنر در شاخه فنی و حرفه ای می باشد. برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک...
خلاصه مطلب close

کتاب های رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی دهم رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی از رشته های گروه تحصیلی هنر زمینه ی هنر در شاخه فنی و حرفه ای می باشد. برای دانلود بر روی عنوان کتاب مورد نظر خود کلیک نمایید. مطالب ویژه پایه دهم کانال تلگرام دهم بارم بندی دروس پایه دهم نمونه سوالات امتحانی دهم دی وی دی های آموزشی دهم گام به گام دهم (تمامی رشته ها)

موسیقی نوازندگی ساز جهانی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برای دانلود کتاب های درسی موسیقی نوازندگی ساز جهانی دهم اینجا کلیک کنید
خلاصه مطلب close

برای دانلود کتاب های درسی موسیقی نوازندگی ساز جهانی دهم اینجا کلیک کنید

حذفیات کنکور 97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

حذفیات کنکور 96 طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، حدفیات کنکور 96 در رشته های مختلف طبق جداول زیر می باشد: الف)حذفیات کنکور 96 دروس عمومی نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحطات قرآن و تعليمات...
خلاصه مطلب close

حذفیات کنکور 96 طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، حدفیات کنکور 96 در رشته های مختلف طبق جداول زیر می باشد: الف)حذفیات کنکور 96 دروس عمومی نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحطات قرآن و تعليمات دينی2 (دين ‌و زندگی 2) 222 دوم 93 - فعاليت‌ها شامل: نمونه يابي درصفحة 11- خودکاوي در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقايسه در صفحة 91- ذکر نمونه‌ها در صفحات 106، 117 و 129- تطبيق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آيات در صفحة 130- بررسي در صفحات 131، 167 و 180 2- پيشنهاد­ها در صفحات 14، 28 تا 31، 41، 59، 67، 75، 83، 109، 123، 133، 143، 159، 187 و...

سوالات سیر هنر در تاریخ خرداد 96 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات امتحان نهایی سیر هنر در تاریخ خرداد 96 با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. (رشته هنر) خرداد...
خلاصه مطلب close

سوالات امتحان نهایی سیر هنر در تاریخ خرداد 96 با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید . با توجه به رشته خود دانلود کنید. (رشته هنر) خرداد 90 شهریور 90 دی 90 خرداد 91 شهریور 91 دی 91 خرداد 92 شهریور 92 دی 92 خرداد 93 شهریور 93 دی 93 خرداد 94 شهریور 94 دی 94 خرداد 95 شهریور 95 دی 95 خرداد 96 شهریور 96 دی 96 مطالب ویژه پیش دانشگاهی بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها) نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی دی وی دی های...

کتاب های درسی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

کتاب های درسی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) برای دانلود کتاب های درسی رشته مورد نظر بر روی لینک پایین صفحه کلیک نمایید. مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب...
خلاصه مطلب close

کتاب های درسی سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) برای دانلود کتاب های درسی رشته مورد نظر بر روی لینک پایین صفحه کلیک نمایید. مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه سوم دبیرستان مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب

برنامه امتحانات نهایی سوم و پیش دانشگاهی در شهریور 95 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این صفحه در حال ویرایش می باشد لطفا ابتدا توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید: برنامه امتحانات نهایی شهریور 95 در مقاطع پیش دانشگاهی و سوم در رشته های مختلف به صورت زیر می باشد. در زیر هر برنامه...
خلاصه مطلب close

این صفحه در حال ویرایش می باشد لطفا ابتدا توضیحات زیر را با دقت مطالعه نمایید: برنامه امتحانات نهایی شهریور 95 در مقاطع پیش دانشگاهی و سوم در رشته های مختلف به صورت زیر می باشد. در زیر هر برنامه لینک دانلود فایل پی دی اف آن مقطع و رشته برای دانلود قرار داده شده است. با کلیک بر روی عنوان هر درس شما به صفحه ای هدایت می شوید که در آنجا می توانید سوالات امتحان نهایی آن درس را دانلود نمایید. برنامه ي امتحانات نهايي دوره ي پيش دانشگاهي روزانه (سالي - واحدي)، بزرگسالان و داوطلبان آزاد در نوبت امتحاني شهريور ماه سال تحصيلي٩٥-١٣٩٤ روز و تاريخ امتحان ٨ صبح رياضي و فيزيك علوم تجربي ...

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل سوال...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم 1 نمونه سوال نوبت اول دانلود فایل 2 سوالات امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل سوال امتحانی نوبت دوم دانلود فایل مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 4 ...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم 1 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 2 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 4 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 5 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 6 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 7 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 8 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 9 نمونه سوال امتحانی دی ماه دانلود فایل 10 11 مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم ...

برنامه امتحانات نهایی شهریور 97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

برنامه امتحانات نهایی شهریور 97 مرکز سنجش آموزش و پروش طبق اطلاعیه ای برنامه امتحانات نهایی شهریور 97 مربوط به کلیه رشته‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای) و پیش‌دانشگاهی شهریورماه سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ را به شرح زیر اعلام کرد: برنامه...
خلاصه مطلب close

برنامه امتحانات نهایی شهریور 97 مرکز سنجش آموزش و پروش طبق اطلاعیه ای برنامه امتحانات نهایی شهریور 97 مربوط به کلیه رشته‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای) و پیش‌دانشگاهی شهریورماه سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ را به شرح زیر اعلام کرد: برنامه امتحانات نهایی شهریور 97 برنامه ي امتحانات نهايي دوره پيش دانشگاهي روز و تاریخ امتحان 8 صبح ریاضی و فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی شنبه 1397/06/03 معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی دو شنبه 1397/06/05 حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی ادبیات فارسی چهار شنبه 1397/06/07 زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی چهار شنبه 1397/06/10 فیزیک فیزیک عربی روز و تاریخ امتحان 8 صبح علوم و معارف اسلامی هنر شنبه 1397/06/03 اصول عقاید معارف اسلامی دوشنبه 1397/06/05 فقه...

نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی دهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی دهم درس آمادگی دفاعی از جمله دروس مشترک رشته های نظری پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف...
خلاصه مطلب close

نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی دهم درس آمادگی دفاعی از جمله دروس مشترک رشته های نظری پایه ی دهم در تمامی رشته ها از جمله رشته ریاضی و فیزیک، رشته علوم تجربی، رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی می باشد. 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل 2 سوال امتحانی نوبت اول همراه با پاسخ دانلود فایل 3 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل راهنمای دانلود: نمونه سوالات امتحانی درس آمادگی دفاعی دهم را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد. مطالب ویژه پایه...

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم انسانی ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل - 2 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل _ 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل - 4...
خلاصه مطلب close

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم انسانی ردیف عنوان فایل لینک دانلود منبع 1 نمونه سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل - 2 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل _ 3 سوال امتحانی نوبت اول دانلود فایل - 4 مطالب ویژه پایه یازدهم دانلود گام به گام یازدهم کانال تلگرام یازدهم بارم بندی دروس یازدهم نمونه سوالات امتحانی یازدهم دی وی دی های آموزشی یازدهم

دانلود نمونه سوالات دوازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم امتحانات پایه دوازدهم طبق رول سال های گذشته در دو نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) برگزار می گردد با این تفاوت که قطعا برخی از امتحانات به صورت نهایی (هماهنگ کشوری) برگزار...
خلاصه مطلب close

دانلود نمونه سوالات امتحانی دوازدهم امتحانات پایه دوازدهم طبق رول سال های گذشته در دو نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) برگزار می گردد با این تفاوت که قطعا برخی از امتحانات به صورت نهایی (هماهنگ کشوری) برگزار خواهند شد. از طرف دیگر نمرات این امتحانات ملاکی برای پذیرش در رشته های بدون کنکور دانشگاه ها خواهد بود. با توجه به این موضوع کسب آمادگی برای شرکت در این امتحانات بسیار مهم می باشد. یکی از بهترین روش های کسب آمادگی حل نمونه سوالات امتحانی دوازدهم می باشد. بدین منظور مجموعه ای از نمونه سوالات امتحانی پایه دوازدهم تهیه شده و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. امید است این نمونه سوالات امتحانی به آمادگی هر چه...

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات کنکور 97 بعد از برگزاری آزمون سراسری، بسیاری از داوطلبان برای بررسی عملکرد خود به دنبال دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 خواهند بود. بدین منظور دفترچه سوالات کنکور 97 به همراه کلید سوالات کنکور 97 در رشته های...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات کنکور 97 بعد از برگزاری آزمون سراسری، بسیاری از داوطلبان برای بررسی عملکرد خود به دنبال دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 خواهند بود. بدین منظور دفترچه سوالات کنکور 97 به همراه کلید سوالات کنکور 97 در رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان و معارف بلافاصله پس از انتشار توسط سازمان سنجش جهت دانلود در این قسمت قرار خواهد گرفت. لطفا برای دانلود سوالات کنکور 97 و کلید سوالات کنکور 97 بر روی عنوان رشته مورد نظر خود کلیک نمایید: سوالات کنکور 97 تجربی سوالات کنکور 97 ریاضی سوالات کنکور 97 انسانی سوالات کنکور 97 معارف سوالات کنکور 97 هنر سوالات کنکور 97 زبان

سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98 مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98 برای دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98 بر روی دفترچه مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمون نمونه دولتی آذربایجان شرقی سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه...
خلاصه مطلب close

سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98 برای دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98 بر روی دفترچه مورد نظر خود کلیک نمایید. آزمون نمونه دولتی آذربایجان شرقی سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه آذربایجان غربی سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اردبیل سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اصفهان سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان البرز سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان ایلام سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان بوشهر سوالات کلید آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان تهران سوالات کلید آزمون...

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 تجربی دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی دانلود دفترچه بهیاری مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی...
خلاصه مطلب close

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 تجربی دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی دانلود دفترچه بهیاری مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 ریاضی دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دانلود دفترچه اقلیت های دینی و زبانهای غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی...
خلاصه مطلب close

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 ریاضی دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دانلود دفترچه اقلیت های دینی و زبانهای غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 انسانی دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دانلود دفترچه اصول و عقاید فقه دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی...
خلاصه مطلب close

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 انسانی دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دانلود دفترچه اصول و عقاید فقه دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 معارف این صفحه در حال بروز رسانی می باشد. مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام...
خلاصه مطلب close

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 معارف این صفحه در حال بروز رسانی می باشد. مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 زبان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 زبان دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه دانلود دفترچه اقلیت های دینی و زبانهای غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات...
خلاصه مطلب close

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 زبان دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه دانلود دفترچه اقلیت های دینی و زبانهای غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

دانلود سوالات کنکور 97 هنر مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 هنر دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی...
خلاصه مطلب close

دانلود دفترچه سوالات کنکور 97 هنر دانلود دفترچه عمومی دانلود دفترچه اختصاصی دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

منابع المپیاد ادبی 96-97 مرحله دوم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

منابع المپیاد ادبی 96-97 مرحله دوم منابع آزمون مرحله دوم سی و یکمین المپیاد ادبی باشگاه دانش پژوهان جوان الف- منابع درسی ادبیات فارسی دوره پیش دانشگاهی رشتههای علوم انسانی، علوم معارف اسلامی جزئیات نام بحرهای عروضی و زحاف ها...
خلاصه مطلب close

منابع المپیاد ادبی 96-97 مرحله دوم منابع آزمون مرحله دوم سی و یکمین المپیاد ادبی باشگاه دانش پژوهان جوان الف- منابع درسی ادبیات فارسی دوره پیش دانشگاهی رشتههای علوم انسانی، علوم معارف اسلامی جزئیات نام بحرهای عروضی و زحاف ها جزء سؤالها نخواهد بود). ۲- زبان و ادبیات فارسی (عمومی) پیش دانشگاهی ٣- عربي، كلية بيتها و جملههای عربی موجود در منابع این نوبت آزمون ب - منابع غیر درسی ١- خسرو و شیرین نظامی، تصحیح حسن وحید دستگردی، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، نشر قطره: از پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو» (ص ۳۵۰ تا بیرون آمدن شیرین از خرگاه» (ص ۳۷۹) و از «اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش» (ص ۳۹۷ تا در نصیحت فرزند خود...

پیشنویس فصل اول فیزیک دوازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

پیشنویس فصل اول فیزیک دوازدهم ویرایش اول فصل اول فیزیک دوازدهم توسط دفتر تالیف کتاب های درسی منتشر گردید. برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود فصل 1 فیزیک دوازدهم ...
خلاصه مطلب close

پیشنویس فصل اول فیزیک دوازدهم ویرایش اول فصل اول فیزیک دوازدهم توسط دفتر تالیف کتاب های درسی منتشر گردید. برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود فصل 1 فیزیک دوازدهم مطالب ویژه پایه دوازدهم کانال تلگرام دوازدهم بارم بندی دروس دوازدهم نمونه سوالات امتحانی دوازدهم دی وی دی های آموزشی دوازدهم دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی پایه ها)

دانلود سوالات امتحانی دهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحانی دهم تجربی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحانی دهم تجربی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم نمونه سوالات نگارش دهم نمونه سوالات زبان خارجه دهم نمونه سوالات جغرافیای ایران نمونه سوالات فارسی 1 نمونه سوالات کارگاه کارآفرینی و تولید نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای نمونه سوالات عربی، زبان قرآن1 نمونه سوالات هنر دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم رشته علوم تجربی برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی 1 رشته های ریاضی...

دانلود سوالات امتحانی دهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحانی دهم ریاضی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحانی دهم ریاضی برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. دانلود نمونه سوالات امتحانی دهم ریاضی فیزیک برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم نمونه سوالات نگارش دهم نمونه سوالات زبان خارجه دهم نمونه سوالات جغرافیای ایران نمونه سوالات فارسی 1 نمونه سوالات کارگاه کارآفرینی و تولید نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای نمونه سوالات عربی، زبان قرآن1 نمونه سوالات هنر نمونه سوالات ریاضی 1 نمونه سوالات آزمايشگاه علوم تجربي 1 نمونه سوالات شیمی 1 نمونه...

دانلود سوالات امتحانی دهم معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود سوالات امتحانی دهم معارف برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads)...
خلاصه مطلب close

دانلود سوالات امتحانی دهم معارف برای دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ، بر روی لینک دانلود یا عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید. با این کار دانلود آغاز شده و فایل مورد نظر در پوشه موارد دانلود شده (downloads) ذخیره می گردد. نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم نمونه سوالات نگارش دهم نمونه سوالات زبان خارجه دهم نمونه سوالات جغرافیای ایران نمونه سوالات فارسی 1 نمونه سوالات کارگاه کارآفرینی و تولید نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای نمونه سوالات عربی، زبان قرآن1 نمونه سوالات هنر دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی برای دانلود نمونه سوالات هر درس، بر روی عنوان درس کلیک نمایید. نمونه سوالات امتحانی درس جامعه شناسی 1 نمونه...

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم طبق اعلام دفتر تالیف کتاب های درسی نگاشت اولیه (پیش نویس اولیه) کتاب های درسی پایه دوازدهم جهت اشنایی بیشتر دبیران و صاحب نظران منتشر گردیده و در دسترس عموم قرار گرفت. لازم به...
خلاصه مطلب close

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم طبق اعلام دفتر تالیف کتاب های درسی نگاشت اولیه (پیش نویس اولیه) کتاب های درسی پایه دوازدهم جهت اشنایی بیشتر دبیران و صاحب نظران منتشر گردیده و در دسترس عموم قرار گرفت. لازم به ذکر است که این نسخه ها نهایی نبوده و به هیچ وجه قابل استناد نیستند. دانلود پیش نویس شیمی دوازدهم فصل 1: مولکول ها در خدمت تندرستی فصل2: آسایش و رفاه در سایه شیمی فصل3: هنر، زیبایی و ماندگاری فصل 1-4: چالش های زندگی و راهکارهای آن فصل 2-4: ارزش فناوری های شیمیایی دانلود پیش نویس جامعه شناسی 3 درس اول و دوم درس سوم و چهارم دانلود پیش نویس فارسی 3 دانلود پیشنویس کتاب فارسی دوازدهم ...

دانلود گام به گام دوازدهم ریاضی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام دوازدهم ریاضی اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم ریاضی این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان...
خلاصه مطلب close

گام به گام دوازدهم ریاضی اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم ریاضی این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان دوازدهم) 2- پاسخ تمرین های درس فارسی دوازدهم و خلاصه نکات درس در قالب ایستگاه درس و نکته (گام به گام فارسی دوازدهم) 3-ترجمه درس عربی + ترجمه و پاسخ درس عربی دوازدهم (گام به گام عربی دوازدهم) 4-پاسخ تشریحی سوالات متن و پایانی دین و زندگی دوازدهم (گام به گام دین و زندگی دوازدهم) 5- پاسخ تشریحی خود را بیازماییدها، با هم بیندیشیم ها، کاوش کنیدها، پیوند با ریاضی ها و تمرین های آخر هر فصل کتاب شیمی دوازدهم...

دانلود گام به گام دوازدهم تجربی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام دوازدهم تجربی اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم تجربی این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان...
خلاصه مطلب close

گام به گام دوازدهم تجربی اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم تجربی این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان دوازدهم) 2- پاسخ تمرین های درس فارسی دوازدهم و خلاصه نکات درس در قالب ایستگاه درس و نکته (گام به گام فارسی دوازدهم) 3-ترجمه درس عربی + ترجمه و پاسخ درس عربی دوازدهم (گام به گام عربی دوازدهم) 4-پاسخ تشریحی سوالات متن و پایانی دین و زندگی دوازدهم (گام به گام دین و زندگی دوازدهم) 5- پاسخ تشریحی خود را بیازماییدها، با هم بیندیشیم ها، کاوش کنیدها، پیوند با ریاضی ها و تمرین های آخر هر فصل کتاب شیمی دوازدهم...

دانلود گام به گام دوازدهم انسانی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام دوازدهم انسانی اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم انسانی این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان...
خلاصه مطلب close

گام به گام دوازدهم انسانی اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم انسانی این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان دوازدهم) 2- پاسخ تمرین های درس فارسی دوازدهم و خلاصه نکات درس در قالب ایستگاه درس و نکته (گام به گام فارسی دوازدهم) 3-ترجمه درس عربی + ترجمه و پاسخ درس عربی دوازدهم (گام به گام عربی دوازدهم) 4-پاسخ تشریحی سوالات متن و پایانی دین و زندگی دوازدهم (گام به گام دین و زندگی دوازدهم) 5- پاسخ تشریحی خود را بیازماییدها، با هم بیندیشیم ها، کاوش کنیدها، پیوند با ریاضی ها و تمرین های آخر هر فصل کتاب شیمی دوازدهم...

دانلود گام به گام دوازدهم معارف مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام دوازدهم معارف اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم معارف این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان...
خلاصه مطلب close

گام به گام دوازدهم معارف اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم معارف این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان دوازدهم) 2- پاسخ تمرین های درس فارسی دوازدهم و خلاصه نکات درس در قالب ایستگاه درس و نکته (گام به گام فارسی دوازدهم) 3-ترجمه درس عربی + ترجمه و پاسخ درس عربی دوازدهم (گام به گام عربی دوازدهم) 4-پاسخ تشریحی سوالات متن و پایانی دین و زندگی دوازدهم (گام به گام دین و زندگی دوازدهم) 5- پاسخ تشریحی خود را بیازماییدها، با هم بیندیشیم ها، کاوش کنیدها، پیوند با ریاضی ها و تمرین های آخر هر فصل کتاب شیمی دوازدهم...

دانلود گام به گام دوازدهم کار و دانش مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

گام به گام به گام دوازدهم کارودانش اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم کارودانش این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به...
خلاصه مطلب close

گام به گام به گام دوازدهم کارودانش اپلیکیشن اندرویدی گام به گام به گام دوازدهم کارودانش این اپلیکیشن شامل امکانات فوق العاده زیر می باشد: 1- پاسخ فعالیت ها، کار در کلاس ها، و تمرین های حسابان دوازدهم (گام به گام حسابان دوازدهم) 2- پاسخ تمرین های درس فارسی دوازدهم و خلاصه نکات درس در قالب ایستگاه درس و نکته (گام به گام فارسی دوازدهم) 3-ترجمه درس عربی + ترجمه و پاسخ درس عربی دوازدهم (گام به گام عربی دوازدهم) 4-پاسخ تشریحی سوالات متن و پایانی دین و زندگی دوازدهم (گام به گام دین و زندگی دوازدهم) 5- پاسخ تشریحی خود را بیازماییدها، با هم بیندیشیم ها، کاوش کنیدها، پیوند با ریاضی ها و تمرین های آخر هر فصل کتاب...

دانلود سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان 97-98