تاریخ انتشار:1394-08-25
تاریخ بروزرسانی: 1394-08-25
تعداد بازدید: 17135سوالات امتحان نهایی زمین شناسی پیش دانشگاهی

 

سوالات امتحان نهایی زمین شناسی پیش دانشگاهی

 

خرداد 90           شهریور 90            دی  90   
         
خرداد 91   شهریور 91   دی  91
         
خرداد 92   شهریور 92   دی  92
         
خرداد 93   شهریور 93   دی  93
         
خرداد 94   شهریور 94   دی  94
         
خرداد 95   شهریور 95   دی  95
         
خرداد 96   شهریور 96   دی  96

 

   

مطالب ویژه پیش دانشگاهی 

منابع کنکور 97

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها)

نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی 

دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی