تاریخ انتشار:1397-08-08
تاریخ بروزرسانی: 1397-08-08
تعداد بازدید: 11261منابع کنکور 98 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور 98

همانگونه که مستحضرید کنکور 98 به دو صورت نظام قدیم و نظام قدیم برگزار می گردد. 

برای دانلود بر منابع کنکور 98 بر روی یکی از گزینه های زیر کلیک کنید:

 

دانلود منابع کنکور 98 (نظام جدید)

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی فارسی (1) 110201 دهم 95  
  فارسی (2) 111201 یازدهم 96  
  فارسی (3) 112201 دوازدهم 97  
عربی عربی، زبان قرآن (1) 110206 دهم 95 عمومی غیرانسانی
  عربی، زبان قرآن (2) 111206 یازدهم 96  
  عربی، زبان قرآن (3) 112206 دوازدهم 97  
  عربی، زبان قرآن (1) 110207 دهم 95 عمومی انسانی
  عربی، زبان قرآن (2) 111207 یازدهم 96  
  عربی، زبان قرآن (3) 112207 دوازدهم 97  
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (1) 110204 دهم 95 عمومی غیرانسانی
  دین و زندگی (2) 111204 یازدهم 96  
  دین و زندگی (3) 112204 دوازدهم 97  
  دین و زندگی (1) 110205 دهم 95 عمومی انسانی
  دین و زندگی (2) 111205 یازدهم 96  
  دین و زندگی (3) 112205 دوازدهم 97  
زبان انگلیسی انگلیسی (1) 110230 دهم 95  
  انگلیسی (2) 111230 یازدهم 96  
  انگلیسی (3) 112230 دوازدهم 97  

 

دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
ریاضیات ریاضی (1) 110211 دهم 95  
  هندسه (1) 110213 دهم 95  
  هندسه (2) 111213 یازدهم 96  
  آمار و احتمال 111215 یازدهم 96  
  حسابان (1) 111214 یازدهم 96  
  حسابان (2) 112214 دوازدهم 97  
  هندسه (3) 112213 دوازدهم 97  
  ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم 97  
فیزیک فیزیک (1) 110209 دهم 95  
  فیزیک (2) 111209 یازدهم 96  
  فیزیک (3) 112209 دوازدهم 97  
شیمی شیمی (1) 110210 دهم 95  
  شیمی (2) 111210 یازدهم 96  
  شیمی (3) 112210 دوازدهم 97  

دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زمین ­شناسی زمین ­شناسی 111237 یازدهم 96  
ریاضیات ریاضی (1) 110211 دهم 95  
  ریاضی (2) 111211 یازدهم 96  
  ریاضی (3) 112211 دوازدهم 97  
زیست شناسی زیست­ شناسی (1) 110216 دهم 95  
  زیست­ شناسی (2) 111216 یازدهم 96  
  زیست­ شناسی (3) 112216 دوازدهم 97  
فیزیک فیزیک  (1) 110214 دهم 95  
  فیزیک  (2) 111244 یازدهم 96  
  فیزیک  (3) 112244 دوازدهم 97  
شیمی شیمی (1) 110210 دهم 95  
  شیمی (2) 111210 یازدهم 96  
  شیمی (3) 112210 دوازدهم 97  

دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
ریاضیات ریاضی و آمار (1) 110212 دهم 95  
  ریاضی و آمار (2) 111212 یازدهم 96  
  ریاضی و آمار (3) 112212 دوازدهم 97  
اقتصاد اقتصاد 110221 دهم 95  
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (1) 110203 دهم 95  
  علوم و فنون ادبی (2) 111203 یازدهم 96  
  علوم و فنون ادبی (3) 112203 دوازدهم 97  
زبان عربی عربی، زبان قرآن (1) 110207 دهم 95  
  عربی، زبان قرآن (2) 111207 یازدهم 96  
  عربی، زبان قرآن (3) 112207 دوازدهم 97  
تاریخ تاریخ (1) 110219 دهم 95  
  تاریخ (2) 111219 یازدهم 96  
  تاریخ (3) 112219 دوازدهم 97  
جغرافیا جغرافیای ایران 110218 دهم 95  
  جغرافیای (2) 111218 یازدهم 96  
  جغرافیا (3) (کاربردی) 112218 دوازدهم 97  
علوم اجتماعی جامعه­ شناسی (1) 110220 دهم 95  
  جامعه­ شناسی (2) 111222 یازدهم 96  
  جامعه­ شناسی (3) 112222 دوازدهم 97  
فلسفه فلسفه 111226 یازدهم 96  
  فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 112226 دوازدهم 97  
منطق منطق 110223 دهم 95  
روان­شناسی روان­شناسی 111224 یازدهم 96  

دانلود منابع کنکور 98 (نظام قدیم)

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (2) 220/1 دوم 94 کلیه رشته ها
  ادبیات فارسی (3) 249/1 سوم 95 کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
  زبان و ادبیات فارسی عمومی 283/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها
  ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) 249/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
  زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی) 249/4 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
  زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) 249/3 سوم 95 کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی عربی 2 (غیر از علوم انسانی) 224/1 دوم 94 کلیه رشته­ ها(غیر از علوم انسانی)
  عربی 2 ( علوم انسانی) 224/2 دوم 94 مخصوص علوم انسانی
  عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) 254/1 سوم 95 کلیه رشته­ ها(غیر از علوم انسانی)
  عربی 3 (علوم انسانی) 254/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی) 222 دوم 94 کلیه رشته ها
  قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی) 251 سوم 95 کلیه رشته ها
  معارف اسلامی (دین و زندگی) 285/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها
زبان انگلیسی انگلیسی 3 252/1 سوم 95 کلیه رشته ها
  انگلیسی 1 و 2 284/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها

دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
 

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 94  
  آمار و مدلسازی 234/3 دوم 94  
  هندسه 2 258/4 سوم 95  
  ریاضیات 2 234/2 دوم 94  
  حسابان 258/1 سوم 95  
  جبر و احتمال 258/2 سوم 95  
  هندسه تحلیلی و جبر خطی 294/1 پیش دانشگاهی 96  
  حساب دیفرانسیل و انتگرال 295/1 پیش دانشگاهی 96  
  ریاضیات گسسته 296/1 پیش دانشگاهی 96  
فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 93  
  فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 94  
  فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) 256/4 سوم 95  
  فیزیک (ویژه ریاضی) 293/2 پیش دانشگاهی 96  
شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 94  
  شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 95  
  شیمی 289/1 پیش دانشگاهی 96  

دروس تخصصی گروه علوم تجربی
 

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زمین ­شناسی زمین­ شناسی 262/1 سوم 95  
  علوم زمین 291/1 پیش دانشگاهی 96  
ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 94  
  ریاضیات 2 234/2 دوم 94  
  آمار و مدلسازی 258/5 سوم 95  
  ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) 258/3 سوم 95  
  ریاضیات عمومی 1 و 2 292/1 پیش دانشگاهی 96  
زیست شناسی زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 231/1 دوم 94  
  زیست­ شناسی و آزمایشگاه 2 261/1 سوم 95  
  زیست­شناسی 290/2 پیش دانشگاهی 96  
فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 93  
  فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 94  
  فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) 256/3 سوم 95  
  فیزیک (علوم تجربی) 288/1 پیش دانشگاهی 96  
شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 94  
  شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 95  
  شیمی 289/1 پیش دانشگاهی 96  

دروس تخصصی گروه علوم انسانی
 

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
ریاضیات ریاضیات 1 211/1 اول 93  
  آمار و مدلسازی 234/3 دوم 94  
  ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) 258/6 سوم 95  
  ریاضی پایه 292/2 پیش دانشگاهی 96  
اقتصاد اقتصاد 240/1 دوم 94  
زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 246/1 دوم 94  
  تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 276/1 سوم 95  
  آرایه ­های ادبی 280/1 سوم 95  
  ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی 283/4 پیش دانشگاهی 96  
زبان عربی عربی 2 (ویژه علوم انسانی) 224/2 دوم 94  
  عربی 3 (ویژه علوم انسانی) 254/2 سوم 95  
  عربی 316/1 پیش دانشگاهی 96  
تاریخ تاریخ ایران و جهان 1 235/4 دوم 94  
  تاریخ ایران و جهان 2 271/3 سوم 95  
  تاریخ شناسی 302/1 پیش دانشگاهی 96  
جغرافیا جغرافیای 1 225/2 دوم 94  
  جغرافیای 2 271/4 سوم 95  
  جغرافیا 297/2 پیش دانشگاهی 96  
علوم اجتماعی جامعه ­شناسی 1 243/1 دوم 94  
  جامعه شناسی 2 281/1 سوم 95  
  علوم اجتماعی (جامعه­ شناسی نظام جهانی) 300/1 پیش دانشگاهی 96  
فلسفه فلسفه 277/1 سوم 95  
  فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 317/1 پیش دانشگاهی 96  
منطق منطق 277 سوم 95  
روان­ شناسی روان­ شناسی 268/1 سوم 95  

 

نظرات کاربران

کاربر: مهنس

منابع کنکور مکانیک خودروسال دوازدهم

کاربر: mary

ما فنی ها چیزیمون از بقیه رشته ها کمتر نیست اونا فق اسم در کردن وگرنه برنامه نویسی هایی ک ما پارسال داشتیم رو اینا اگه ببین هنگ میکنن...

کاربر: م . شاکر

میشه از فنی حرفه ای ها هم کمی اطلاعات در اختیارمون بزارین مثلا منابع کنکور حسابداری چیه؟

کاربر: fatemeh

همه چیتون کم تره اون درسایی که ما میخونیم شما نمیخونین ولی از استعداد کم ندارید

کاربر: r

مگه ما فنی ها چیمون از بقیه کمتره که هیچی از ما نمیزارین؟؟
مشاهده تمام نظرات کاربران