برنامه امتحانات نهایی دی 97

تاریخ انتشار:1397-08-05
تاریخ بروزرسانی: 1397-08-05
تعداد بازدید: 2744برنامه امتحانات نهایی دی 97

برنامه امتحانات نهایی دی 97
وزارت آموزش و پروش طی اطلاعیه ای برنامه امتحانات نهایی دی 97 را اعلام نمود:
 

                                                                                                                                                                                       پایه دوازدهم

روز تاریخ 10 صبح
    ریاضی-فیزیک تجربی انسانی معارف
شنبه 97/10/1 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
دوشنبه 97/10/3 حسابان 2 زیست شناسی 3 فلسفه 2 فلسفه 2
چهارشنبه 97/10/5 فیزیک 3 فیزیک 3 ریاضی و آمار 3 ریاضی و آمار 3
شنبه 97/10/8 ریاضیات گسسته ریاضی 3 تاریخ 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)
یک شنبه 97/10/9 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3
دوشنبه 97/10/10 علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی 3 احکام 3
چهارشنبه 97/10/12 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3
شنبه 97/10/15 شیمی 3 شیمی 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) تاریخ 3 ( تخصصی رشته)
یک شنبه 97/10/16 عربی، زبان فرآن 3 عربی، زبان فرآن 3 جغرافیا 3 اصول عقاید 3
دوشنبه 97/10/17 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
چهارشنبه 97/10/19 هندسه 3 - علوم و فنون ادبی 3                      علوم و فنون ادبی

 سال سوم متوسطه

 روز تاریخ 10 صبح
                   ریاضی-فیزیک                  تجربی                انسانی                    معارف
شنبه 97/10/1 تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3)
دوشنبه 97/10/3 هندسه 2 زیست سناسی (2) و آزمایشگاه ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی
چهارشنبه 97/10/5 شیمی (3) و آزمایشگاه شیمی (3) و آزمایشگاه عربی (3) ویژه ی ادبیات و علوم انسانی عربی (3) ویژه ی علوم و معارف اسلامی
شنبه 97/10/8 حسابان ریاضی (3) تاریخ ایران و جهان (2) تاریخ اسلام (2)
یک شنبه 97/10/9 زبان فارسی (3) زبان فارسی (3) جامعه شناسی 2 جامعه شناسی 2
دوشنبه 97/10/10 زبان خارجی (3) زبان خارجی (3) زبان خارجی (3) زبان خارجی (3)
چهارشنبه 97/10/12 جبر و احتمال زمین شناسی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی
شنبه 97/10/15 فیزیک (3) و آزمایشگاه فیزیک (3) و آزمایشگاه فلسفه و منطق فلسفه و منطق
دوشنبه 97/10/17 عربی (3) عربی (3) ریاضی ریاضی
سه شنبه 97/10/18 - - جغرافیا (2) تفسیر و علوم قرآنی (2)
چهارشنبه 97/10/19 ادبیات فارسی (3) ادبیات فارسی (3) آرایه های ادبی اخلاق (2)

پیش دانشگاهی

 روز تاریخ 10 صبح
      ریاضی-فیزیک   تجربی انسانی    معارف هنر
شنبه 97/10/1 معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید معارف اسلامی
دوشنبه 97/10/3 فیزیک فیزیک ادبیات فارسی فقه و اصول آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران
چهارشنبه 97/10/5 زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
شنبه 97/10/8 حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی ادبیات عرب سیر هنر در تاریخ

سال سوم متوسطه رشته های شاخه "فنی و حرفه ای"

 روز تاریخ 10 صبح
    زمینه ی صنعت
    الکترونیک الکتروتکنیک الکترونیک و مخابرات دریایی مکانیک موتورهای دریایی ناوبری ساختمان نقشه برداری
شنبه 97/10/1 تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3)
دوشنبه 97/10/3 الکترونیک عمومی (2) ماشین های الکتریکی AC مبانی برق (2) مبانی هیدرولیک صنعتی هواشناسی ایستایی ساختمان کارگاه محاسبه و ترسیم(2)
چهارشنبه 97/10/5 مبانی مخابرات و رادیو ماشین های الکتریکی DC مبانی مخابرات و رادیو محیط زیست دریایی زبان تخصصی فناوری ساختمان های بتنی روش های تعیین موقعیت
شنبه 97/10/8 ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3)
دوشنبه 97/10/10 مدارهای الکتریکی مدارهای الکتریکی فیزیک (2) استاتیک و دینامیک مفدماتی مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری فناوری ساختمان های فلزی نقشه برداری عمومی

سال سوم متوسطه رشته های شاخه "فنی و حرفه ای"

 روز تاریخ 10 صبح
    زمینه ی صنعت
    چاپ تاسیسات صنایع چوب و کاغذ مکانیک خودرو ساخت و تولید نقشه کشی عمومی صنایع فلزی
شنبه 97/10/1 تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3)
دوشنبه 97/10/3 مواد شناسی تاسیسات حرارتی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب رسم فنی تخصصی رسم فنی تخصصی هندسه ترسیمی رسم فنی تخصصی
چهارشنبه 97/10/5 فن آوری چاپ نقشه کشی تاسیسات تکنولوژی سازه های چوب اجزا ماشین اجزا ماشین نقشه کشی (2) اجزا ماشین
شنبه 97/10/8 ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3)
دوشنبه 97/10/10 محاسبات فنی تخصصی تاسیسات برودتی محاسبات فنی(2) صنایه چوب محاسبات فنی(2) محاسبات فنی(2) محاسبات فنی(2) محاسبات فنی تخصصی

سال سوم متوسطه رشته های شاخه "فنی و حرفه ای"

 روز تاریخ 10 صبح
    زمینه ی صنعت
    سرامیک متالورژی صنایع نساجی صنایع شیمیایی معدن
شنبه 97/10/1 تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3)
دوشنبه 97/10/3 شکل دادن و پخت سرامیک ها رسم مدل و فالب بافندگی شیمی تجزیه (1) فرآوری مواد معدنی
چهارشنبه 97/10/5 ماشین آلات سرامیک اصول متالورژی ریخته گری تاسیسات نساجی عملیات دسنگاهی در صنایع شیمیایی اکتشاف معدن
شنبه 97/10/8 ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3) ریاضی (3)
دوشنبه 97/10/10 محاسبات در سرامیک محاسبات فنی تخصصی چاپ و تکمیل نساجی فرآیندهای شیمیایی فیزیک (2)

سال سوم متوسطه رشته های شاخه "فنی و حرفه ای"

 روز تاریخ 10 صبح
    زمینه خدمات زمینه کشاورزی
    حسابداری بازرگانی طراحی و دوخت کامپیوتر تربیت بدنی مدیریت خانواده صنایع غذایی
شنبه 97/10/1 تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3)
دوشنبه 97/10/3 اصول حسابداری (2) الگو (2) بانک اطلاعاتی جدول مسابقات ورزشی خانواده در اسلام اصول کنترل کیفیت
چهارشنبه 97/10/5 حسابداری صنعتی مقدماتی الیاف نساجی زبان تخصصی شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی حقوق خانواده در اسلام بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی
شنبه 97/10/8 مفاهیم و روش های آماری (2) تاریخ هنر جهان ریاضی (3) تغذیه و بهداشت مواد غذایی روان شناسی رشد اصول تغذیه
دوشنبه 97/10/10 حسابداری شرکت ها (مقدماتی) طراحی اندام و لباس شبکه های کامپیوتری فیزیولوژی (1) بهداشت خانواده سردخانه و انبار

سال سوم متوسطه رشته های شاخه "فنی و حرفه ای"

 روز تاریخ 10 صبح
    زمینه خدمات
    گرافیک نقشه کشی معماری مرمت آثار فرهنگی سینما پشتیبانی صحنه کودکیاری
شنبه 97/10/1 تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3) تعلیمات دینی و قرآن (3)
دوشنبه 97/10/3 طراحی (2) عناصر و جزئیات پیشینه و سیر نحول مواد معدنی کارگاه نگارش (2) حجم شناسی بهداشت روانی
چهارشنبه 97/10/5 مبانی تصویر سازی آشنایی با بناهای تاریخی فرسایش و پوسیدگی مواد معدنی تاریخ هنر ایران طراحی تخصصی بیماری های شایع کودکان
شنبه 97/10/8 تاریخ هنر جهان متره و برآورد تاریخ هنر جهان مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر تاریخ هنر جهان تغذیه و بهداشت مواد غذایی
دوشنبه 97/10/10 علم مناظر و مرایا تاسیسات ساختمان پیشینه و مبانی نظری مرمت تاریخ سینما نقشه کشی (1) فعالیت های آموزشی پیش دبستانی
چهارشنبه 97/10/12 - - - نحلیل فیلم - -