وب سایت آموزشی احسان پاک نیت

لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم مشخص شد


دروس نهایی دوازدهم

لیست دروس امتحان نهایی دوازدهم مشخص شد

شورای عالی آموزش و پرورش، جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم را اعلام نمود که به شرح جداول زیر می باشد:

لیست دروس نهایی دوازدهم ریاضی و لیست دروس نهایی دوازدهم تجربی

ردیف دروس نهایی دوازدهم تجربی دروس نهایی دوازدهم ریاضی
1

تعلیمات دینی

(دینی، اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی 

(دینی، اخلاق و قرآن)

2 عربی، زبان قرآن 3 عربی، زبان قرآن 3
3 فارسی 3 فارسی 3
4 زبان خارجه 3 زبان خارجه 3
5 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
6 ریاضی 3 حسابان
7 فیزیک 3 ریاضیات گسسته
8 شیمی 3 فیزیک3
9 زیست شناسی 3 شیمی 3
11 علوم اجتماعی علوم اجتماعی
12    

 

لیست دروس نهایی دوازدهم انسانی و لیست دروس نهایی دوازدهم معارف

 

ردیف دروس نهایی دوازدهم انسانی دروس نهایی دوازدهم معارف
1

تعلیمات دینی

(دینی، اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی 3

2 عربی(زبان تخصصی رشته) عربی(زبان تخصصی رشته)
3 فارسی 3 فارسی 3
4 زبان خارجه 3 زبان خارجه 3
5 سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت
6 ریاضی و آمار3 ریاضی و آمار3
7 علوم  و فنون ادبی علوم  و فنون ادبی
8 تاریخ 3 اصول عقاید
9 جامعه شناسی 3 تاریخ 3 (تخصصی رشته)
11 جغرافیا 3 فلسفه 2
12 فلسفه 2 احکام

 

 


نظرات کاربران

افزودن نظر