تاریخ انتشار:1396-12-02
تاریخ بروزرسانی: 1396-12-02
تعداد بازدید: 3009منابع المپیاد ادبی 96-97 مرحله دوم

 منابع المپیاد ادبی 96-97 مرحله دوم

منابع آزمون مرحله دوم سی و یکمین المپیاد ادبی باشگاه دانش پژوهان جوان

 الف- منابع درسی

  1. ادبیات فارسی دوره پیش دانشگاهی رشتههای علوم انسانی، علوم معارف اسلامی جزئیات نام بحرهای عروضی و زحاف ها جزء سؤالها نخواهد بود).

 ۲- زبان و ادبیات فارسی (عمومی) پیش دانشگاهی

 ٣- عربي، كلية بيتها و جملههای عربی موجود در منابع این نوبت آزمون

 ب - منابع غیر درسی

 ١- خسرو و شیرین نظامی، تصحیح حسن وحید دستگردی، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، نشر قطره: از پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو» (ص ۳۵۰ تا بیرون آمدن شیرین از خرگاه» (ص ۳۷۹) و از «اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش» (ص ۳۹۷ تا در نصیحت فرزند خود محمد گوید» (ص ۶۳۰) یعنی بیت «به ناموسی که گوید عقل نامی / زهی فرزانه فرزند نظامی ۲

- مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، دفتر سوم از اصفت آن مسجد که مهمان کش بود و تا ملاقات آن عاشق با صدر جهان

 ٣- کلیله و دمنه، تصحیح مینوی: مفتتح کتاب تا پایان باب برزویه طبیب و باب بومان و زاغان .

 4- غزلیات سعدی، تصحیح فروغی: غزلهای مختوم به حروف ر، ز، س، ش، ن، و، ه.

 ٥- شعر معاصر:

 الف - منظومه مسافر» و «دفتر حجم سبز» از سهراب سپهری۔

 ب - شعرهای ناقوسا، «خروس می خواند، «پادشاه فتح»، «آقا توکا، از سوی شهر خاموش ، «چراغ»، «در شب سرد زمستانی»، «مرغ آمین ا، قایق»، «دل فولادم»، «روی بندر گاه»، «شب پره ساحل نزدیکت، «او را صدا بزن»، «اندوهناك شب ان «امید پلید» (جمعا پانزده شعر) از نیما یوشیج

 6- مسالک المحسنين، قسمت اول و قسمت ثانی (در پایگاه اینترنتی باشگاه قرار داده خواهد شد)

توجه: لازم به ذکر است تعدادی سؤال نیز خارج از منابع تعیین شده خواهد بود. شرحهای منابع اعلام شده ملاك طرح سوال نیستند