وب سایت آموزشی احسان پاک نیت

سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98


 سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98

برای دانلود  سوالات آزمون نمونه دولتی 97-98 بر روی دفترچه مورد نظر خود کلیک نمایید.

آزمون نمونه دولتی آذربایجان شرقی

سوالات

 

             

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه  آذربایجان غربی

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اردبیل

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اصفهان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان البرز

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان ایلام

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان بوشهر

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان تهران

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی شهرستان های  تهران

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی شهرستان های استان تهران

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان چهار محال بختیاری

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان خراسان جنوبی

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان خوزستان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان زنجان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان سمنان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان فارس

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان قزوین

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان قم

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان کردستان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان کرمان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان کرمانشاه

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان كهگيلويه و بويراحمد

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان گلستان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان گیلان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان لرستان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان مازندران

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان مرکزی

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان همدان

سوالات

 

 

کلید

 

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان یزد

سوالات

 

 

کلید

 

دانلود نمونه سوالات از تلگرام

applicationsources@

 


نظرات کاربران

افزودن نظر