وب سایت آموزشی احسان پاک نیت

اپلیکیشن های اندرویدی سوالات امتحانی


 

ششم - تیز هوشان ششم - نمونه دولتی

دانلود مستقیم دانلود مستقیم

اخرین آپدیت:

25اردیبهشت 96

اخرین آپدیت:

15 خرداد 96

 

 

 

 

نهم- تیز هوشان نهم-نمونه دولتی

دانلود مستقیم دانلود مستقیم

اخرین آپدیت: 

25اردیبهشت 96

اخرین آپدیت: 

16 خرداد 96

 

 

 

اپلیکیشن های  اندرویدی سوم دبیرستان

 

سوم ریاضی  سوم تجربی  سوم انسانی سوم معارف

دانلود مستقیم دانلود مستقیم دانلود مستقیم دانلود مستقیم

اخرین آپدیت:

5 خرداد96

اخرین آپدیت:

5 خرداد96

اخرین آپدیت:

7 خرداد96

اخرین آپدیت:

8 خرداد 96

 

اپلیکیشن های  اندرویدی امتحان نهایی پیش دانشگاهی

 

پیش ریاضی  پیش تجربی  پیش انسانی پیش معارف پیش   هنر

دانلود مستقیم دانلود مستقیم دانلود مستقیم دانلود مستقیم دانلود مستقیم
اخرین آپدیت:5 خرداد96 اخرین آپدیت:5 خرداد96 اخرین آپدیت:5 خرداد96 اخرین آپدیت:5 خرداد96 اخرین آپدیت:5 خرداد96

نظرات کاربران

افزودن نظر