بارم بندی دروس هشتم 98-97

تاریخ انتشار:1395-10-07
تاریخ بروزرسانی: 1395-10-07
تعداد بازدید: 49216بارم بندی دروس هشتم 98-97

بارم بندی دروس هشتم  98-97

برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید.

     

فارسی

آموزش مهارت های نوشتاری

کار و فناوری

     

ریاضی

علوم تجربی

پیام های آسمان

     

ضمیه پیام های آسمان

تفکر و سبک زندگی( ویزه پسران)

مطالعات اجتماعی

 فرهنگ و هنر

انگلیسی

عربی

 

آموزش قرآن

 تفکر و سبک زندگی