وب سایت آموزشی احسان پاک نیت

بارم بندی دروس هشتم 97-96


بارم بندی دروس هشتم  97-96

برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید.

     

فارسی

آموزش مهارت های نوشتاری

کار و فناوری

     

ریاضی

علوم تجربی

پیام های آسمان

     

ضمیه پیام های آسمان

تفکر و سبک زندگی( ویزه پسران)

مطالعات اجتماعی

 فرهنگ و هنر

انگلیسی

عربی

 

آموزش قرآن

 تفکر و سبک زندگی

 

نظرات کاربران

افزودن نظر