بارم بندی دروس هفتم سال 98-97

تاریخ انتشار:1395-10-07
تاریخ بروزرسانی: 1395-10-07
تعداد بازدید: 46697بارم بندی دروس هفتم سال 98-97

بارم بندی دروس هفتم سال 98-97

برای دانلود بارم بندی هر درس بر روی عنوان درس مورد نظر خود کلیک نمایید.

     

فارسی

آموزش مهارت های نوشتاری

کار و فناوری

     

ریاضی

پیام های آسمان

ضمیمه پیام های آسمان

     

مطالعات اجتماعی

فرهنگ و هنر

انگلیسی

     

علوم تجربی

آموزش قرآن

تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران)

     

تفکر و سبک زندگی

(ویژه دختران و پسران)

عربی