وب سایت آموزشی احسان پاک نیت

دانلود منابع کنکور 98


دانلود منابع کنکور 98

دفتر تالیف کتابهای درسی، طبق اطلاعیه ای فهرست منابع کنکور 98 را اعلام نمود.متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بر اساس مذاکرات بعمل آمده و توافق حاصل فی مابین مدیران و کارشناسان حوزه معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش آموزش کشور، توافق گردید سوالات آزمون سراسری سال 1398 براساس کتب مندرج در لیست زیر طراحی شود.


الف) دروس عمومی

توجه:برای دانلود هر یک از کتاب ها، بر روی عنوان آن کلیک نمایید.

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

1-زبان

و

ادبیات

فارسی

ادبیات فارسی (2) 220/1 دوم 94 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3) 249/1 سوم 95 کلیه رشته ها غیر علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی 283/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3) تخصصی انسانی 249/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی (3) تخصصی انسانی 249/4 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی (3) غیر علوم انسانی 249/3 سوم 95 کلیه رشته ها غیر علوم انسانی
2-عربی عربی (2) غیر علوم انسانی 224/1 دوم 94 کلیه رشته ها غیر علوم انسانی
عربی (2) علوم انسانی 224/2 دوم 94 مخصوص علوم انسانی
عربی (3) غیر علوم انسانی 254/1 سوم 95 کلیه رشته ها غیر علوم انسانی
عربی (3) علوم انسانی 254/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
3-فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی 2(دین و زندگی) 222 دوم 94 کلیه رشته ها
قرآن و تعلیمات دینی 3(دین و زندگی) 251 سوم 95 کلیه رشته ها
معارف اسلامی (دین و زندگی) 285/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها
4-زبان انگلیسی انگلیسی 3 252/1 سوم 95 کلیه رشته ها
انگلیسی 1 و 2 284/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها

ب- دروس تخصصي گروه علوم رياضي

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1-ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 94
آمار و مدل سازی 234/3 دوم 94
هندسه 2 258/4 سوم 95
ریاضیات 2 234/2 دوم 94
حسابان 258/1 سوم 95
جبر و احتمال 258/2 سوم 95
هندسه تحلیلی و جبر خطی 294/1 پیش دانشگاهی 96
حساب دیفرانسیل و انتگرال 295/1 پیش دانشگاهی 96
ریاضیات گسسته 296/1 پیش دانشگاهی 96
2-فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 93
فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 94
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه رشته ریاضی) 256/4 سوم 95
فیزیک (ویژه رشته ریاضی) 293/2 پیش دانشگاهی 96
3-شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 94
شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 95
شیمی 289/1 پیش دانشگاهی 96

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1-زمین شناسی زمین شناسی 262/1 سوم 95
علوم زمین 291/1 پیش دانشگاهی 96
2-ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 94
ریاضیات 2 234/2 دوم 94
آمار و مدل سازی 258/5 سوم 95
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) 258/3 سوم 95
ریاضیات عمومی 1 و 2 292/1 پیش دانشگاهی 96
3-زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 231/1 دوم 94
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 261/1 سوم 95
زیست شناسی 290/2 پیش دانشگاهی 96
4-فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 93
فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 94
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه رشته تجربی) 256/3 سوم 95
فیزیک (ویژه رشته تجربی) 288/1 پیش دانشگاهی 96
5-شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 94
شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 95
شیمی 289/1 پیش دانشگاهی 96

د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی 

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ریاضیات ریاضیات1 211/1 اول 93
آمار و مدلسازی 234/3 دوم 94

ریاضی (وبژه علوم انسانی و

معارف اسلامی)

258/6 سوم 95
ریاضی پایه 292/2 پیش دانشگاهی 96
اقتصاد اقتصاد 240/1 دوم 94
زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 246/1 دوم 94
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 276/1 سوم 95
آرایه های ادبی 280/1 سوم 95
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی 283/4 پیش دانشگاهی 95
زبان عربی عربی 2 (ویژه علوم انسانی) 224/2 دوم 94
عربی 3 (ویژه علوم انسانی) 254/2 سوم 95
عربی 316/1 پیش دانشگاهی 96
تاریخ تاریخ ایران و جهان 1 235/4 دوم 94
تاریخ ایران و جهان 2 271/3 سوم 95
تاریخ شناسی 302/1 پیش دانشگاهی 96
جغرافیا جغرافیا 1 225/2 دوم 94
جغرافیا 2 271/4 سوم 95
جغرافیا 297/2 پیش دانشگاهی 96
علوم اجتماعی جامعه شناسی 1 243/1 دوم 94
جامعه شناسی 2 281/1 سوم 95
علوم اجتماعی (جامعه شناسی نظام جهانی) 300/1 پیش دانشگاهی 96
فلسفه فلسفه 277/1 سوم 95
فلسفه (اشنایی با فلسفه اسلامی) 317/1 پیش دانشگاهی 96
منطق منطق 277 سوم 95
روانشناسی روانشناسی 268/1 سوم 95
 

نظرات کاربران

افزودن نظر