تاریخ انتشار:1395-02-17
تاریخ بروزرسانی: 1395-02-17
تعداد بازدید: 7686سوالات آزمون المپیاد سلول های بنیادی

سوالات آزمون المپیاد سلول های بنیادی

وبسایت المپیاد ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی (www.isro.isti.ir) سوالات و کلید آزمون مرحله دوم المپیاد سلول های بنیادی را منتشر کرد.

برای دانلود سوالات آزمون مرحله دوم المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

سوالات آزمون مرحله دوم المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

برای دانلود پاسخ کلیدی آزمون مرحله دوم المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

پاسخ کلیدی آزمون مرحله دوم المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

برای دانلود منابع سوالات المپیاد سلول های بنیادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

منابع سوالات المپیاد سلول های بنیادی

برای دانلود کتابچه المپیاد سلول های بنیادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

کتابچه المپیاد سلول های بنیادی

برای مشاهده نتایج مرحله اول المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی سال ۹۴ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

نتایج مرحله اول المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی سال ۹۴