تاریخ انتشار:1395-01-25
تاریخ بروزرسانی: 1395-01-25
تعداد بازدید: 3426دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی

برای دانلود سوالات امتحان نهایی سوم تجربی ، بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک نمایید.

زیست شناسی

و آزمایشگاه (2)

شیمی (3)

و آزمایشگاه

فیزیک(3)

و آزمایشگاه

ریاضی (3)

زمین شناسی

ادبیات فارسی (3)

زبان فارسی (3)

 

دین و زندگی (3)

عربی (3)

زبان انگلیسی (3)