تاریخ انتشار:1395-01-23
تاریخ بروزرسانی: 1395-01-23
تعداد بازدید: 6573بارم بندی کتاب های درسی پایه هفتم (95-94)

برای دانلود بارم بندی کتاب های درسی پایه هفتم (95-94) بر روی عنوان درس  مورد نظر خود کلیک نمایید

     

فارسی

C101

آموزش مهارت های نوشتاری

(نگارش و انشا)

C101-1

کار و فناوری

C102

علوم تجربی

C104

     

ریاضی

C103

پیام های آسمان

C105

ضمیمه پیام های آسمان

C105-2

تفکر و سبک زندگی

(دختران و پسران )

 C111

     

مطالعات اجتماعی

(مدنی، جغرافیا و تاریخ)

C108

فرهنگ و هنر

C109

انگلیسی

C110

کتاب کار انگلیسی

C110-1

       

عربی

C114-1

آموزش قرآنC112

تفکر و سبک زندگی

(ویژه دختران )

C111-1