تاریخ انتشار:1395-01-23
تاریخ بروزرسانی: 1395-01-23
تعداد بازدید: 6474بارم بندی کتاب های درسی هشتم (95-94)

برای دانلود بارم بندی کتاب های درسی پایه هشتم (95-94) بر روی عنوان درس  مورد نظر خود کلیک نمایید

     
فارسیC115

آموزش مهارت های نوشتاری

(نگارش و انشا)

C115-1

کار و فناوریC116  
     
ریاضیC117 علوم تجربیC118 پیام های آسمانC119
     
ضمیمه پیام های آسمانC119-1

تفکر و سبک زندگی

(ویژه پسران )

C121-1

مطالعات اجتماعی

(مدنی، جغرافیا و تاریخ)

C122

     
فرهنگ و هنرC123 انگلیسی(2)C124 کتاب کار انگلیسی(2)C124-1
     
عربیC125 آموزش قرآنC126

تفکر و سبک زندگی

 C127