تاریخ انتشار:1394-10-01
تاریخ بروزرسانی: 1394-10-01
تعداد بازدید: 32228امتحان نهایی زبان فارسی پیش خرداد 96

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی پیش خرداد 96

اپلیکیشن اندرویدی نمونه سوالات امتحان نهایی

با نصب این اپلیکیشن همه سوالات سالهای قبل و بارم بندی های امتحانات را در گوشی موبایل خود داشته باشید ..

با توجه به رشته خود دانلود کنید.

 

 

خرداد 90     شهریور 90      دی  90   

 

خرداد 91   شهریور 91   دی  91

 

خرداد 92   شهریور 92   دی  92

 

خرداد 93   شهریور 93   دی  93

 

خرداد 94   شهریور 94   دی  94

 

خرداد 95   شهریور 95   دی  95

 

خرداد 96   شهریور 96   دی  96

       

مطالب ویژه پیش دانشگاهی 

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی (تمامی رشته ها)

نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی 

دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی